Mediernes ansvar for sproget

 

 

Støt fagtidsskrifter på dansk, og giv medierne vilkår, der gør dem konkurrencedygtige. Det er nogle af de mange råd, der kommer fra en arbejdsgruppe, Kulturministeriet har nedsat. Arbejdsopgaven lød på at udarbejde et oplæg til en politik for det danske sprog.

Begrundelsen for, at fagtidsskrifter skal have støtte, er, at de er med til at opretholde danskheden inden for de forskellige videnskabelige fag.

I udspillet til en dansk sprogpolitik tager udvalget specielt fat på medierne. Udgangspunktet er, at det især er medierne, der sætter den sproglige dagsorden. Derfor, mener udvalget, er det vigtigt, at de dansksprogede medier har nogle vilkår, der gør, at de er konkurrencedygtige og kan forny sig, ligesom det er udvalgets holdning, at alle skal have adgang til »god kvalitet inden for alle medieformer«. Det er udvalgets holdning, at mediernes ansvar for dansk sprog forpligter. Det råder medierne til at udgive en trykt- og en netavis for de læsesvage samt til at prioritere sproget meget højere.

I udvalget sidder repræsentanter for Dansk Sprognævn og diverse ministerier. Jørn Lund, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, er formand for udvalget.

I oplægget til en dansk sprogpolitik står der: »Selv om der ofte med rette lyder klager over uprofessionel korrekturlæsning, sprogligt sjusk, utydelig udtale, grove sprogfejl, klicheer, dårlig oplæsning og elendig tekstning på tv, er det generelle indtryk, at flere dagblade, de fleste større ugeblade og enkelte tv-stationer udfolder bestræbelser på at leve op til forventningerne om hensigtsmæssig og korrekt sprogbrug.«

Udvalget anbefaler medierne at gøre mere ud af sproget.

De skal have respekt for både sproglig korrekthed og den variation, der er bestemt af »alder, region, dialektal, social og etnisk baggrund«.

Udvalget mener, at det er utilfredsstillende, at mellem 15 og 20 procent af skoleeleverne efter 9. klasse ikke er i stand til at læse og skrive dansk på et acceptabelt niveau.

De kunne ifølge udvalget hjælpes ved, at de danske dagblade udgiver en særlig læsevenlig avis for usikre læsere – såvel i trykt form som på nettet. Udvalget ser også gerne »lødige dansksprogede multimedieprodukter for børn og unge«. Udspillet til en dansk sprogpolitik fylder 70 sider. Oplægget kan læses på Kulturministeriets hjemmeside: http://www.kum.dk.

 

 

0 Kommentarer