Fremtidsfrygt

Mediechefer afviser aldersdiskrimination: ”Men vi har en kæmpe opgave foran os”

Det gør indtryk på cheferne fra DR, TV 2 og Producentforeningen, at mere end 6 ud af 10 mediefolk er bekymrede for, om de kan blive gamle i deres fag

”Min umiddelbare reaktion er, at vi som virksomhed, branche og individer generelt har en kæmpe opgave foran os.”

Sådan siger Lars Novrup, direktør for people and culture på TV 2, efter at have læst Journalistens store undersøgelse af mediefolks udbredte fremtidsfrygt.

Undersøgelsen viser, at 63 procent af Dansk Journalistforbunds medlemmer er bekymrede for, om de kan blive i deres fag frem til pensionsalderen. Af dem svarer mere end halvdelen, at de overvejer, om de på et tidspunkt helt skal forlade medie- og kommunikationsbranchen.

For Lars Novrup fra TV 2 er det særligt overraskende, at selv helt unge medie- og kommunikationsfolk i 20’erne er bekymrede for, om de kan blive gamle i deres fag. Af dem svarer 72 procent, at de er så bekymrede for deres karrieremuligheder, at de overvejer, om de på et tidspunkt skal forlade branchen.

”Der havde jeg nok forventet, at andelen ikke var så stor,” siger han.

Vi har spurgt Lars Novrup og to andre chefer i mediebranchen, om de har et medansvar for, at så mange frygter for deres fremtid i mediebranchen.

Jeg synes også, at forandringerne er steget i styrke og hastighed
Maria Rørbye Rønn, generaldirektør, DR

Ansvar for at gribe forandringerne

Modsat Lars Novrup fra TV 2 er DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn ikke overrasket over den udbredte bekymring for fremtiden, som Journalistens undersøgelse dokumenterer.

“Jeg synes ikke, det er så mærkeligt, hvis medarbejderne i den danske mediebranche ikke kun ser blå i himmel i horisonten,” siger Maria Rørbye Rønn.

Som eksempler nævner hun blandt andet truslen fra tech-giganter, der æder annoncemarkedet, at DR’s økonomi er blevet mindre, og at dagblade og regionalaviser er pressede.

”Den slags smitter også af på medarbejdernes tro på fremtiden. Og det kan jeg godt forstå. Jeg synes også, at forandringerne er steget i styrke og hastighed,” siger Maria Rørbye Rønn.

Men har du som øverste chef i landets største medievirksomhed et medansvar for, at vi har fået skabt en branche, som rigtig mange simpelthen har svært ved at se, at de kan holde til at være i hele arbejdslivet?

”Jeg tror i høj grad, at den her bekymring er drevet af den teknologiske udvikling og de enorme forandringer i ændring af brugervaner. Det skal vi forstå at gribe, og der har vi et ansvar. Vi skal sørge for, at vi udvikler os, for stilstand vil gøre, at man taber gennemslag og relevans,” siger generaldirektøren.

Kræver tættere dialog

For DR’s vedkommende er det en vigtig dagsorden at favne forandringerne i stedet for at frygte dem, siger Maria Rørbye Rønn.

”Jo dygtigere vi er til at gribe forandringerne og forstå, hvordan vi udvikler os, jo bedre kan vi fremtidssikre os og vende omstillingen til muligheder. Men det kræver tæt dialog med tillidsfolk og medarbejdere, så vi sammen forstår, hvad vi skal lave, og hvordan vi skal udvikle os,” siger hun.

Har I været for dårlige til at inddrage medarbejderne, så de også ved, hvordan de kan fremtidssikre sig?

”Vi har heldigvis været i gang med den digitale udvikling længe, så vi har talt meget om det. Men jeg vil sige, at vi opgraderer dialogen om forandringerne for at sikre os, at vi alle er med.”

Ifølge Journalistens undersøgelse er mange ansatte i mediebranchen – unge som gamle – bange for på et tidspunkt at blive anset for at være for gamle. Og blandt medlemmer, der har rundet 50 år, tror mere end hver tredje, at de selv er blevet fyret eller fravalgt i en jobsøgning på grund af alder.

Men Maria Rørbye Rønn afviser, at der sker aldersdiskrimination eller ungdomsdyrkelse i DR.

”Jeg må jo konstatere, når jeg læser jeres undersøgelse, at der er en opfattelse blandt nogle medarbejdere. Men jeg kan ikke genkende det billede. Vi tror på et godt miks af aldre. Det er vigtigt med nye talenter, der tænker anderledes, men erfaring og viden er også utroligt vigtigt,” siger generaldirektøren.

”Der er nok noget om snakken”

Knap så afvisende over for opfattelsen af, at der sker aldersdiskrimination i mediebranchen, er Jørgen Ramskov. Han er direktør for Producentforeningen, som er film- og tv-branchens brancheforening.

”Det, vi kan gøre noget ved, er blive bedre til diversitet – ikke bare køn og etnicitet, men også på alder. Vi skal være opmærksomme på det med at blive anset for at være for gammel. Der er nok noget om snakken,” siger Jørgen Ramskov og henviser til, at ældre kvindelige skuespillere ofte har svært ved at få roller.

Når man bliver gammel, kan det være svært bare at stå op i lang tid
Jørgen Ramskov, direktør, Producentforeningen

I fritekstsvarene i Journalistens undersøgelse skriver mange i tv-produktionsbranchen, at de har svært ved at se sig selv blive gamle i tv-branchen – der er nemlig ikke ret mange kolleger over 50 år.

Og det skyldes nogle vilkår, som det er svære at lave om på, for der er så mange korte projektansættelser, lyder det fra Jørgen Ramskov.

”Den usikkerhed betyder, at man mange steder ikke kan fastansætte folk. Når du er ung, gør det måske ikke så meget, men hvis man får hus og børn vil man gerne have lidt mere sikkerhed og så søger man væk,” siger han.

I forhold til den fysiske nedslidning af blandt fotografer bliver problemet i et vist omfang afhjulpet af nyt og lettere udstyr, mener Jørgen Ramskov.

”Men uanset hvad kommer vi ikke uden om at det er et fysisk hårdt arbejde. Ikke for at det skal lyde som en undskyldning, men når man bliver gammel, kan det være svært bare at stå op i lang tid,” siger han.

Producentforeningen er sammen med blandt andre DJ gået sammen om at lave en lederuddannelse for produktionsledere og redaktionschefer i tv-branchen.

”Vi ved godt, at der er tryk på med hårde deadlines, og at det kan være stressende, at lave direkte tv. Vi gør en indsats, men ikke for at lyde alt for kynisk, men der er tale om nogle vilkår, som er svære at ændre på,” siger Jørgen Ramskov.

TV 2 har en idé på to-do-listen

På TV 2 forklarer direktør for people and culture, Lars Novrup, at det for TV 2 gælder om at skabe et miljø, hvor folk trives uanset, hvilken livsfase, de befinder sig i.

TV 2 har for eksempel lavet et netværk for de unge medarbejdere i huset, hvor de kan mødes og opbygge netværk og dele erfaringer.

På min to-do-liste står der, at alderen og navnet på ansøgerne ikke skal fremgå, når vi modtager jobansøgninger
Lars Novrup, direktør for people and culture, Tv 2

Men Lars Novrup er også optaget af gøre mere for medarbejdere i ”senkarrieren”, som han, foretrækker at kalde gruppen af medarbejdere over 50 år.

”Som virksomhed skal vi fastholde de kompetencer og den erfaring, som medarbejderne i den alder har. Når du kommer ind som ny og uerfaren er du afhængig af at der nogle, som kender maskinen,” siger han.

Han afviser, at der finder aldersdiskrimination sted.

”Det er både ulovligt, uansvarligt og slet ikke ok,” fastslår Lars Novrup.

Men han har en ide til, hvordan man – måske ubevidst – undgår at se på en jobansøgernes alder.

”På min to-do-liste står der, at alderen og navnet på ansøgerne ikke skal fremgå, når vi modtager jobansøgninger. Vi må jo ikke spørge ind til folks alder, men det, vi kan gøre udover det er, at vi kan bede folk om ikke at skrive det på ansøgningen,” siger Lars Novrup.

En anden af hans kæpheste er at ændre i sprogbrugen, når man omtaler medarbejdere over 50.

”Jeg tror det gør en forskel, hvordan, vi taler om de medarbejdere, der er kommer lidt op i alderen. Jeg tror vi skal holde op med at kalde dem for seniorer og bruge termer som seniorordninger og seniordage.”

Vigtigt at være nysgerrig

Men ikke alt handler om, hvad TV 2 kan gøre. Noget peger også tilbage på den enkelte mediearbejder, som skal være nysgerrig efter at se muligheder frem for at fokusere på bekymringerne, mener Lars Novrup.

Det er nemlig vigtigt, at medarbejderne kan omstille sig til de nye vilkår, arbejdspladserne står over for. På TV 2 gælder det for eksempel skiftet fra flow-tv til mere streaming.

”Verden står ikke stille, og derfor er det vigtigt, at man som individ er nysgerrig og parat til at udvikle sig,” siger Lars Novrup.

Han tror, at noget af bekymringen bunder i en usikkerhed om, hvad forandringerne konkret betyder for den enkelte. Også her varsler han ændringer.

”Vi skal være bedre til at tage snakken åbent og ærligt, hvis der er nogle områder, der ændrer sig. Det, der venter ude i horisonten, skal vi gøre mere konkret, så medarbejdere har en bedre fornemmelse af, hvad vi forventer af dem. Det må simpelthen ikke komme som en overraskelse.”

Det handler med andre ord om at have en bedre forventningsafstemning.

”TV 2 er jo en supereffektiv og velsmurt maskine, der bare producerer nyheder og indhold. Men nogle gange er der behov for at stoppe op og tage lidt op i helikopteren og tale om, hvor vi egentlig er på vej hen, så alle har en bedre fornemmelse af, hvad der er på vej af forandringer,” siger Lars Novrup.

6 Kommentarer

Lars Bach Jørgensen
13. MARTS 2023
Kilderne her udviser en lemfældig omgang med sandhed og fakta. Det er muligt, de ikke selv fører aldersøksen, men så har de mellemledere til det.
Mei Ellisabet Siff Johannsen
12. MARTS 2023
Da jeg gerne ser en god debat og action vedr ageism, må jeg nok hellere få med, at jeg i min første kommentar kunne have tonet det ned, mit ærinde var ikke at komme efter specifikke skribenter på Journalisten, ej heller at skælde (helt) så meget ud. Det kommer der intet godt ud af, som regel. Det skal jeg beklage. Jeg vil faktisk gerne opfordre til en dyberegående undersøgelse samt løsningsforslag. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor Journalisten - eller forbundet - egentlig står mht til dette. Jeg taler ikke om hensigtserklæringer og festtaler, men helt, helt ærligt. Jeg er selv - af en ansat i forbundet - blevet rådet til ikke at søge job (opslag) overhovedet, da chancen for at få det er mikroskopisk. Det gav jo stof til eftertanke på flere niveauer. Vedkommende var blot ærlig ( og sikkert også realistisk, da jeg er fyldt 50) så jeg dadler ikke. Men undres over den accept af "sådan er det" som jeg har mødt flere gange. Kan vi gøre dette til et væsentligt punkt?
Jakob Mikael Rubin
12. MARTS 2023
En artikel i vores fagblad, som lader mediechefer påstå uimodsagt, at der ikke forgår aldersdiskrimination i mediebranchen??? Hvilken planet er vi på her? I 20 år på JP oplevede jeg fire fyringsrunder, og HVER GANG røg en stor portion af de ældste kollegaer, hvorefter der blev fyldt op af nyansættelser af yngre og løst ansatte og outsourcede rettighedsløse underleverandører. Det mønster var magen til OVERALT. Hvis interesser er et fagblad og en fagforening til for at pleje?
Tine Bøge Pedersen
10. MARTS 2023
Helt enig med Johannsen. Hvorfor har I ikke undersøgt bare lidt på egen hånd, inden I ukritisk holdt mikrofonen for medløb og selvfølgeligheder? Hvorfor har I fx ikke på forhånd undersøgt aldersprofilen på ansatte generelt og specifikt på nyansættelser i chefernes virksomheder? Bare til at begynde med. For at se, om der kunne være fakta bag bekymringerne.
Kunne være klædeligt for Journalistens journalister at have andet at komme med, end hvad medlemmerne føøøøler og tænker og gætter på sat på procenter. I gør journalistfaget dummere, end det er (eller var engang i hvert fald), og I gør ikke medlemmerne nogen tjenester her; særligt ikke medlemmer over 50. Suk!
Mei Ellisabet Siff Johannsen
10. MARTS 2023
Jeg græmmes over så eklatant et ukritisk medløber-interview; kilder får lov at tale i øst og vest om ingenting: hvorfor bliver de på INTET tidspunkt konfronteret med essensen? De KAN jo ikke medgive, der er ageism, da det er ulovligt. Så gå dog til dem ordentligt, med hard core facts, I.e. hvor mange de har hyret over 45 - 60 i de sidste ti år. Etc. Og kend selv svaret på forhånd. Ok?
! Basic interviewteknik.
Og sig mig; ved I hvem, der er jeres målgruppe?? Jeg tror det næppe. Jeg håber det faktisk ikke. Denne artikel ville dumpe på journalisthøjskolen.

Flere

Læs også

63 procent frygter for deres fremtid i mediebranchen. Mød 10 af dem her
Arbejdsliv

63 procent frygter for deres fremtid i mediebranchen. Mød 10 af dem her

06. MARTS 2023
Aldersdiskrimination

Susanne søgte 300-400 stillinger, men kom kun til to samtaler

07. MARTS 2023