Medieproletariat

Medieeksplosionen i Grækenland har skabt et nyt proletariat, medarbejderne ved de over tusinde radio-, tv-stationer og aviser. Athen alene har 16 aviser – selv om landet som helhed har færre aviser end de øvrige EU-lande. Kun 14 procent af kvinderne og 18 procent af mændene læser dagligt en avis.

Dagblade og andre medier har i de seneste ti år haft gode indtægter, som de ansatte ikke fik del i. Nu hvor oplagene falder drastisk, og konkurrencen mellem de elektroniske medier bliver hårdere med flere i kampen om reklameindtægterne, går det ud over journalister og andre medarbejdere med fyringer og nedskæringer.

Tiderne er blevet så svære, at medieejerne og bladudgiverne må fyre medarbejdere i massevis for at kunne køre videre.

Mange unge græske journalister arbejder uden løn i de første år, når de skal vise, hvad de dur til. Der er ingen egentlig journalistuddannelse, så arbejdsgiverne tager, hvem der har lyst og evner til at prøve.

Flertallet af de græske journalister er dårligere betalt end minimumsmånedslønnen på fem tusinde kroner og må derfor have indtil flere job. De heldigste har gennem en politisk forbindelse arbejde i et ministeriums informationsafdeling, hvorfra de (objektivt?) laver?? den daglige reportage. Andre eller måske de samme styrter fra tv-kanal til radiostation, mens de på vejen prøver at aflevere artikler til en avis.
ESHEA, sammenslutningen af atheniensiske journalister, prøver at få mere styr på junglen, mens medieejerne forsøger at redde økonomien med masseafskedigelser, ikke blot af journalister, men også af teknikere og andre ansatte.
Under de forhold bliver det journalistiske produkt i de elektroniske medier stadig ringere.

Tv-nyhederne i den bedste sendetid om aftenen på de tre-fire store kanaler er de længste i Europa på hen ved halvanden time, men de er blevet til ren underholdning; blodige mord og traditionelle ugebladshistorier med gennemgang af kendte stjerners aften-toilette.

Nogle journalister, der nægtede at dække den slags, er blevet afskediget. Kun den statsfinansierede tv-kanal og radio ERT/NET (der svarer til DR) har endnu nyheder, som forsøger at give et billede af virkeligheden.

I den helt fordrejede konkurrence om at kunne præsentere en spændende nyhedsudsendelse, som opnår flest seere og dermed giver gode reklamepenge, har en større tv-kanal "Tempo" givet op, nedlagt sin nyhedsafdeling og tilbudt de journalister, der kan og vil, at underholde – eller blive fyret.

0 Kommentarer