Medierne er bagud af dansen

TDC og Novo Nordisk sender mellemledere på kurser og til eksamen i ledelse. Dagbladene vil kun ofre to timers ledertræning på deres ledere.

TDC og Novo Nordisk sender mellemledere på kurser og til eksamen i ledelse. Dagbladene vil kun ofre to timers ledertræning på deres ledere.

Pressen skulle for mange år siden have sat gang i en systematisk uddannelse af top- og mellemledere. Så havde man undgået den økonomiske misere, man ser i dag. Det mener, Lasse Zäll, der coacher en del af erhvervslivets spidser og er leder af lederudviklingsprogrammet Stifinder. Han siger også, at der på nuværende tidspunkt ikke er meget at gøre.

"Den nuværende krise handler om for dårlig ledelse i for mange år. Man er så langt bagud af dansen i øjeblikket, at man tror, at man er foran," siger Lasse Zäll.

Han er flere gange blevet indbudt af administrerende direktører i dagspressen for at tale om lederuddannelse. Det Berlingske Officin, Århus Stiftstidende og Morgenavisen Jyllands-Posten er nogle af dem, der har henvendt sig. I alle tilfældene blev det ved snakken:

"De var alle meget interesserede i at høre om Stifinderprogrammet, men i nogle tilfælde var alt, de ville ofre, et par timers rådgivning til hver enkelt mellemleder. Og det er ikke nok," siger Lasse Zäll.

Virksomheder som TDC Internet sender i øjeblikket deres topledelse og 120 mellemledere på et Stifinderprogram, som løber over tre moduler af en uges varighed, opgaver i mellemtiden og afsluttende eksamensopgave. TDC har i forvejen et veludviklet lederuddannelsesprogram, der blandt andet indebærer otte måneders grundlæggende ledertræning. Stifinderprogrammet er oprettet i samarbejde med Kjeld Kirk Kristiansen, Lego, og blandt andre Novo Nordisk bruger Stifinder i deres ledelsesudvikling.

"Hvis mediebranchen skal udvikle sig, skal ledelsen lære langt-rækkende strategisk tænkning, som slet ikke sker i øjeblikket. Faget skal oprette en tradition for, at man som leder uddanner sig i det håndværk, ledelse er. Det gælder både i forhold til økonomi, strategi og personaleledelse. Det er en meget defensiv og reaktiv løsning, når man, som det mest af alt ser ud i øjeblikket, sætter sig for at finde ud af, om man i virkeligheden KAN lave en avis med tre fastansatte journalister og resten skåret væk," siger Lasse Zäll.

Han efterlyser en mere proaktiv måde at lede på.

"Man må tænke nye og større ideer end blot at skære ned og så håbe, det går over, eller bare at gøre det samme som konkurrenten. Nu er metroXpress kommet til Århus, og hvad gør Jyllands-Posten og Århus Stiftstidende? De deler også gratis aviser ud på banegården i Århus. De skal i stedet for at efterligne selv finde på noget nyskabende, så de kan overleve," siger Lasse Zäll.

Mediebranchen tror stadig, at en chef er den, der tænker bedst. Men så bliver resultatet også kun så godt, som chefen tænker, lyder det fra underviseren.

"Hvis man i stedet lærer teknikken til at få et hold til at spille sammen og brænde for et fælles mål, så kommer man langt videre end, hvad det enkelte menneske kan udtænke. Det kræver uddannelse, det er ikke noget, man bare lige kan. Pressen og sundhedssystemet er to af de sidste fag, der ikke har fundet ud af det endnu," siger Lasse Zäll.

Læs også: Alt for mange ledere, Svag ledelse rammer journalister, Opfostrer selv lederne, Mangel på talenter ogKritik kan være positivt.

 

0 Kommentarer