Mediejurist: Pressenævnet tager fejl i Løkke Rasmussens Facebook-sag

Pressenævnet har dømt helt forkert i striden mellem Ekstra Bladet og brugen af Facebook-kommentarer fra statsministerens bror, Knud Løkke Rasmussen. Det mener ekspert i pressejura, Oluf Jørgensen, Danmarks Journalisthøjskole. Her forklarer han hvorfor.

Pressenævnet har dømt helt forkert i striden mellem Ekstra Bladet og brugen af Facebook-kommentarer fra statsministerens bror, Knud Løkke Rasmussen. Det mener ekspert i pressejura, Oluf Jørgensen, Danmarks Journalisthøjskole. Her forklarer han hvorfor.

Ekstra Bladet fik godt nok i går klar besked fra Pressenævnet: Avisen gik over stregen, da den i juli måned viderebragte en række opsigtsvækkende bemærkninger, som statsministerens bror skrev på sin lukkede Facebook-profil.

Knud Løkke Ramussen havde blandt andet hånet oppositionen og kaldt socialdemokraten Mette Frederiksen for "en skrigeskinke" og SF-formand Villy Søvndal for "en idiot". Og søndag den 4. juli havnede udtalelserne i Ekstra Bladet.

Men ifølge Pressenævnet handlede Ekstra Bladet i strid med god presseskik. I kendelsen står der blandt andet:

"Det er Pressenævnets opfattelse, at oplysninger på lukkede profiler er forbeholdt de personer (Facebook-venner), der har fået tilladelse til at have adgang til profilen. Derfor har medierne som udgangspunkt ikke adgang til at bruge materialet fra den lukkede profil, medmindre dette har så stor samfundsmæssig interesse, at offentliggørelsen overstiger hensyn til indehaveren af profilen."

Men her tager Pressenævnet fuldstændigt fejl, mener Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i informations- og forvaltningsret på Danmarks Journalisthøjskole samt redaktør af MEDIEJURA.

Til Journalisten.dk siger han:

»Efter min vurderinge, så tager de fejl. Og det er der flere grunde til,« siger Oluf Jørgensen og peger på 3 hovedgrunde til, at Pressenævnet burde have kommet til den stik modsatte konklusion:

  1. For det første, at Knud Løkke Rasmussen har 395 venner på sin Facebook-profil, og dermed har henvendt sig til noget der kan sammenlignes med et offentligt forum.
  2. Desuden det forhold, at Knud Løkke Rasmussen generelt deltager i den politiske debat – også uden for Facebook.
  3. Og endelig, at at hans kommentarer på Facebook må anses for at have stor samfundsmæssig interesse.  

»Pressenævnet trækker det helt korrekt op, at når der er tale om lukkede Facebookprofiler, så er udgangspunktet, at det er beskyttet – med mindre at den samfundsmæssige interesse er så stor, at det opvejer beskyttelseshensynet. Derfor er spørgsmålet, hvordan foretager man så den afvejning mellem beskyttelsen af privatlivets fred og samfundsmæssige interesser. Og der giver Pressenævnet desværre ikke nogen pejlemærker. De fastslår blot, at det ikke har nogen samfundsmæssig interesse. Men der vurderer jeg det anderledes,« siger Oluf Jørgensen til Journalisten.dk.

Han henviser til det norske pressenævn – Pressens Faglige Utvalg –  den den 31. august i år vurderede samme problemstilling, men hvor resultatet blev det stik modsatte.

»I Norge drejede det sig om en person, som var kendt i Tromsø, og som havde en lukket profil med omkring 2700 venner. Han kom med nogle meget skarpe meningstilkendegivelser omkring Israel, som en lokalavis i Tromsø nåede at opfange og citere – selv om formuleringerne på Facebook blev slettet samme dag. Og her blev avisen i Tromsø altså frifundet af det norske pressenævn,« siger Oluf Jørgensen og bemærker, at sagen på mange måder ligner tilfældet med Ekstra Bladet og Knud Løkke Rasmussen.

»Det afgørende er, at man må se på, hvor mange venner er der, når der er tale om en lukket profil. Det er det ene. Det andet er indholdet. Vedrører det noget privat eller politisk. Og her var konklusionen som sagt entydig i det norske pressenævn: Det handlede om politiske spørgsmål, forfatteren havde en aktiv rolle i samfundet, og der var mange, som læste med,« siger Oluf Jørgensen og fortsætter. 

»Når man så skal sammenligne med den danske sag, så er der ikke helt så mange venner – ca. 400 – men det er ligeledes en lukket kreds og som i den norske sag har Knud Løkke Rasmussen flere journalister blandt sine venner. Og det handler i øvrigt også om politiske spørgsmål – endda meget skarp kritik og karakteristika af nogle politikere, og forfattteren – der er statsministerens bror – Knud Løkke Rasmussen deltager aktivt i den politiske debat. Så han har altså en samfundsrolle. Det handler om politik og det er et stort møde.«

I en kommentar i går på Journalisten.dk pointerede Knud Løkke Rasmussen dog, at alle hans venner på Facebook – pt. 395 stykker – er nogen, han har mødt i det virkelige liv uden for Facebook.

Men ifølge Oluf Jørgensen ændrer det ikke på, at antallet er så stort, at man bør betragte den lukkede profil som et offentligt rum.

»Da jeg er en ældre herre, som er vokset op i en tidsalder uden Facebook, hvor man holdt møder i forsamlingshuse og mødelokaler, så kender jeg også til reglerne for, hvornår man her må citere. Og lukker man rent faktisk 400 ind til et møde – herunder nogle journalister – så har de ret til at referere hvad der kommer frem af politiske tilkendegivelser på disse møder. Sådan er det. Og nu holder man så møder på Facebook og i andre digitale fora, men efter min vurdering skal man ikke indskrænke pressefriheden af den grund. Man skal have de samme principper for pressefriheden, når det handler om Facebook-møder eller andre internet-møder – som gælder for offentlige møder,« fastslår  Danmarks Journalisthøjskoles afdelingsforstander i informations- og forvaltningsret.

Oluf Jørgensen betegner det derfor som "pokkers ærgerligt", at Pressenævnet ikke har været i stand til at give nogle mere konkrete pejlemærker for, hvad man ligger vægt på.

»Vi må ligesom finde et snit for det. I de kommende sager må det blive domstolene,« siger han og bemærker, at det i øvrigt er yderst sjældent, at han er uenig med Pressenævnet.

»Der går flere år imellem. Jeg har måske været uenig med nævnet i to-tre sager i løbet af 12 år.«

Men hvordan skal man som journalist i Danmark forholde sig til gårsdagens kendelse og eventuel nye ytringer i lukkede Facebook-profiler, man ønsker at citere fra?

»Man må foretage afvejningen mellem den samfundsmæssige interesse kontra beskyttelse af privatlivet. Og der er der ikke to situationer, der ligner hinanden. Vi har så foreløbig ikke meget vejledning i Pressenævnets kendelse. Umiddelbart kunne man godt få det indtryk, at de har en ret restriktiv holdning – men man må altså foretage sig egen vurdering.«

Oluf Jørgensen er da også overbevist om, at der kommer mange flere Pressenævnsager om Facebook-citater i fremtiden.

(opdateret 14:10)

4 Kommentarer

Kristian Risager Larsen
15. OKTOBER 2010
Re: Pressenævnets fejl i Løkke Rasmussens Facebook-sag

Jeg er ret sikker på at Niels Mulvad tænker på http://youropenbook.org/ (Den søgemaskine henviser han til i sine noter). Den søge i alle åbne Facebook-profiler.

Michael Bjørnbak Martensen
14. OKTOBER 2010
Re: Pressenævnets fejl i Løkke Rasmussens Facebook-sag

Når jeg søger på "skrigeskinke" får jeg alene dette hit http://www.facebook.com/#!/search/?flt=1&q=skrigeskinke&o=2048&tas=0.16212632873363797

Har jeg misforstået søgningen?

Knud Løkke Rasmussen
14. OKTOBER 2010
Pressenævnet tager fejl i Løkke Rasmussens Facebook-sag

Nu kommer det jo sådan set ikke bag på mig, at Oluf Jørgensen er uenig. Han afsagde jo sin egen kendelse i Politiken allerede den 4. juli - alene på baggrund af Ekstra Bladets omtale. Dermed gik han i mine øjne fra at ekspert til at være part i sagen.

 I forbindelse med, at jeg indsendte min klage til Pressenævnet sendte jeg også en kopi til Oluf Jørgensen. Her kunne han bl.a. læse en ven-for-ven gennemgang af de mennesker, jeg har etableret kontakt med via Facebook. Det nemlig en alment udbredt misforståelse, at min profil er pivåben for hverm som helst.

Det på trods kunne jeg i går se Oluf citeret i Politiken for, jeg "alligevel lukker alle ind", hvormed min FB-profil i realiteten er åben.

 Lad mig én gang for alle slå én ting fast: Jeg lukker ikke alle ind. Langt fra. Jeg har pt. omkring 90 mennesker, der - formentlig pga. af EBs omtale af mig - har søgt om at etablere kontakt. De får alle den samme standardbesked:

 "Mange tak for din invitation til at være venner her på Facebook. Jeg vælger at takke nej, men ville ikke bare give dig ignorer-knappen. Sagen er, at jeg bruger Facebook privat, bruger stedet til at vedligeholde og forny venskaber og derfor kun etablerer forbindelse mennesker, jeg har mødt og kender."

Det var i øvrigt den samme besked, Niels Ditlev fra EB fik den 27. juni.

Og så lige en sidste ting. Jeg ville være glad, hvis Oluf Jørgensen kunne finde tid til at understøtte følgende punkt: "Desuden det forhold, at Knud Løkke Rasmussen generelt deltager i den politiske debat - også uden for Facebook."

Hvad er det lige for en debat - også uden for Facebook - jeg har deltaget i? Jeg kan ikke komme i tanke om det.

mvh.

Knud Løkke 

 

Nils Mulvad
14. OKTOBER 2010
Pressenævnets fejl i Løkke Rasmussens Facebook-sag

Der er en grund yderligere til, at Oluf har ret i, at det er en forkert afgørelse. Kommentarer på private profiler er ikke lukkede. De kan findes af Facebooks eget søgeværktøj. Søg for eksempel på skrigeskinke i Facebook og klik herefter af, at du vil se opslag af alle. Der er også andre metoder til at finde kommentarer - se mit blogindlæg om "Skarpe råd til research i sociale medier":

http://www.kaasogmulvad.dk/2010/09/research-sociale-medier/.

Her har jeg lavet handouts med råd til, hvordan man finder den slags ting - uden at behøve være venner med alle.

mvh

Nils Mulvad