Medieaftale rammer seks-dages-aviser

Sjællandske Medier taber stort på medieaftalen, fordi støtten til morgenaviser, der kommer seks dage om ugen, falder. Direktør Torben Dalby Larsen siger, at Sjællandske Medier får en øretæve, der smerter. Helsingør Dagblad også ramt

Den nye medieaftale mellem regeringen og Enhedslisten betyder, at de betalte dagblade får en samlet gevinst på 20 millioner kroner. Men et af de mediehuse, der sammenlagt taber millioner, er Sjællandske Medier. Direktør og chefredaktør Torben Dalby Larsen siger til journalisten.dk, at hvis der ikke sker ændringer i aftalen, skal mediehuset ud og finde de tabte penge gennem besparelser.

»Lokale dagblade er i forvejen under betydeligt pres. Vi tror fortsat, at formålet med mediestøtten ikke er at svække lokale dagblade af vor type,« siger Torben Dalby Larsen.

Når omlægningen rammer Sjællandske særligt hårdt, er det, fordi den nuværende distributionsstøtte kun gives til hverdagsudgivelser – ikke til aviser på søn- og helligdage.

Samtidig er der lavere støtte til distribution af eftermiddagsaviser og en højere takst til omdeling af morgenaviser. Sjællandske i Syd- og Vestsjælland og Frederiksborg Amts Avis kommer netop som morgenaviser og mister dermed den højere støtte.

Taber 8,5 millioner kroner

De to faktorer betyder tilsammen, at Sjællandske Medier mister 8,5 millioner kroner om året. Tabet er beregnet af Kulturministeriet ud fra 2011-regnskabet. Dengang var der omkring 130 DJ-medlemmer på Sjællandske Medier, som er en af de arbejdspladser i provinsen med flest DJ-medlemmer.

Tabet bliver til en vis grad ophævet af, at Nordvestnyt i Holbæk og Kalundborg snart bliver en del af Sjællandske Medier, og Nordvestnyt står til en gevinst på 4,3 millioner kroner. Alligevel håber Torben Dalby Larsen, at der er vilje til at begrænse øretæven.

»Vi tror nemlig ikke, at politikernes hensigt er at ramme os særligt,« forklarer Torben Dalby Larsen.

Når aviser ikke tidligere fik støtte til at udkomme om søndagen, kan man så ikke sige, at den nye model er mere retfærdig, fordi støtten afspejler redaktionens faktiske udgifter?

»Vi er ikke modstandere af, at staten giver medietilskud til hverken søndagsaviser eller redaktionelle udgifter, der er finansieret via løssalg, men vi påpeger, at de præcise støtteregler ifølge Kulturministeriets notat er udformet, så to af vore dagbladstitler – Sjællandske i Syd- og Vestsjælland og Frederiksborg Amts Avis – får en økonomisk øretæve. Den smerter,« forklarer Torben Dalby Larsen.

Helsingør mister 1,4 millioner kroner

Også Helsingør Dagblad bliver ramt af omlægningen.

»Vi rammes knusende hårdt – vel i virkeligheden hårdest i hele branchen set i forhold til avisens størrelse,« lyder det fra ansvarshavende chefredaktør Klaus Dalgas.

Helsingør Dagblad går fra 3,5 millioner kroner i støtte til 2,1 millioner kroner.

»Vi straffes, fordi vi er morgenavis, og tidligere gav morgendistribution jo en højere støtte end eftermiddagsdistribution,« forklarer Klaus Dalgas i en mail.

Den nye aftale betyder, at der – indtil et vist loft – er 35 procent i støtte til alle redaktionelle omkostninger, inklusive udgivelse af aviser på søn- og helligdage.

Information, Kristeligt Dagblad og Arbejderen udkommer heller ikke om søndagen. Men de bliver ikke berørt af omlægningen, fordi de får penge fra den særlige pulje for støtte til mindre landsdækkende aviser.

1 Kommentar

Niels Riis Ebbesen
31. JANUAR 2013
Nu hvor der skal spares nogle
Nu hvor der skal spares nogle millioner på Sjællandske Medier, så er Direktør og chefredaktør Torben Dalby Larsen, trods alt i den heldige situation, at han kan gi' journalisterne et "SAS-tilbud", hvor de kan vælge imellem fyringer eller at gå ned i løn, og i disse tider, hvor valget reelt står mellem arbejdsløshed eller en lavere løn, der vil flertallet nok foretrække den sidste løsning.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen