Mediejurist om flyrejser: Folketinget bryder internationale konventioner

Avisen.dk's Rikke Dyrberg ville vide, hvad Folketinget har brugt på at flyve medlemmer til Folkemødet. Men det er hemmeligt: »Det er dine og mine skattekroner, de rejser for. Derfor synes jeg, det er lidt absurd.« Mediejurist mener, lukketheden er i strid med internationale konventioner. Folketinget afviser

Hvis du er kommunalpolitiker, er der fuld åbenhed om, hvad kommunen bruger på dine flybilletter. Men hvis du sidder i Folketinget, så er det hemmeligt.

Det opdagede avisen.dk's reporter Rikke Dyrberg, da hun søgte aktindsigt i folketingsmedlemmernes flyrejser til og fra Folkemødet på Bornholm. Den blev afvist.

»Jeg blev faktisk overrasket. Jeg troede, Folketinget var mere åbent, end det er,« siger hun.

Folketinget bestemmer selv, hvor åbent det er

Men Folketinget er ikke omfattet af offentlighedsloven. Derfor er reglerne sådan, at Folketinget selv udstikker linjerne for, hvor åben administrationen skal være. I afslaget på aktindsigt skriver Folketinget selv:

”Folketinget har i den forbindelse besluttet, at der skal herske åbenhed, når det handler om generelle oplysninger om Folketingets forhold, mens der skal udvises tilbageholdenhed, når det drejer sig om personrelaterede oplysninger."

Derfor har Folketinget altså afvist aktindsigten, og det gælder både per medlem og fordelt på partier. Afslaget undrer Rikke Dyrberg.

»Vi taler om folkevalgte. Det er dig og mig og danskerne, der har valgt de her mennesker til at lovgive, og det er dine og mine skattekroner, de rejser for. Derfor synes jeg, det er lidt absurd, at jeg ikke kan få indsigt i det og formidle det videre til vælgere og skatteborgere.«

Ville undersøge om politikere flyver uden overenskomst

Rikke Dyrberg ville gerne have undersøgt, hvilke politikere der rejste til og fra Folkemødet med flyselskabet DAT. De har nemlig ingen overenskomst.

»Vi har på avisen.dk før skrevet, at både politikere og fagforeningsfolk har rejst med det her selskab. Vi ville undersøge, om de politikere, der tordner mod social dumping, samtidig rejser med et selskab uden overenskomst. Kort sagt: Handler de, som de prædiker.«

Er der noget alternativ, hvis man vil flyve til Bornholm?

»Hvis man vil flyve, er der intet alternativ. Men der er jo andre måder at komme til Bornholm.«

Folketinget bryder FN-konvention

Men ifølge en af Danmarks førende eksperter i åbenhed er Folketingets praksis i strid med FN’s menneskerettigheder.

»Det er helt rigtigt, at Folketinget ikke er omfattet af offentlighedsloven. Men det, de gør her, er i strid med internationale konventioner,« vurderer Oluf Jørgensen, afdelingschef og mediejurist ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Han peger på forskellen mellem kommunalpolitikere og folketingsmedlemmer.

»Hvis et udvalg i kommunen er på rejse, så er der fuld offentlighed om alt, hvad kommunen betaler for – rejser, middage og så videre. Men der er ikke nogen som helst offentlighed i den slags, når det handler om Folketinget.«

Og det er i strid med internationale konventioner?

»Ja.«

Åbent i Sverige, Norge og Finland – men ikke Danmark

Oluf Jørgensen peger på FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, artikel 19 om ytrings- og informationsfrihed, som Danmark var et af de første lande til at ratificere. I 2011 vedtog FN’s Menneskeretskomité en erklæring om, hvordan den artikel skal forstås. Her bliver en stats forpligtelse til at give aktindsigt nævnt:

”Alle grene af staten (udøvende, lovgivende og dømmende) og andre offentlige og statslige autoriteter, på et hvilket som helst niveau – nationalt, regionalt eller lokalt – har de samme statslige forpligtelser,” lyder det i teksten, som Oluf Jørgensen har fremsendt til Journalisten.

Ifølge Oluf Jørgensen skal det fortolkes sådan, at der bør være aktindsigt i den lovgivende magt – altså Folketingets – administration.

Oluf Jørgensen barsler med en større undersøgelse af åbenheden i Norden. I den forbindelse har han både undersøgt reglerne i de nordiske lande og internationale konventioner på området.

»I både Finland, Sverige og Norge er der offentlighed om parlamenternes administration og denne type udgifter. Det skal der være ifølge de internationale konventioner.«

I strid med to konventioner

Han henviser også til Europa-Rådets konvention om aktindsigt, den såkaldte Tromsø-konvention fra 2009. Den har Danmark ikke ratificeret endnu.

»Men hvis vi ønsker at tiltræde den konvention, så er vi nødt til at få en undtagelse for Folketinget, fordi der bør være åbenhed, ellers er det også i strid med den konvention.«

Oluf Jørgensen tilføjer, at Danmark aldrig har haft åbenhed om Folketingets administration. Det har været lukket land, lige siden vi fik vores første offentlighedslov i 1970.

Hvis det danske folketing bryder internationale konventioner, hvorfor er der så ikke sket noget?

»Det må du spørge dem om.«

Folketingets jurister afviser

Journalisten har været i kontakt med Folketingets administration. Det har ikke været muligt at få et telefonisk interview, men per mail skriver Folketingets lovkontor via talsmand Peter Krab, at de ”gerne vil studere spørgsmålet nærmere”.

”På det foreliggende grundlag er det dog ikke vores opfattelse, at artikel 19 i FN-konventionen fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder i sig selv indebærer en ret for journalister eller andre til at opnå indsigt i f.eks. folketingsmedlemmers rejseaktiviteter og udgifterne hertil,” lyder det.

Rikke Dyrberg fortæller, at avisen.dk nu vil overveje at klage over afslaget.

»Jeg synes, det er vigtigt at få en debat om den her undtagelse, og jeg vil meget gerne have en uddybende forklaring,« siger hun.

Opdateret 13.14: Dansk Journalistforbund og Danske Medier kritiserer, at det er hemmeligt, hvad folketingsmedlemmernes flyrejser koster. Læs: Organisationer om hemmelige flyrejser: »Grotesk« og »problematisk«

0 Kommentarer