Medierne har brug for de nye danskere

Hvordan vil du mon reagere, hvis du en søndag morgen i din avis læser, at 39 procent af den danske befolkning mener, at bornholmere og efterlønsmodtagere er en gevinst for Danmark, mens 57 procent mener, at de ikke er det?

Hvordan vil du mon reagere, hvis du en søndag morgen i din avis læser, at 39 procent af den danske befolkning mener, at bornholmere og efterlønsmodtagere er en gevinst for Danmark, mens 57 procent mener, at de ikke er det?

Måske studser du over, at nogen kan mene, at det er vigtigt at stille et repræsentativt udsnit af den danske befolkning netop det spørgsmål. Måske vil du spørge dig selv, hvad det nu skal til for.

Men hvad sker der, hvis du erstatter bornholmerne og efterlønsmodtagerne med ordet muslimer? Så har du et spørgsmål, der lyder sådan her: »Er muslimer en gevinst for Danmark?«

Det spørgsmål er blevet stillet til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Resultatet blev offentliggjort på forsiden af en stor dansk avis denne sommer.

Svarene var som i indledningen: 39 procent mener ja, 57 procent nej, 4 procent svarede ved ikke.

Som følge af den undersøgelse kan man konkludere, at seks ud af 10 danskere er af den opfattelse, at muslimer ikke er en gevinst for landet.

Personligt er jeg ikke længere specielt forbavset over, at man på en redaktion finder det journalistisk relevant at få svar på, om en befolkningsgruppe med et klart defineret afvigende religiøst fokus end det gængse danske, og med en altovervejende grad anderledes etnisk baggrund end dansk, opfattes som en gevinst for os, som der er flest af.

Men det er interessant, fordi det jo mere end antyder, at nogen som udgangspunkt antager, at muslimer over en kam er så meget anderledes end almindelige etniske danskere, at nytteværdien af deres eksistens skal underkastes en vurdering.

En anden undersøgelse viser i øvrigt, at otte ud af 10 danskere ikke har personlig kontakt med folk fra etniske minoriteter. Så et spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen er jo også, hvad de adspurgte danskere baserer deres vurderinger på, når der nu er så få, der kender 'sådan én'.

Men det blev der ikke spurgt til.

Det er ikke specielt vanskeligt at sætte sig ind i, hvordan budskabet i sådan en undersøgelse og avisartikel kan opfattes blandt personer med en anden etnisk baggrund end dansk.

Faren for, at budskabet opfattes som negativt, som et angreb fra et medie, er overhængende i en befolkningsgruppe, der i forvejen ofte via medierne bliver mindet om, at den er en minoritet.

Faren for, at der breder sig en mistillid over for alt, hvad der har med medier og journalister at gøre, er stor. Det kan bidrage til at øge polariseringen i vores samfund. Og helt sikkert er det, at det næppe fremmer lysten blandt unge fra etniske minoriteter til selv at kvalificere sig til et job i medierne.

Derfor er projektet Medierne og de nye danskere – fakta, fordomme og fiktion, som en håndfuld journalister med minoritetsbaggrund har taget initiativ til, både et nyttigt og nødvendigt initiativ, som DJ støtter både praktisk og økonomisk.

De unge journalister vil tage ud på folkeskoler og gymnasier og fortælle historien om, hvordan det er at være journalist, og hvordan medierne fungerer. Organiseret i foreningen Journalister med Minoritetsbaggrund har de sat sig det ambitiøse mål at vende en negativ udvikling.

Gruppen har formuleret tre mål. Den vil opbygge tillid til medierne blandt unge med minoritetsbaggrund, så de kan udvikle sig til mediebrugere på lige fod med alle andre.

Den vil klæde etniske danskere i områder med lille eller slet ingen minoritetsbefolkning på til at se kritisk på alle de informationer, der handler om medborgere med minoritetsbaggrund, for at nedbryde fordomme blandt danske unge.

Og endelig vil den opmuntre unge med minoritetsbaggrund til at blive journalister, så redaktionerne rundt om i landet i langt højere grad kan komme til at afspejle befolkningssammensætningen i øvrigt. /

I løbet af det skoleår, der lige er begyndt, vil gruppen nå ud til flest mulige skoler over hele landet.

Det er en vigtig indsats, de p.t. fem unge journalister gør. Den fortjener stor opmærksomhed og støtte fra mediebranchens væsentlige aktører, men også fra politisk side, fordi det på lang sigt kan bidrage til at fastholde mangfoldighed og nuancer i medierne.

Fred Jacobsen, næstformand i Dansk Journalistforbund.

0 Kommentarer