Medierne tabte 41 gange i Pressenævnet i 2009

Pressenævnets årsberetning for 2009 viser, at medierne vinder over 60 procent af klagerne. B.T., Ekstra Bladet og TV 2 er de hyppigste syndere.

Pressenævnets årsberetning for 2009 viser, at medierne vinder over 60 procent af klagerne. B.T., Ekstra Bladet og TV 2 er de hyppigste syndere.

150 gange sidste år følte en borger eller virksomhed sig så uretfærdigt behandlet i medierne, at de klagede til Pressenævnet. I 108 tilfælde faldt der en afgørelse, mens resten af sagerne enten blev trukket tilbage eller afvist på grund af formalia. Det fremgår af Pressenævnets årsberetning, der kan læses her.

Ud af de 108 sager vandt medierne de 67, mens der i 41 tilfælde blev udtalt helt eller delvis kritik. I et enkelt tilfælde modtog Ekstra Bladet alvorlig kritik for en forsidehistorie.

De hyppigste tabere i Pressenævnet var B.T. med fem kendelser imod sig, og Ekstrabladet og TV 2 med hver fire kendelser imod sig. Det er samtidig også de medier, dansker klager mest over med henholdsvis otte, syv og ni ture i Pressenævnet sidste år.

Som et nyt initiativ tager Pressenævnet nu på roadshow til de danske journalistuddannelser og lader unge journalistspirer være Pressenævn for en eftermiddag.

0 Kommentarer