Mediemænd barsler igennem

Medlemmer af DJ ligger langt over landsgennemsnittet for, hvor lang tid mænd holder barselsorlov, viser ny undersøgelse. Men freelancerne halter efter, og næsten ingen kender til Barsel.dk.

Medlemmer af DJ ligger langt over landsgennemsnittet for, hvor lang tid mænd holder barselsorlov, viser ny undersøgelse. Men freelancerne halter efter, og næsten ingen kender til Barsel.dk.

MACHO. Mandlige medie- og kommunikationsfolk har for alvor fået øjnene op for glæden ved vælling og fyldte bleer.
Fastansætte mænd i DJ holder i gennemsnit 7,5 uger ud over de obligatoriske 2 ugers barselsorlov. Det svarer til 52 dage – væsentligt længere end landsgennemsnittet på 32 dage.
»DJ's mænd er bedre til barsel. Det har vi fået bekræftet af denne undersøgelse, og det falder i tråd med den målsætning, vi har, om flere mænd på barsel,« siger DJ's næstformand, Fred Jacobsen.
Undersøgelsen viser, at økonomien har stor betydning for, hvor lang tid man tager barsel.
58 procent siger, at de gerne tog mere barselsorlov, hvis de havde råd.
Til gengæld bliver de mere karrieremæssige begrundelser – at man mister karriereskridt eller opgaver – ikke vægtet højt.
»Jeg synes, det er glædeligt, for det går imod billedet af journalistfaget som en barsk og superstresset branche med spidse albuer. Man tager sig også tid til at gå hjemme med sine børn,« siger Fred Jacobsen.
Men betyder det, at mænd i journalistfaget er blødere end deres øvrige kønsfæller? Det mener mandeforsker på RUC Kenneth Reinicke ikke.
»Jeg tror, vi er kommet ud over det der. Den hårde, karriereorienterede mand tager også barsel. Det er blevet legitimt og er ikke en trussel mod maskuliniteten. At tage barsel bliver mere og mere en del af den brede maskulinitetsopfattelse,« fortæller han.

KVINDER OG MÆND ARBEJDER ofte sammen i det daglige på arbejdspladser i medie- og kommunikationsbranchen, og det kan også have betydning, forklarer Kenneth Reinicke.
Arbejdspladskulturen har nemlig stor betydning for den enkelte medarbejders syn på barselsorlov.
Mandeforskeren peger på, at journalister tilhører den gruppe af vidensarbejdere, der traditionelt har mere indsigt i muligheder og fordele ved barsel. Og så er der en lille faktor, som DJ's undersøgelse ikke kommer ind på – nemlig om journalistmænd er mere under tøflen end andre.
»Det har da helt klart noget at sige. Hvis de har højtuddannede og karrieremindede partnere, så vil der være meget mere forhandling på hjemmefronten, end når partneren er den uuddannede husmodertype,« siger Kenneth Reinicke.

FREELANCERNE HOLDER MINDRE barsel – 6,8 uger i gennemsnit – end deres fastansatte kolleger. Og freelancerne er også endnu mere tilbøjelige til at pege på økonomien som en barriere for mere barsel.
De er mindre tilfredse med længden af deres barsel, og de ville i højere grad have taget mere, hvis der havde været fuld lønkompensation.
Med barselsfonden Barsel.dk er der ellers kommet mulighed for, at en freelancer kan lave en særlig aftale med en kunde om en proforma-ansættelse i barselsperioden, hvor lønnen bliver refunderet af Barsel.dk.
Men barsel-undersøgelsen viser overraskende, at kun seks procent af de adspurgte kender til ordningen.
»Undersøgelsen dokumenterer, at freelancerne hænger, så vi må forøge kommunikationen omkring Barsel.dk. Vi har en forpligtelse til at sørge for, at medlemmerne kender til det her, og så må vi også prøve at påvirke arbejdsgiverne,« siger Fred Jacobsen.

0 Kommentarer