Medarbejderharme over udlicitering hos Berlingske

Spareplanerne på Berlingske Media betyder, at søndagstilægget Boligen ikke længere skal laves af husets egne journalister. »Vi har aldrig prøvet, at et helt magasin er blevet udliciteret,« siger tillidsmand Frederik M. Juel til Journalisten.dk.

Spareplanerne på Berlingske Media betyder, at søndagstilægget Boligen ikke længere skal laves af husets egne journalister. »Vi har aldrig prøvet, at et helt magasin er blevet udliciteret,« siger tillidsmand Frederik M. Juel til Journalisten.dk.
Som en del af de omfattende spareplaner på Berlingske Media udliciterer Berlingske nu søndagstillægget Boligen. Det ærgrer medlemmerne af Berlingske Medarbejderforening. De har i dag holdt møde og skriver i et brev til koncernchef Lisbeth Knudsen.

"Vi mener, at det er en helt forkert og stærkt kritisabel beslutning, når det gælder Berlingskes kvalitet og troværdighed. Udlicitering er en helt forkert vej at vælge, og vi har i dag bedt Dansk Journalistforbund om at følge denne sag tæt."

Stemningen på Berlingske er trykket.

»Mine kolleger er rystede. Vi har på Berlingske i mange år haft et godt samarbejde med diverse freelancere, men vi har aldrig prøvet, at et helt magasin er blevet udliciteret,« siger tillidsrepræsentant Frederik M. Juel til Journalisten.dk.

Han fortsætter: 

»Vi sidder i en forhandlingssituation, og vi skal se udliciteringen som en del af spillet om bemandingen på redaktionen. Med det sagt, så er det problematisk med en udlicitering, og vi frygter, at Boligen vil blive svækket kvalitetsmæssigt i et omfang, så det ikke passer ind i Berlingske,« siger Frederik M. Juel, der ikke lægger skjul på, at Medarbejderforeningen helst vil beholde Boligen i huset.

I brevet fra medarbejderne på Berlingske bliver der lagt op til forhandlinger. De skriver:

"Der er – som det ser ud nu – seks ledige stillinger på Berlingske, og der bliver formentlig frigjort yderligere tre ved frivillig fratrædelse. I denne situation vil det være absurd og helt uforståeligt for os, hvis ledelsen undlader at besætte disse stillinger internt og i stedet vælger at afskedige. Vi forventer derfor, at ledelsen besætter stillingerne internt, og at den i det hele taget sørger for, at eventuelle omrokeringer sker med størst mulig hensyntagen til den enkelte medarbejder."

Journalisten.dk har været i kontakt med koncernchef Lisbeth Knudsen, men hun ønsker ikke at udtale sig, så længe der pågår forhandlinger internt.

0 Kommentarer