Mediedirektør Lars Grarup stopper i DR – trods Plummers ord

Den omfattende ændring af DR's struktur får nu Lars Grarup til at stoppe som mediedirektør. Ifølge eget udsagn kan han ikke længere se sig selv i jobbet i DR's nye organisation. Generaldirektør Kenneth Plummer sagde ellers til Journalisten.dk, at Grarup var enig i det hele.  (opdateret 10:58) 

Den omfattende ændring af DR's struktur får nu Lars Grarup til at stoppe som mediedirektør. Ifølge eget udsagn kan han ikke længere se sig selv i jobbet i DR's nye organisation. Generaldirektør Kenneth Plummer sagde ellers til Journalisten.dk, at Grarup var enig i det hele.  (opdateret 10:58) 

"Jeg er glad for at efterlade et DR med et mangfoldigt udbud af brede og smalle public service-kanaler og -programmer. Det har været vigtigt i mit arbejde, at DR's indhold var bredt forankret hos danskerne. Jeg håber, at DR vil holde fokus på brugerne – også i fremtiden," lyder det fra Lars Grarup i den officielle version fra DR.

I pressemeddelelsen beklager generaldirektør Kenneth Plummer samtidig Lars Grarups beslutning:

"Jeg har sat stor pris på at arbejde sammen med Lars fra første dag, jeg trådte ind ad døren i DR. Lars har ydet en stor indsats for DR og har haft en helt afgørende rolle i den modernisering, DR har undergået de sidste mange år," siger Kenneth Plummer.

Da den omfattende strukturændring af hele DR's ledelse blev præsenteret den 18. november, udtalte Kenneth Plummer til Journalisten.dk, at tanken er, at nyhedschef Ulrik Haagerup skal have mere magt. Plummer afviste samtidig, at der var tale om en degradering af Lars Grarup – til trods for at Lars Grarup blev frataget det strategiske ansvar:

»Nej. Lars er stadig mediedirektør og medlem af DR's direktion og har dermed et kollektivt ansvar. Det, vi har forsøgt at opnå her, er, at hans område er fokuseret på det chefredaktionelle: at lave program og kanalstrategi. Og så har vi rykket det strategiske ansvar over i de fire indholdsproducerende områder. Det er dér, vi laver en ændring,« udtalte Kenneth Plummer til Journalisten.dk.

– Det kan da kun betragtes som en degradering?

»Det her er noget, vi alle er enige om. Det sikrer en større fælles forankring af vores strategi og giver en bedre balance på tværs af DR. Det er vi alle sammen enige om er en rigtig god løsning. Jeg synes ikke, det er rimeligt at kigge på det som en degradering. I DR kigger vi på helheden – hvordan holdet bedst fungerer. Det synes Lars Grarup også, og han er enig i, at de her ændringer er de rigtige,« sagde DR's generaldirektør.

Med Lars Grarups bortgang er Kenneth Plummer nu helt alene tilbage i direktionstoppen – sammen med økonomidirektør David Helleman. Direktør for DR Programproduktion Mette Bock sagde således allerede op, da den nye DR-struktur var klar. Flere centrale kilder meddelte i den forbindelse over for Journalisten.dk, at Mette Bock gik i vrede – det afviste hun dog selv på det kraftigste.

Faktum er dog, at magtens firkløver nu er reduceret til Kenneh Plummer samt David Helleman. Sidstnævnte har i øvrigt fået styrket sin position i DR, eftersom han blandt andet har fået ansvaret for HR. Også Plummer sidder stærkere.

DR's bestyrelsesformand, Michael Christiansen, sagde da også den 18. november, at tanken netop var, at Kenneth Plummer skulle have mere magt. Hertil svarede Plummer til Journalisten.dk:

»Det er ikke noget, der optager mig. Når man er generaldirektør, sidder man for bordenden i DR. Jeg har hele tiden haft den magt, som jeg har i dag, og jeg har hele tiden været optaget af, at DR fungerer så godt som muligt.«

Medlem af DR's bestyrelse, Ole Hyltoft, ønsker ikke at svare på spørgsmål til Grarups' afgang, men læser i stedet en udtalelse op over for Journalisten.dk:

»Lars Grarup har været en målbevidst leder af Danmarks Radio i en årrække. Han har i høj grad stået for en popularitetssøgende linje, der har været i førertrøjen de senere år. Jeg tror, der i Danmarks Radios bestyrelse såvel som i befolkningen i dag er et voksende ønske om, at Danmarks Radio lever op til den klassiske opfattelse af public service eller folkeoplysning. Uden at Danmarks Radio derfor skal være kedelig. Derfor er der nok en vis kulturpolitisk logik i, at Lars Grarup efter eget ønske fratræder nu.«

Lars Grarup kom til DR i 2000 som DR1-chef og blev i 2005 udnævnt til tv-direktør i DR. Stillingsbetegnelsen blev til mediedirektør, efterhånden som ansvarsområdet blev udvidet til også at omfatte radio, internet og nye medier.

Generaldirektør Kenneth Plummer er konstitueret mediedirektør, indtil en ny tiltræder.

Journalisten.dk følger sagen og samler nye historier i temaet: Ny struktur i DR

0 Kommentarer