Medierne i Midt- og Vestjylland om ti år

"Journalistforbundet og udgiverne er for defensive. De sidder bare og venter på, at tingene sker, og lapper først på skaderne bagefter," siger Carsten Hartman. Han er journalist, bor i Nykøbing Mors, er uden arbejde og sidder i bestyrelsen for Kreds 5.

Sammen med Niels Nørskov Stidsen, der er freelancer i Lemvig, har han arrangeret en mediekonference med overskriften:

Hvad vil vi med de midt- og vestjyske medier?

"Vi synes, vi er nødt til at gøre et eller andet i stedet for bare at sidde og vente. Der er tilsyneladende ikke andre, der gør noget, siger Carsten Hartman. De to synes, det er som om, store dele af Journalistforbundets ledelse først begyndte at interessere sig for mediekrisen, da journalisterne i Århus og København blev ramt af fyringer.

Mediekonferencen finder sted på Hotel Kongenshus lidt syd for Skive den 7. november klokken 15 til 21.

"Vi vil ikke bare lade stå til." Sådan begrunder de to deres initiativ.

"Jeg synes, udgiverne i for lang tid har skudt alt hen med dårlig marked og vigende annonce-indtægter. Må-ske skulle de hellere spørge, hvad vil vi med de her medier? Skal vi bare se på, at de forsvinder? Det er folks lokale informationsmuligheder, der forsvinder. Alle er jo stort set enige om, at de godt vil have et lokalt medie, men på den ene side synes de, at de får for lidt i deres lokale medier, på den anden side viser Anker Brink Lunds undersøgelse jo, at de lokale medier er nederst i fødekæden," siger Carsten Hartman og tilføjer, at hvis de lokale medier ikke overlever, så er der kun Jyllands-Posten og de regionale radio-tv stationer tilbage.

Professor Anker Brink Lund fra Syddansk Universitetscenter vil åbne konferencen med spørgsmålet: "Hvad vil midt- og vestjyske medier med journalistikken?" Her vil han give sin version af skrækscenariet: "Hvad er der tilbage om ti år?"
Claus Iwersen, faglig sekretær, vil fortælle, hvad Journalistforbundet vil med medieudviklingen, og han vil også fortælle om sine erfaringer med at afbøde virkningerne af alt for mange fyringer og for få visioner. De to arrangører stiller de provokerende spørgsmål i invitationen til medlemmerne:

"Hvor er dit job om bare fem år?" "Er der i det hele taget en midt- og vestjysk presse om fem år?"

I panelet ved den afsluttende debat vil blandt andre sidde Per B. Jørgensen, der er direktør for De Bergske Blade.

"Vi mærker krisen. For første gang i årtier bliver der nedlagt stillinger på De Bergske Blade. Der bliver talt om søndagsavis, men planerne er stoppet på grund af chefskifte og konjunkturerne," siger Carsten Hartman og forklarer:
"Herude er der ikke mange arbejdspladser at give af. Fem fyringer hos De Bergske Blade er måske lige så voldsomme som de store fyringsrunder i København. Derovre laver Journalistforbundet indsastsstyrker. Når der bliver fyret 20, rykker de ud med hele slukningstoget."

Interesserede skal melde sig til konferencen enten ved at ringe eller maile til Niels Nørskov Stidsen: 97 81 08 81 stidsen@nvn.dk.

0 Kommentarer