Mediehuse splittede om brugen af intern kommunikation

Halvdelen af landets 12 største mediekoncerner har hverken en kommunikationschef eller folk dedikeret til at varetage den interne kommunikation. ”Vi prioriterer at bruge vores ressourcer på indhold,” forklarer JP/Pol-direktør. Ekspert ryster på hovedet, og DR’s kommunikationschef oplever et kultursammenstød

Selv om de danske mediehuse lever af at kommunikere og gør en stor dyd ud af det eksternt, så er der stor forskel på, hvor mange ressourcer de bruger på at kommunikere internt.

Det viser en rundspørge, som Journalisten har foretaget blandt landets 12 største mediekoncerner. Tilsammen har de over 10.000 medarbejdere.

Halvdelen af mediekoncernerne har hverken en kommunikationschef eller ansatte dedikeret til at varetage den interne kommunikation. Hver tredje af mediekoncernerne har ikke defineret en strategi for kommunikationsindsatsen.

Den mangeårige kommunikationskonsulent Kresten Schultz-Jørgensen ryster på hovedet over mediernes håndtering af intern kommunikation, men han er ikke overrasket.

”Mediehusene er ligesom andre kreative virksomheder, som synes, at det, man laver til daglig, er kommunikation. Men der er altså forskel på journalistisk formidling og professionel ledelseskommunikation. I mediehusene har lederne ofte en holdning til kommunikation, hvor de tænker: ’Hvor svært kan det være?’ Her må man bare konstatere, at de fleste mediehuse – sammenlignet med andre brancher – er utroligt dårligt ledet, og det skyldes i høj grad den manglende forståelse for og brug af ledelseskommunikation,” vurderer han.

Kresten Schultz-Jørgensen mener, at der er en manglende forståelse af ledelseskommunikation.
Foto: PR

 

”Denne her form for kommunikation er vanvittigt vigtig for alle i organisationen. Og når den virker, udgør den meget ofte forskellen på en gennemsnitlig virksomhed og en ekstremt velfungerende virksomhed,” fortsætter Kresten Schultz-Jørgensen.

Tilfældig og uprofessionel kommunikation

For 10 år siden lavede Dansk Journalistforbund en lignende rundspørge blandt de danske mediekoncerner. Dengang var det blot hver tredje, der havde ansat folk til at sørge for den interne kommunikation. Men på trods af, at tallet i dag er højere, halter medierne stadig efter andre brancher på det område.

Det vurderer Karin Sloth, der underviser i strategisk kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Hun var med til at udarbejde den seneste undersøgelse tilbage i 2008 og har fulgt emnet siden.

”I forhold til for 10 år siden hører jeg flere gode fortællinger om ledere i mediebranchen, som er dygtige til kommunikation både på teamniveau og højere oppe i hierarkiet. Men jeg oplever også, at det ikke understøttes af en professionel kommunikationsafdeling, og at det sker lidt for tilfældigt,” siger hun og uddyber:

”De journalistiske medarbejdere, jeg holder kurser for, er for det meste beskæmmede over, hvor uprofessionel deres egen arbejdsplads er med hensyn til intern kommunikation i forhold til de andre kursister på holdene, som kommer fra andre brancher,” forklarer Karin Sloth.

Karin Sloth var med til at udarbejde Dansk Journalistforbunds rundspørge om intern kommunikation i 2008.
Foto: PR

 

Mange forsømmer at evaluere indsatsen

En lignende opfattelse finder man hos Foreningen for Intern Kommunikation, FIKOM, et fagligt netværk for interne kommunikatører.

Foreningens formand, Henrik Vinther, er ikke i tvivl om, at både mediehusene og mange andre overordnet set har styrket den interne kommunikation gennem det seneste årti.

”Men desværre ser man også, at intern kommunikation står først i køen, når der skal spares. Og mediebranchen har jo været præget af mange tiltag og omvæltninger de seneste 20 år,” konstaterer han.

Henrik Vinther fremhæver, at det er vigtigt at evaluere sin kommunikationsindsats for at sikre, at den virker efter hensigten. Det er dog de færreste virksomheder, der lykkes med dette. Slet ikke medievirksomheder, mener han.

”Fordi mange medievirksomheder i forvejen er professionelle kommunikatører, forsømmer de at lave statistik og evaluering på, hvordan deres interne kommunikation virker. På europæisk plan er det kun 16-20 procent af alle virksomheder, der evaluerer deres interne kommunikation, og mit bud er, at det er endnu lavere i danske medievirksomheder. Her prioriterer man sjældent at evaluere sig selv, fordi man tænker: ’Vi ved godt, hvordan vi gør det her bedst’,” siger Henrik Vinther.

Drilsk direktør uden kommunikationsafdeling

En af de mediekoncerner, der ifølge Journalistens rundspørge ikke har nogen medarbejdere ansat til at varetage den interne kommunikation, er JP/Politikens Hus.

Koncernen har godt 2.000 medarbejdere, men ingen kommunikationsafdeling og ingen strategi for kommunikationsindsatsen. Administrerende direktør Stig Ørskov forklarer:

”Vi har ingen kommunikationschef. Vi prioriterer at bruge vores ressourcer på indhold,” konstaterer han.

Under sidste års politiske forhandlinger om besparelserne på DR ”drillede” Stig Ørskov – der på det tidspunkt også var formand for Danske Medier – DR’s kommunikationschef, Lasse Bastkjær, på Twitter. Baggrunden var, at DR’s kommunikationsafdeling tæller op mod 20 personer, mens JP/Politikens Hus altså ingen kommunikationsfolk har.

”Kære Lasse, jeg ved, at det kan være svært at forstå for DR’s kommunikationschef. Men kendsgerningen er, at vi hverken har en kommunikationschef eller en kommunikationsafdeling. End ikke en eneste kommunikationsmedarbejder ansat. Du er velkommen til at komme på virksomhedsbesøg,” skrev Stig Ørskov på Twitter.

 

I dag forholder han sig stadig kritisk over for påstanden om, at kvaliteten af informationsindsatsen skulle være ligefrem proportional med antallet af kommunikationsansatte.

”Man kunne for eksempel spørge, om ikke kommunikationsafdelinger risikerer at være et filter mellem ledelse og medarbejdere, akkurat som spindoktorer er et filter mellem politikere og offentlighed,” siger direktøren og uddyber:

”Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi i JP/Politikens Hus er ekstremt optagede af at undgå filteret og kommunikere direkte med hinanden, som det for eksempel sker, når jeg hvert halve år mødes med alle medarbejderne og detaljeret gennemgår vores økonomi og udvikling. Den slags transparens og direkte kommunikation kræver hverken en kommunikationsafdeling eller en forkromet kommunikationsstrategi. Men jeg kan love, at medarbejdernes informationsniveau ikke er meget anderledes end ledelsens,” siger Stig Ørskov.

Kultursammenstød i mediebranchen

Lasse Bastkjær blev kommunikationschef i DR i 2016 efter en årrække som kommunikationsansvarlig i store erhvervsvirksomheder som Danfoss og TDC.

DR har længe haft en større kommunikationsafdeling med flere medarbejdere dedikeret til intern kommunikation, men kommunikationschefen oplever, at der i mediebranchen generelt hersker en vis skepsis over for kommunikationsfaget.

”Vi kommunikationsfolk kan jo godt lide at udlægge det sådan, at kommunikation er det vigtigste i verden. Og her er der i mediebranchen nok et sammenstød, fordi journalister dyrker den håndværksmæssige kultur,” siger Lasse Bastkjær med henvisning til Twitter-fejden med JP/Politikens administrerende direktør.

DR er et af de mediehuse, hvor der bliver brugt ressourcer på flere medarbejdere dedikeret til intern kommunikation.
Foto: Bjarne Hermansen

 

”Stig Ørskovs kommentarer er udtryk for den holdning, at der er ikke behov for kommunikationsfolk udefra til at kommunikere for os: ’Vi vil gøre det selv’. Hos DR har vi kommunikationsmæssigt indrettet os på en måde, der nok minder mere om traditionelle virksomheder. Begge modeller er helt fair – man skal jo indrette sig, som man synes passer bedst til organisationen,” siger Lasse Bastkjær.

Skaber synlighed, balance og retning

Egmont er en anden af de mediekoncerner, som prioriterer intern kommunikation. Kommunikationsdirektør Line Aarsland forklarer, at fordi Egmont er en stor koncern med meget forskellige medier i en række lande som for eksempel TV2 i Norge og Nordisk Film, er den interne kommunikation på flere niveauer – både i den enkelte forretning og en mere tværgående. Facebooks Workplace, som er en ny form for socialt intranet, har været en rigtig god løsning for koncernen til at sikre synlighed og kommunikation både lokalt og i forhold til tværgående agendaer.

””Intern kommunikation varetages i høj grad ude i de enkelte medier. For eksempel er ledelserne i både Nordisk Film, TV2 og Egmont Publishing meget aktive på Workplace. Kommunikationsafdelingen understøtter dels, at der er fokus på kommunikationen lokalt og dels har fokus på overordnede strategiske agendaer og ledelseskommunikation,” siger Line Aarsland, der selv har en fortid som både spindoktor og avisjournalist.

Hos Egmont, hvor Line Aarsland er kommunikationsdirektør, er to i kommunikationsafdelingen dedikeret til at varetage den interne kommunikation.
Foto: PR

 

Den internationale mediekoncern har i alt 6.600 medarbejdere i 30 lande, heraf flere tusinde i Danmark. To af de ansatte i kommunikationsafdelingen er dedikeret til at varetage den interne kommunikation.

”Egmonts størrelse taget i betragtning er vores kommunikationsafdeling faktisk ikke så stor. Vi har enkelte medarbejdere, som er dedikeret til intern kommunikation, og deres vigtigste opgave er at sikre, at der er de rigtige værkstøjer til rådighed. For eksempel Workplace og intranet samt understøtte den strategiske kommunikation og forandringsagendaer gennem forskellige indsatser, herunder temaer, videoer og kampagner,” siger Line Aarsland.

 

Rundspørge om intern kommunikation i de danske mediehuse

For at belyse, hvordan det står til med kommunikationen i de danske mediehuse, har Journalisten lavet en rundspørge blandt landets 12 største mediekoncerner. Tilsammen har de over 10.000 medarbejdere i Danmark. Her er konklusionerne:

Halvdelen af mediekoncernerne har ingen medarbejdere dedikeret til at varetage den interne kommunikation, om end både ledelsen og andre afdelinger bidrager hertil. Det drejer sig først og fremmest om JP/Politikens Hus, Jysk Fynske Medier og Berlingske Media. De tre koncerner angiver i rundspørgen, at de hverken har defineret en kommunikationsstrategi eller ansat en kommunikationschef.

Derudover har heller ikke Sjællandske Medier nogen kommunikationschef, men koncernen har dog en kommunikationsstrategi. Gyldendal og Discovery Networks har ligeledes ingen medarbejdere dedikeret til intern kommunikation, men de to koncerner har både en kommunikationschef og en strategi for kommunikationsindsatsen.

De resterende seks mediekoncerner har ifølge Journalistens rundspørge hver især en-to medarbejdere dedikeret til den interne kommunikationsopgave. Hovedparten af koncernerne har endvidere både en kommunikationschef (bortset fra Nordjyske Medier) og en kommunikationsstrategi (bortset fra Infomedia). Disse mediekoncerner er DR, TV 2, Egmont Publishing, Aller Media samt altså Nordjyske Medier og Infomedia.

Af de fem mediekoncerner med størst omsætning i Danmark er det kun JP/Politikens Hus, der ikke har medarbejdere dedikeret til intern kommunikation, ligesom koncernen på Rådhuspladsen heller ikke har kommunikationschef eller kommunikationsstrategi. De øvrige fire store mediekoncerner er DR, TV 2, Egmont Publishing og Aller Media, som hver især har både kommunikationschef, kommunikationsstrategi og medarbejdere dedikeret til intern kommunikation.

9 af de 12 mediekoncerner nævner intranet som deres primære kanal til intern kommunikation. Derudover nævner de kanaler såsom infoskærme, fællesmails, nyhedsbreve og møder af forskellig slags. Tre mediekoncerner har erstattet deres intranet med Facebook Workplace. Det drejer sig om Egmont Publishing, Discovery Networks og Infomedia.

 

Rundspørgen er foretaget via mail blandt følgende 12 mediekoncerner i november 2018: Egmont, Aller Media, DR, JP/Politikens Hus, TV 2, Jysk Fynske Medier, Berlingske Media, Discovery Networks, Nordjyske Medier, Gyldendal, Sjællandske Medier og Infomedia.

 

Rettet 19/2 klokken 12.12. Journalisten skrev tidligere, at Egmont har fem medarbejdere dedikeret intern kommunikation, og at koncernen har 250 ansatte i Danmark. Det er ikke korrekt. Egmont har to dedikeret intern kommunikation og flere tusinde ansatte i Danmark. Journalisten har også rettet Line Aarslands citater, idet hun har præciseret, at hendes udtalelser primært handler om Egmonts egen interne kommunikation. Journalisten beklager fejlene.

0 Kommentarer