Medarbejderne har stemt: Nu giver de afkald på orloven

Et flertal af Landbrugsmediernes medarbejdere har stemt for at udfase deres lønnede orlov. 15 ud af 19 stemte for. Det glæder tillidsmand Morten Thomsen: ”Men jeg kan jo også konstatere, at nogle har været lidt utilfredse.” Mediets chefredaktør er tilfreds med resultatet

15 ud af i alt 19 stemte for, da medarbejderne på Landbrugsmedierne – som blandt andet udgiver Landbrugsavisen – tidligere på ugen skulle stemme om et forslag til en ny overenskomstaftale.

Som Journalisten beskrev i sidste uge, lægger aftalen op til, at medarbejderne sælger deres lønnede orlov til gengæld for en lønstigning og mere i pension.

Og det har et flertal af medarbejderne nu accepteret. Det samme har Dansk Journalistforbund på arbejdstagersiden og Landbrug & Fødevarer på arbejdsgiversiden.

”Så nu er det formelt set trådt i kraft og skal bare føres ud i praksis,” siger tillidsmand Morten Thomsen.

Vil forklare aftalen til de utilfredse

I dag optjener Landbrugsmediernes medarbejdere en uges lønnet orlov per år – som internt kaldes ”sabbat”. Orloven kan afvikles, når der er optjent seks uger. Den nye aftale vil betyde, at hver medarbejder har ret til én orlov mere, hvorefter den afskaffes og vil være udfaset for alle i 2023.  

Tillidsmanden er tilfreds med resultatet, selv om fire ud af mediets 19 medarbejdere stemte imod.

”Jeg er sådan set glad for resultatet. Men jeg kan jo også konstatere, at nogle har været lidt utilfredse med de ting, vi har ført igennem. Det er nogenlunde som forventet,” siger han.

Hvad gør I for at tage hånd om, at nogen stadig er utilfredse?

”Vi har generalforsamling i medarbejderforeningen om kort tid. Der må vi jo prøve at få utilfredsheden beskrevet og gøre, hvad vi kan for at forklare, hvad indholdet af aftalen er. Det kan jo godt være, at alle ikke har sat sig 100 procent ind i det,” siger Morten Thomsen.

”Det var det muliges kunst i år”

Også Landbrugsmediernes ansvarshavende chefredaktør, Henrik Lisberg, udtrykker i en mail til Journalisten tilfredshed med aftalen. Det var et krav fra ledelsen, at orloven skulle afskaffes.

”Vi havde ønsket en hurtigere udfasning af sabbat, men har bøjet os for medarbejdernes ønske om, at de nuværende ansatte kan nå én sabbatperiode mere. I tillæg betyder aftalen, at medarbejdere fremadrettet kan overføre op til i alt seks ugers ferie, således at alle også efter 2023 vil have mulighed for at holde en form for betalt orlov, blot med uger, de selv har opsparet gennem årene,” skriver han. 

Det har været omdiskuteret blandt medarbejderne, om man skulle sælge orloven, fortalte tillidsmand Morten Thomsen i sidste uge til Journalisten.

Har I taget jer godt nok betalt for at give afkald på den?

”Det kan man jo altid diskutere. Jeg fornemmede, at det var det muliges kunst i år. Men det er jo svært at vide, om folk har stemt ja, fordi de synes, det er et godt resultat, eller om det er ud fra en form for resignation,” siger Morten Thomsen. 

0 Kommentarer