Mediefolk kigger indad

Journalister søger mod kurser med personlig udvikling som tema - eksempelvis kurset Hard Fun. Selvindsigt er kommet i uddannelseskatalogerne.SKRED. »Det er noget personligt.«En sarkastisk sidemærkning flyver gennem lokalet på Ritzau, hvor små tyve journalister er på kursus i personlig udvikling. Gruppearbejdet skal i gang. En kvinde pointerer, at grupperne ikke er lige store. Måske hun skulle flyttes?Kursusleder og psykolog Hanne Rude ryster stille på hovedet og siger:

Journalister søger mod kurser med personlig udvikling som tema – eksempelvis kurset Hard Fun. Selvindsigt er kommet i uddannelseskatalogerne.

SKRED. »Det er noget personligt.«

En sarkastisk sidemærkning flyver gennem lokalet på Ritzau, hvor små tyve journalister er på kursus i personlig udvikling. Gruppearbejdet skal i gang. En kvinde pointerer, at grupperne ikke er lige store. Måske hun skulle flyttes?

Kursusleder og psykolog Hanne Rude ryster stille på hovedet og siger:

»Lige præcis her kan jeg ikke flytte jer.«

Kursisterne ved ikke, at det spørgeskema, de forinden har svaret på, gør det muligt for psykologen at skabe en gruppe med potentiale for hårdknude. Og det har hun gjort.

Hanne Rude har sammensat en gruppe med 'tænke-journalister', der træffer beslutninger ved at analysere, ræsonnere og distancere sig følelsesmæssigt fra problemet. En anden gruppe består af 'føle-journalister', der løser problemer ved at vise medfølelse og hensyn.

Den tredje gruppe er et miks af tænke- og
følemennesker. Den gruppe når ikke på 20 minutter at blive enige om en løsning på opgaven: En fordeling af bureauets stærkt begrænsede parkerings-pladser.

Oppe ved tavlen udlægger Hanne Rude teksten:

»Det nemmeste er at ansatte medarbejdere, der er ens. Det er 'Rip, Rap og Rup'-effekten. Det er en udfordring at have forskellige typer, for det kræver tid at have flere nuancer i paletten. Men det giver også nogle bedre beslutninger.«

Ritzau-journalisterne er på kurset Hard Fun. Institut for Fremtidsforskning bruger begrebet Hard Fun om arbejde, der fungerer som en selvrealiserende leg, der gerne må være hård, men for alt i verden skal være sjov. Hard Fun-kursets udgangspunkt er, at når alle fortræffeligheder ikke kommer ud over rampen, så er skurken ikke kun kyniske og uforstående chefer, trælse kolleger og tekniske svigt. Men måske også ens begrænsede selvindsigt.

For øjeblikket kører Hard Fun-kurset på forskellige arbejdspladser og som åbne kurser på Den journalistiske Efteruddannelse (DjE). Det er blevet til i et samarbejde med Center for Journalistik og Efteruddannelse (CFJE) og Dansk Journalistforbund.

Hard Fun er DjEs første store kursus i bløde kompetencer som samarbejde, selv- og idéudvikling.

DjE har oplevet, at kurserne er overtegnede og har derfor oprettet ekstra kurser. Steffen Borch, der er leder af DjE, kalder efteruddannelse i bløde kompetencer for 'det nye store dyr i åbenbaringen'.

CFJE tester også for øjeblikket interessen for kurser med personlig udvikling som omdrejningspunkt. CFJE har gennemført kurset »Hvilken type er du«, som var meget søgt og derfor udbydes igen. Underviseren er journalist Lone Pagh, der er certificeret i at kortlægge personlighed ud fra spørgeskemaer.

»Journalister bruger deres personlighed på arbejde. Identiteten er blandt andet bygget af, at de er stolte af faget og idéerne. Men journalistens personlighed er presset i disse år, fordi kravene og tidspresset bliver større. Det kan give frustrationer og konflikter, der kan imødegås ved at forstå sig selv og andre bedre,« siger hun.

Lone Pagh fortæller, at større kendskab til egne styrker og svagheder blandt andet kan hjælpe en til at tøjle stress, udvikle sin spørgeteknik og indgå i samarbejde med kolleger og chefer, der særligt udfordrer en.

* Kend dine bogstaver

Ved hjælp af et spørgeskema afdækkes personligheden. I alt er der 16 forskellige typer. Hver type består af en kombination af fire bogstaver.

Eksempelvis betyder E, at personen er ekstrovert og derfor foretrækker at udvikle idéer ved at snakke om dem, mens en person, der er fleksibel, men ikke bryder sig om kontrol og stramme tidsrammer, har bogstavet P.

Bogstavkombinationen er som udgangspunkt en hypotese og et hjælpemiddel til at lære sig selv at kende og forstå og værdsætte mennesker, der er anderledes.

(Kilde: »En vejledning til forståelse af dine Myers-Briggs Type Indicator«)

 

Gwyn Nissen på ord-diæt

TYS-TYS. Han har sat sig selv på kur.

Gwyn Nissen, lokalredaktør og mediedirigent på JydskeVestkysten, er begyndt at økonomisere med sin ordstrøm efter at have været på Hard Fun-kursus. Her blev han konfronteret med sin egen personlighed og med, hvordan den trigger og tænder andre mennesker.

Med hjælp fra et spørgeskema fik Gwyn Nissen sat en type på sin karakter. Hans slags er repræsenteret af bogstaverne ENFJ. Det vil blandt andet sige, at Gwyn Nissen ikke er vild med konflikter, men er snakkende og udadvendt.

Han beskriver sig selv som typen, der til et redaktionsmøde spørger, om der er nogen idéer – og efter bare ti sekunders pause selv begynder at sprøjte dem ud.

Som udadvendt tænker han, mens han taler. Indadvendte tænker derimod, før de taler, har Gwyn Nissen lært. Kurset afslørede også, at en af hans nærmeste kolleger er indadvendt.

»Det var den store øjenåbner. Vi er hinandens totale modsætninger. Når han holder op med at sige noget til et møde, så er det ikke, fordi han er doven eller gået i stå. Den kværner derinde. Han lader bare ikke munden løbe. Hans tavshed kunne være blevet et irritationsmoment for mig.«

Underviserne på Hard Fun, psykolog Hanne Rude og hendes mand, journalist og coach Poul Rude, gav Gwyn Nissen et nyt mantra: 'Fra forkerthed til forskellighed'.

»Det er ikke forkert, når nogen er stille. Vi er bare forskellige, og min opgave er at holde igen, for indadvendte skal have tid, så kommer der guld.«

Øvelsen med at tøjle sit snakketøj praktiserer Gwyn Nissen også over for kilder. Holder de op med at tale, fyrer han ikke længere per automatik et nyt spørgsmål af.

Tidligere under medarbejderudviklingssamtaler har Gwyn Nissen fået at vide, at han skulle blive bedre til at tage konflikter. Under kurset fik Gwyn Nissen endnu engang at vide, at konflikter ikke er hans stærke side.

»Det er F'et i min bogstav-kombination,« siger han.

F'et betyder, at Gwyn Nissen bruger 'følen', når han træffer beslutninger. Det vil sige, at han tager bestik af, hvordan beslutninger påvirker andre. At han har et ønske om at være fair og gør sig umage for at skabe harmoni. Gwyn Nissen zoomer nu også ind på sin skyhed over for stridigheder.

»Konflikter mellem folk på arbejdspladsen er noget af det sværeste. Grundlæggende er det jo folk, som jeg kan lide.«

 

Det virkede

KARUSSELTUR. Helsingør Dagblad fik en mere tolerant kvinde retur fra CFJE-kurset »Hvilken type er du«.

Inden 51-årige Kirsten Moth drog på kursus, var hun kørt lidt træt. Otte år havde hun været på avisen, og det irriterede hende, at avisen er mandsdomineret, og at der ikke rigtig er nogen med lyst til at snakke om det psykiske arbejdsmiljø. Faktisk overvejede Kirsten Moth at skifte job.

»Sagt som en vittighed, så tror jeg egentlig, at min redaktør tænkte: 'Bare hun nu ikke kommer hjem fra kurset og er besværlig'.«

Men både han og Kirsten Moth blev klogere.

»Jeg havde slet ikke forudset udbyttet, men jeg har fået en hel anden tolerance. Jeg forstår andre mennesker bedre.«

Hun fandt blandt andet ud af, at hendes personlighedstype har svært ved at tage konflikter. Derfor endte en uenig Kirsten Moth ofte med at være indebrændt og nogle gange skinger i tonen. Nu skruer Kirsten Moth ned, når tonelejet er på vej op i diskant.
Det kan hun, fordi hun nu kender sin svage side.

Ud over at være blevet bedre til at analysere sig selv har Kirsten Moth fået sit blik for kildernes natur skærpet. For eksempel gav kurset hende mod på at snakke med en kilde, der længe havde rendt redaktionen på døren, men som ingen orkede at tale med.

»Jeg kunne stoppe min irritation og i stedet tænke: 'Hvilken type er han monstro?' Jeg er faktisk ret stolt over, at jeg fik talt ham til ro og ikke lod min egen irritation spærre.«

Kontakten med kilden affødte en artikelrække, og på dagen for dette interview skal Kirsten Moth til et borgermøde i sagen.

Kirsten Moths bogstavkombination er ENFP. Det vil blandt andet sige, at hun er til hurtige resultater og trives med daglig deadline. Og så er Kirsten Moth til nærkontakt.

»Min tilfredsstillelse ligger i dialogen og den tætte kontakt med læserne. Måske har jeg godt haft en fornemmelse af, at det hang sådan sammen, men nu er erkendelse tydelig.«
Kirsten Moth kom hjem fra kurset med en følelse af, at hun og Helsingør Dagblad rent faktisk er et meget godt par. Et nyt job er ikke længere presserende.

0 Kommentarer