Medier overholder ikke egne citatregler

Danske Medier lancerede i februar et nyt sæt regler for god citatskik. Men det kniber med at leve op til de gode hensigter, viser en undersøgelse, Journalisten har foretaget

Der er stadig masser af unoder, når danske journalister genbruger hinandens arbejde.

Fagbladet Journalisten har foretaget en stikprøveundersøgelse af samtlige nyhedshistorier i et døgn på henholdsvis DR.dk, TV2.dk og Berlingske.dk og vurderet, hvor vidt citathistorierne – i alt 135 artikler den 24. april – lever op til de vejledende regler, Danske Medier vedtog i februar, og som DR og TV 2 også har tilsluttet sig.

Regler, der blandt andet handler om at henvise til kilden i begyndelsen af artiklen, kun at bringe et enkelt direkte citat samt at linke dybt, når det er muligt.

Og der er masser af plads til forbedringer, viser Journalistens undersøgelse. Dybe links til kilden findes således kun i 20 af de undersøgte artikler – svarende til 15 pct. Kun godt halvdelen af artiklerne lever op til reglen om ikke at bringe mere end et enkelt direkte citat.

I 13 af artiklerne bliver det ikke fortalt, hvor historien kommer fra, og i 41 af dem – 30  procent – kommer kildehenvisningen ikke i begyndelsen, men længere nede i artiklen.

Glad for at blive tjekket

Det kan sagtens blive bedre, erkender chefredaktør Tom Jensen fra Berlingske.

»Jeg er ikke chokeret, men tallene viser helt klart, at vi kan gøre mere for at nå den rigtige standard. Og det var også den erkendelse, der gjorde, at vi satte det på dagsordenen at få nogle retningslinjer.  En histories mediecyklus er hurtigere i dag, og derfor er det vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi citerer hinanden på en ordentlig måde.«

Tom Jensen var en del af den fire mand store arbejdsgruppe, der formulerede de regler, som Danske Mediers bestyrelse senere vedtog.

»Jeg tror også, man om et par måneder kan finde eksempler på, at reglerne ikke bliver fulgt. Men det, at vi kan enes om dem, er et skridt på vejen. Så har vi noget at holde vores praksis op imod. Derfor er det også fint, at der bliver talt på, om vi følger reglerne,« siger han.

Jura og etik

Christian Kierkegaard, journalistisk direktør i Danske Medier, vælger at se tallene med positive briller.

»Jeg noterer mig, at langt de fleste henviser til kilden, og at de i overvejende grad sker i de første afsnit. Hvad angår de dybe links er det nok noget, der tager længere tid. Det kræver, at man ændrer nogle arbejdsbetingelser,« siger Kierkegaard og henviser til den uvilje, der mange steder er mod at lede trafik over til konkurrerende medier.

Han forklarer, at reglerne primært skal ses som et arbejdsredskab på redaktionerne, så man kan føle sig sikker på, at man ikke overtræder ophavsretsloven omkring god citatskik. Men for eksempel i forhold til tidlig kildehenvisning ligger der også et mere etisk hensyn.

»Det er både god information for læserne, og respekt for dem, der har lavet historien,« siger Kierkegaard.

Journalistens undersøgelse rummer dog også positive tendenser. Lektor ved Journalist-studiet på RUC Mark Ørsten lavede i efteråret en undersøgelse med forskerkollegaen Ida Willig, der fastlagde citaskikke på en række danske nyhedsmedier. Her kom de blandt andet frem til, at det typisk er under halvdelen af citathistorierne, hvor kilden nævnes i de to første tekstafsnit. I Journalistens undersøgelse sker det i 70 procent af artiklerne.

Lektor: Mindre fokus på tempo

»Det kunne godt tyde på en forbedring,« siger Mark Ørsten, men han mener, at det vil kræve en dedikeret indsats på medierne, hvis de nye regler for alvor skal slå igennem.

»Reglerne giver god mening, og de er sådan set også realistiske. Men det vil kræve forandringer både i mentalitet og praksis på redaktionerne, at indføre dem. Man må i højere grad erkende, at hurtighed ikke er det eneste parameter, og det skal redaktørerne vise ved ikke hele tiden at prikke journalisterne på skuldrene og spørge, hvor artiklerne bliver af. «

Danske Mediers vejledende regler for god citatskik blev besluttet af foreningens bestyrelse i februar. TV 2 og DR, der ikke er medlemmer af Danske Medier, har tilsluttet sig reglerne.

Ud af de 135 citathistorier, Journalisten har undersøgt – alle publiceret 24. april – udkom 50 på TV2.dk, 46 på B.dk og 39 på DR.dk.  42 af de 135 artikler er lavet af Ritzaus Bureau og 30 af Berlingske Nyhedsbureau, BNB.

Journalisten sætter i en artikelserie fokus på netmediernes citatskik.

0 Kommentarer