search

Medier, tag ansvar på Facebook

TV 2 Østjylland har særlige nyhedskriterier for sociale platforme som Facebook og måler sig ikke på antal interaktioner. Her opfordrer SoMe-teamleder til at vise oprigtig interesse for brugernes input i stedet for at lave skarpvinklede opslag eller skrive spørgsmål, man alligevel ikke gider læse svaret på

I sit blogindlæg på journalisten.dk den 29. maj opfordrer digital chef på TV MIDTVEST Nadia Nikolajeva til samarbejde mellem danske medier for at dæmpe grumheden i debattrådene på Facebook.

På TV2 ØSTJYLLAND hilser vi initiativet velkomment. Samarbejde starter med ærlighed, og vi lægger gerne kortene på bordet: Vi bruger ikke overvågningsværktøjer til at holde øje med, hvad der foregår i kommentarsporene.

Vi får ingen alarmer, hvis folk kalder hinanden grimme ting, mener at befolkningsgrupper skal udslettes eller afsporer debatten på anden vis. Vi gør noget andet: Vi interesserer os oprigtigt for, hvad vores brugere mener, og derfor forsøger vi i videst muligt omfang rent faktisk at læse, hvad de skriver. Det kræver hårdt arbejde, men det giver også masser af værdi. Og ligesom vi svarer, når folk henvender sig til os på Snapchat; ligesom vi liker de gode billeder, vi får på Instagram og Facebook; lige så vel som vi plukker de lavthængende frugter – med lige så stor iver kaster vi os ind i de mere problematiske henvendelser og kommentarer.

Ser man ud over det danske mediebillede, får man hurtigt det indtryk, at en stor del af medierne stadig publicerer på Facebook, som de publicerede en avis, sendte nyheder i æteren eller broadcastede på tv: Nyhedshistorien er færdig, når den er lagt på Facebook. Hvad der sker derfra, opfatter man som udgangspunkt ikke som sit ansvar.

Mange stiller måske oven i købet et spørgsmål i opslagsteksten eller skarpvinkler den for at sætte en debat i gang, vender sig derefter bort og lader kommentarsporet flyde. Derudover er det stadig udbredt at måle sin succes på sociale medier ud fra KPI’er, der måske giver mening i andre brancher, men som er farveblinde over for debatkvalitet: Der fokuseres ensidigt på antal interaktioner uden på nogen måde at skele til, om interaktionerne giver mening – eller hvad de indeholder.

Hvis vi på TV2 ØSTJYLLAND stiller et spørgsmål i en opslagstekst på Facebook, er det fordi, vi har en forventning om, at svarene på en eller anden måde kan bruges redaktionelt. Vi stiller ikke spørgsmål, hvis vi alligevel ikke er interesserede i at læse brugernes svar, og vi starter ikke skarpt optegnede pseudodebatter. Vi har oven i købet særlige nyhedskriterier for hver enkelt af de sociale platforme, og på Facebook er ét af kriterierne, at vores opslag skal appellere til en om ikke positiv, så i hvert fald konstruktiv samtale – ikke nødvendigvis debat.

Det betyder, at der kan være historier, vi fravælger på Facebook (men bringer på andre platforme), fordi vi ved, at kommentarsporet ikke bliver konstruktivt. Og det betyder også, at når vi poster historier, hvor vi på forhånd kan forudse, at kommentarsporet kan udarte sig alt andet end konstruktivt, så sætter vi ressourcer af til at dække debatten fra start – også selvom det så koster på andre parametre, såsom udgivelsesfrekvens på web: Vi har lært, at det er af afgørende vigtighed at sætte sig på debatten fra første kommentar. Efter tre hadske kommentarer, der står uimodsagt, er tonen for debatten sat – og folk med konstruktive input er jaget bort. I første omgang fra vores debat, på længere sigt måske fra vores Facebookside. Af dén grund er det vigtigt for os, at tonen i debatterne er god, men det er også vigtigt af en langt mere alvorlig årsag: Hvis hadske kommentarspor skræmmer brugere væk, er det et demokratisk problem, for så er der en stor del af vores brugere – og befolkningen – der ikke kommer til orde – fordi de ikke tør eller vil.

På TV2 ØSTJYLLAND måler vi ikke vores Facebookindsats på antal interaktioner. For os er det i sig selv et tomt tal. Vi vil have meningsfulde interaktioner, og det er straks sværere at måle på, så det lader vi egentlig være med. Vi glæder os i stedet over, at vi kan se, at vores kommentarspor det seneste års tid er blevet mærkbart bedre, at vores indhold når bredt ud, og at der konstant kommer flere brugere til.

Så hos TV2 ØSTJYLLAND er der ingen skuldertræk og stiltiende accept af, at debatten er grum. Vi er trukket i arbejdstøjet, og det er krævende. Men vi mener faktisk, at moderering af debatten er en del af vores publicistiske virke og en del af en medievirksomheds tilstedeværelse på Facebook. Der er ganske enkelt ikke andre, der gør det for os, og det kan vi heller ikke forvente. Til gengæld får vi loyale brugere, der oplever, at de kan tage del i konstruktive samtaler. Og så er det faktisk på ingen måde en tung pligt at lytte til brugerne og deltage i samtaler med dem – snarere en gave. Det betyder ikke, at der ikke er debatter hos os, der løber løbsk, og det betyder ikke, at vi fanger og svarer på alle kommentarer, vi burde have reageret på. Men vi tager i hvert fald opgaven alvorligt.

Så længe enøjede KPI’er om antal interaktioner hersker, og så længe man kun tænker sin publicering hen til ”Slå op”-knappen, så længe vil debatten vedblive at være grum.

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen