Medieordførere klar til at se på støtte til podcast

Podcastproducenter kan hverken få mediestøtte eller kroner fra Radio- og tv-nævnet eller Public Service Puljen. Et flertal af medieordførerne er klar til at se på, om reglerne skal ændres

Som støtteordningerne er skruet sammen i dag, kan podcastmedier ikke få offentlig støtte.

For at få tilskud fra Kulturstyrelsens mediestøttepulje skal mediet være et trykt eller skrevet internetbaseret nyhedsmedie, og heller ikke Radio- og tv-nævnets støttekroner eller Det Danske Filminstituts Public Service Pulje kan søges af podcastproducenter.

”I en dansk kontekst, hvor vi gerne vil støtte vores medier og sikre et højt kvalitetsniveau, vil det give utroligt god mening at have et støttesystem for medier som podcast,” siger Katrine Hornstrup Yde, der var redaktør for Politikens podcast i perioden 2015-2017.

Hun bakkes op af Krister Moltzen fra podcasten Third Ear, som mener, at mediestøttens regler spænder ben for nye og innovative medier.

”Hvis jeg skulle drømme, ville jeg drømme om en neutral pulje, hvor man lod være med at skrive, at det skal være film eller FM-båret radio eller bogstaver på skærm eller papir, men blot at det skal være journalistik af høj kvalitet,” siger han.

Journalisten har spurgt kulturminister, Mette Bock, og de mediepolitiske ordførere, om podcasts skal kunne få mediestøtte.

”Det er en interessant problemstilling at rejse, og det vil vi se på i forbindelse med de kommende medieforhandlinger,” skriver Mette Bock i en skriftlig kommentar.

Også flertallet af medieordførerne mener, at man bør se på, om reglerne skal ændres.

Jacob Mark, SF

​Foto: Steen Brogaard

”Der er brug for at nuancere den måde, vi giver mediestøtte på i dag. Mange – især unge – bruger medierne på alle mulige platforme i dag. Ergo mener jeg, at vi skal støtte flere platforme end aviser og dagblade. Men vi skal gøre det på en måde, hvor vi stadig sikrer, at vi kan have stærke dagblade i fremtiden.”

 

Mogens Jensen, Socialdemokratiet

​Foto: Steen Brogaard

”Vi kan se, at flere og flere benytter sig af podcastmediet. Derfor er det relevant at diskutere, hvordan vi kan skabe ordentlige rammer for, at den platform kan eksistere. Når vi skal lave nyt medieforlig, vil det være naturligt at diskutere, hvorvidt der er nogen af de her platforme, der direkte skal udelukkes fra støtte, sådan som det jo er i dag.”

 

Morten Marinus, Dansk Folkeparti

Foto: Steen Brogaard

”Vi synes, at det er meget rimeligt, at vi finder en løsning, hvor nogle af podcastproducenterne også kan blive tilgodeset og få en form for støtte, for de leverer et produkt, der er af lige så høj kvalitet som både tv, radio og aviser. Om det skal være en del af mediestøtten, eller om det skal være en pulje under public service-puljen, har vi ikke lagt os fast på endnu.”

 

Britt Bager, Venstre

Foto: Steen Brogaard

”Vi følger udviklingen, og det er noget, vi diskuterer frem mod næste medieforlig, men vi har ikke afklaret vores position endnu. Vi er opmærksomme på, at det er en tendens, der stiger, og derfor er det interessant at finde ud af, hvilke fordele og ulemper der er.”

 

Zenia Stampe, Radikale Venstre

Foto: Steen Brogaard

”Jeg synes, at vi skal se på støtteordninger for radio og tv. Om det skal være i forbindelse med mediestøtten eller i anden sammenhæng, er jeg endnu ikke afklaret om. Men jeg er i hvert fald opmærksom på, at der bliver produceret noget fantastisk godt radio og tv, som leverer publicisme helt på niveau med dagbladene og public service-institutionerne, men som ikke får støtte i dag.”

 

Naser Khader, Konservative

Foto: Steen Brogaard

”Jeg vil gerne se på, om podcast er godt nok stillet i forbindelse med en ny medie-aftale.”

 

Rasmus Nordqvist, Alternativet

​Foto: Steen Brogaard

”Det er min helt gennemgående holdning til hele medie- og public service-støtten, at den skal være platformsneutral. Om man sender i flow, on demand, på tekst, lyd eller billeder, er ikke det vigtige i fremtidens medielandskab.”

 

Søren Søndergaard, Enhedslisten

Foto: Steen Brogaard

”Vores generelle udgangspunkt er, at i den fremtid, vi går ind i, er det mindre og mindre vigtigt, hvilke platforme public service udkommer på. Støtte skal derfor som udgangspunkt være platformneutralt. Vi vil tage det op, næste gang vi skal forhandle det store medieforlig omhandlende public service og mediestøtten.”

 

Leif Mikkelsen, Liberal Alliance

Foto: Steen Brogaard

”Jeg har ingen kommentar til eventuelle ændringer på nuværende tidspunkt, men vi går ikke ind for øget mediestøtte.”

0 Kommentarer