Medier som et samfundsgode

»Medier er i den grad et samfundsgode, og derfor giver det mening, at samfundet bidrager til, at vi har medier, der kan gøre en forskel.«

»Medier er i den grad et samfundsgode, og derfor giver det mening, at samfundet bidrager til, at vi har medier, der kan gøre en forskel.«

"Journalism as a Public Good" eller frit oversat : "Medier som et samfundsgode" er i år overskriften på den internationale "Journalistikkens dag" den 5. november. I en lang række europæiske lande markerer journalistforbundene betydningen af journalistikken og altså i år med en særdeles aktuel overskrift.

I Danmark har vi ikke begrænset dette spørgsmål til den 5. november, men har hele året arbejdet konstant med sagen, hvor især spørgsmålet om mediestøtte har været og stadig er på den politiske dagsorden. Alligevel er der god grund til at benytte Journalistikkens Dag til at markere dette arbejde.

Mange steder i Europa er public service-radio og -tv kommet under pres, fordi grænsefladen mellem EU's konkurrenceregler og Amsterdamtraktatens bestemmelser om en særlig beskyttelse af public service-radio og -tv konstant bliver udfordret.

Vi har i Danmark oplevet, hvordan TV 2 må kæmpe med den ene konkurrencesag efter den anden, selv om stationen klart og tydeligt har de public service-forpligtelser, som her gør Amsterdamtraktaten gældende. Men ikke kun TV 2, også hollandsk tv må bruge urimeligt mange ressourcer på at forsvare sig mod kommercielle stationer, som uafladeligt går rettens vej.

Både DR og TV 2 er uafhængige stationer, som bidrager til mangfoldighed og alsidighed i det danske medielandskab, og så er de med til at sikre danskerne både et informationsflow og en baggrundsviden, der sætter os i stand til at deltage i demokratiudviklingen.

For at det overhovedet skal kunne lade sig gøre, skal der være et solidt økonomisk fundament under public service-stationerne, og derfor går det i en forkert retning, hver gang politikerne trækker licenskroner væk fra public service.

Tværtimod har public service i en stærk global konkurrence brug for endnu flere muskler.

Overalt i den del af verden, hvor public service-medierne blev født, truer politikerne dem med nedskæringer, som vi for eksempel har set på BBC. Andre steder er der som i Berlusconis medieimperium i Italien helt andre problemer i form af en fuldstændig uhørt statskontrol og indflydelse fra ministerpræsidenten – og endda i et af EU's demokratier.

Ligesom radio og tv er dagbladene og de mange specialmedier med til at sikre, at borgerne får et mangfoldigt udbud af nyheder og baggrund samt gode muligheder for at deltage i samfundsdebatten. Derfor giver det også mening, at dagblade får distributionsstøtte og er momsfritaget, mens det er meningsløst, at langt de fleste specialmedier i dag er uden nogen form for støtte.

Lige nu arbejder mediepolitikerne på, hvordan støtten til de trykte medier skal se ud i fremtiden. Jeg håber, politikerne har mod til at finde nye økonomiske midler, så der bliver flere ressourcer samlet set til medierne, og således, at dagbladene bliver styrket og ikke svækket.

De nye digitale medier på nettet, på mobiltelefonen og mange andre steder får også brug for støtte, for de er oppe imod store internationale spillere som eksempelvis Google.

Derfor giver det også mening at finde metoder til, at de store internationale spillere skal betale en medieafgift for mere eller mindre at sluge store dele af det danske reklamemarked. Også telekommunikationsselskaberne skal som en naturlig ting bidrage til indholdsproduktionen, da de lever højt på at transportere indhold ud til pc'erne i alle de danske stuer.

Det er blevet stadig mere indlysende, at journalistikken ikke kommer af sig selv. Derfor er det også et spændende initiativ, at EU sætter lidt over 1 million € af til undersøgende journalistik. Her er det værd at hæfte sig ved armslængdeprincippet, for det er en helt uafhængig komite, der bevilger pengene. Det bliver interessant at følge.

Medier er i den grad et samfundsgode, og derfor giver det mening, at samfundet bidrager til, at vi har medier, der kan gøre en forskel. Det skal vi i alle medieorganisationer stå sammen om, og vi ville stå endnu stærkere, hvis også arbejdsgiverne kunne finde sammen om at kæmpe for en mediestøtte, der gør en forskel.

0 Kommentarer