Medier under politisk lup

 UNDERSØGELSE. Sidste år afsatte regeringen og Dansk Folkeparti 5 millioner kroner til at undersøge, om DR og TV 2 lever op til deres public service-forpligtelser.Professor Erik Albæk har fået ekstra midler fra Syddansk Universitet til i samme omgang at tjekke de tre dagblade.»Aviserne er ifølge loven ikke forpligtet til at være upartiske. Men det ligger i den journalistiske selvforståelse, at man bør være fair og balanceret i sin nyhedsdækning,« siger han.

 

UNDERSØGELSE. Sidste år afsatte regeringen og Dansk Folkeparti 5 millioner kroner til at undersøge, om DR og TV 2 lever op til deres public service-forpligtelser.

Professor Erik Albæk har fået ekstra midler fra Syddansk Universitet til i samme omgang at tjekke de tre dagblade.

»Aviserne er ifølge loven ikke forpligtet til at være upartiske. Men det ligger i den journalistiske selvforståelse, at man bør være fair og balanceret i sin nyhedsdækning,« siger han.

Måske bunder de borgerlige politikeres kritik af DR som »venstredrejet« og fyldt med »røde lejesvende« i, at de i dele af den trykte presse er vant til at blive begunstiget, forklarer Erik Albæk.

Det vil undersøgelsen nu også kunne give svar på. Undersøgelsen er den hidtil mest omfattende af sin art herhjemme. Fire ugers nyhedsdækning op til hvert valg og folketingsvalg i perioden fra 1996-2006 vil blive analyseret, for eksempel om politikerne kommer lige meget til orde. Resultaterne offentliggøres i sommeren 2009.

»Uanset hvad vi kommer frem til, vil nogle blive sure,« siger Erik Albæk.

Han peger på, at borgerlige politikere vil kritisere undersøgelsen, hvis DR viser sig at være fair og balanceret i deres dækning, mens journalisterne på DR formodentlig vil blive sure, hvis undersøgelsen viser det modsatte.

»Der er ingen tvivl om, at den ph.d.-studerende, der tilknyttes projektet, skal have en rygrad til at modstå en stærk medieinteresse, der måske ikke altid vil være lige behagelig,« siger han. /kh

Undersøgelsens fokus

I perioden 1996-2006 vil 4 ugers nyheder op til alle valg og folkeafstemninger blive undersøgt.

Man vil se på:

* Stopursbalancen. Får de politiske partier lige meget taletid?

* Dagsordenbalancen. Tager medierne overvejende emner op, som favoriserer bestemte partier?

* Vurderingsbalancen. Vurderer f.eks. kommentatorer de politiske partier både positivt og negativt?

* Vinklingsbalancen. Anskuer mediet altid et
emne fra samme vinkel?

 

0 Kommentarer