Medier afviser kritik: »Vi gik ikke til kaffepause«

Både Jyllands-Posten og Information afviser kritik fra anholdt Politiken-fotograf. »Vi gik på ingen måde til kaffepause,« siger JP-fotochef. I modsætning til JP fortryder Information dog, at de ikke trodsede politiets ordre

Fotocheferne hos Jyllands-Posten og Information mener, at Politikens anholdte fotograf Martin Lehmann tager alt for hårde ord i munden i sin kritik af sine kolleger.

»Vi kan godt stå inde for vores beslutning. Vi gik på ingen måde til kaffepause. Vi følger politiets anvisning, selv om vi er uenige i den. Men vi bliver i området og følger fortsat gruppen af flygtninge fra skovstier og marker. Vi er i stand til at dokumentere hele forløbet alligevel. Vi er også til stede om aftenen, da flygtningene bliver spredt for alle vinde, og politiet bare lader stå til,« siger Brian Karmark, fotochef på Jyllands-Posten.

Professionelt rasende

Som den eneste af de tilstedeværende pressefolk trodsede Martin Lehmann den 9. september politiets ordre om at forlade den motorvej i Sønderjylland, hvor en gruppe på 300 flygtninge og migranter vandrede i nordlig retning.

Han blev derefter anholdt og kortvarigt tilbageholdt. Alle de tilstedeværende medier er enige om, at politiets beslutning om at bortvise pressen var usaglig. Men Martin Lehmann anklager de øvrige medier for at svigte, når de ikke som han nægtede at forlade motorvejen og insistere på at dokumentere begivenhederne på nært hold.

»Jeg er professionelt rasende på mine kolleger over, at de gik til kaffepause, mens danmarkshistorien rullede lige forbi dem. Man er ikke journalist, hvis man går fra en begivenhed, når man har fyldt sin blok, så er man bare en forretning, der har produceret sin vare,« har Martin Lehmann sagt til Journalisten.

Svært for freelancere i situationen

Men den kritik er for unuanceret og hård, mener også Information i lighed med Jyllands-Posten og TV 2. 

»Vores freelancer var en af dem, der fulgte politiets ordre, men hun fulgte derefter flygtningestrømmen 17 kilometer igennem marker og åer langs med motorvejen. Det kalder jeg sgu ikke at gå til kaffepause, mens danmarkshistorien ruller forbi,« siger Informations fotochef, Sigrid Nygaard.

Hun peger på, at mange af de tilstedeværende fotografer i modsætning til Martin Lehmann var freelancere og dermed ikke har noget stort mediehus med chefer og jurister i ryggen.

»Martin glemmer én ting. Blandt ham stod freelancefotografer, der ringede til deres forbund for at få råd og vejledning i situationen, og som blev vejledt til at følge politiets ordre. Jeg forstår godt, at man som freelancer ikke bare trodser det råd,« siger Sigrid Nygaard.

Information: Optimalt set var vi også blevet

Principielt set er hun dog enig i, at flere medier burde have fulgt Martin Lehmanns eksempel, herunder Information selv. 

»Jeg kan sådan set godt følge ham. Optimalt set var vores fotograf også blevet på motorvejen for at udfordre politiets usaglige beslutning. Men vores beslutning bliver truffet på stedet og på kort tid. Jeg stoler på, at hun traf det rigtige valg. Men jeg ved, at hun efterfølgende ville ønske, at hun var blevet på motorvejen ligesom Martin Lehmann,« siger Sigrid Nygaard.

»Det er noget, vi ofte står med i den slags situationer. Til klimatopmødet i København oplevede vi jo igen og igen, at politiet sagde, at vi ikke måtte være der. Men hvis politiet kan hive sådan et eksempel her op og sige, at her er det rimeligt at bortvise pressen, så frygter jeg, at der er mange ting, vi ikke får lov til i fremtiden,« siger Sigrid Nygaard.

Hos JP er Brian Karmark enig i, at det var svært at se begrundelsen for politiets beslutning om at bortvise pressen.

»Motorvejen var afspærret, så der var jo ikke nogen risiko for, at pressen eller andre ville blive kørt ned. Det er svært at tænke andet end, at det skyldes, at politiet ikke vil have fotograferet det, som de er i gang med at lave. Det er aldrig gavnligt i et demokrati, at man på den måde forsøger at afskære pressefotografer fra at dokumentere begivenhederne,« siger Brian Karmark.

JP: Ikke stedet at diskutere pressefrihed

JP havde i alt tre folk på stedet. En freelancefotograf, en fotopraktikant og en journalist. De ringer hjem på redaktionen for at høre, hvordan de skal forholde sig, da politiet giver dem ordre om at forlade motorvejen, som flygtningene fortsat fik lov at vandre videre på. 

»Vi melder ud til vores folk, at de skal følge politiets anvisning og ikke tage diskussionen derude. På stedet står menige fotografer og nogle menige betjente, der blot udfører en ledelsesmæssig ordre. Der er ikke rum for diskussion. Det er ikke stedet at tage diskussionen om pressefrihed. Den hører hjemme et andet sted mellem politiledelsen og chefredaktionerne,« siger Brian Karmark.

Han understreger dog, at JP’s folk i marken protesterede over politiets beslutning.

Hos Information er Sigrid Nygaard dog uenig med Brian Karmark i, at man ikke skal tage diskussionen og konfrontationen med politiet, hvis man som fotograf eller journalist finder bortvisningen usaglig.

»Nogle gange kan man rent faktisk godt tale politiet til fornuft. Jeg har selv oplevet flere gange, at det nytter noget at tage diskussionen på stedet med politiet,« siger Sigrid Nygaard.

Politiken har klaget over anholdelsen af deres fotograf til statsadvokaten, som nu skal tage stilling til sagen.

 

0 Kommentarer