Besparelser

Medarbejdere raser i harmdirrende brev: JFM-ledelsen er vores fjende

Nye besparelser i JFM rammer igen Mediehuset Viborg, der får afløb for års opsparet frustration i udtalelse til den øverste ledelse

”I ødelægger trivslen hos et mediehus, der altid har udmærket sig som et fantastisk sted at være, og I ødelægger også en institution i byen: Viborg Stifts Folkeblad.”

Sådan lyder det i en udtalelse fra den redaktionelle medarbejderforening i Mediehuset Viborg, der under JFM udgiver Viborg Stifts Folkeblad.

Udtalelsen er stilet til den øverste ledelse i JFM, efter at ledelsen i går præsenterede, hvordan nye besparelser i koncernen kommer til at falde ud.

Besparelserne er udløst af den nye overenskomst, der med en lønstigning på godt fire procent går ud over de to procent, som ledelsen havde budgetteret med.

Det er kun et års tid siden, at vi i JFM blev udset som krigsby. Vi havde ingen idé om, at det var vores egen øverste ledelse, der var fjenden.
Udtalelse fra Medarbejderforeningen i Mediehuset Viborg

Det betyder, at ledelsen i JFM i går orienterede om, at otte vakante stillinger i koncernen ikke bliver genbesat.

Ser ledelsen som fjenden

En af de stillinger, der ikke bliver genbesat, er på Viborg Stifts Folkeblad, som så sent som under sparerunden i januar måtte tage afsked med to kolleger ud af de 18,5 redaktionelle stillinger på redaktionen.

”Selv om vi har været udsat for utallige nedskæringer i vores år som en del af det, I kalder ”JFM-familien”, havde ingen af os alligevel troet, at kniven kunne presses endnu længere ind i vores mediehus. Det kunne den åbenbart,” skriver medarbejderne i udtalelsen.

”Det er kun et års tid siden, at vi i JFM blev udset som krigsby. Vi havde ingen idé om, at det var vores egen øverste ledelse, der var fjenden. Det ved vi nu, og den sidste respekt og forståelse for den ledelse og koncern, vi er en del af, forsvandt i dag,” skriver de videre med henvisning til den aviskrig, der opstod i blandt andet Viborg, da JP Lokal åbnede en række lokalredaktioner.

Ifølge tillidsrepræsentant Niels-Chr. Jönsson er udtalelsen et udtryk for en frustration blandt medarbejderne, som er blevet bygget op igennem flere år.

”Folk er vrede og frustrerede. Det her er bægeret, der flyder over. Vi måtte aflevere to i fyringsrunden i januar, hvilket vi synes er for meget ift. vores bemanding, og så ryger der ovenikøbet en mere. Én stilling betyder rigtig meget ud af nu 16,” siger han.

Forældreløst stedbarn

Viborg Stifts Folkeblad var en del af Midtjyske Medier, som JFM købte af Berlingske i 2015. Avisen og redaktionen kom ind i koncernen som et veldrevet og højt respekteret mediehus, der år efter år leverede fine overskud, skriver medarbejderne i udtalelsen.

De fremhæver dog samtidig, at der allerede dengang var problemer med underbemanding på avisen.

”Vi blev da også ved overtagelsen stillet i udsigt, at vi godt kunne regne med en opgradering af den redaktionelle stab. Der blev holdt adskillige skåltaler, da I besøgte os efter overtagelsen. Det er dog kun tømmermændene fra festen, vi mærker,” lyder det i udtalelsen.

Vi oplever gang på gang at blive behandlet som de forældreløse (læs: bestyrelsesløse) stedbørn.
Udtalelse fra Medarbejderforeningen i Mediehuset Viborg

Medarbejderne beskriver Viborg-redaktionen som et forældreløst stedbarn. Mens de andre mediehuse, der i sin tid blev opkøbt af JFM, har beholdt deres bestyrelser, står Mediehuset Viborg uden egen bestyrelse, der kan tale deres sag.

”Ved hver eneste sparerunde – og dem har der været mange af – er det gået hårdt ud over både redaktion og salgsafdeling.”

”Der er simpelthen ingen fornuftig sammenhæng i fordelingen af ressourcer mellem de forskellige mediehuse i vores koncern, og vi oplever gang på gang at blive behandlet som de forældreløse (læs: bestyrelsesløse) stedbørn,” skriver de.

Bliver ikke hørt

I udtalelsen skriver medarbejderne, at det ikke giver nogen mening at beskære redaktionen igen, og at den øverste ledelse ødelægger avisens mulighed for at holde et stabilt annoncesalg.

”Og I er godt på vej til at ødelægge vores mulighed for at levere et tilfredsstillende redaktionelt produkt,” skriver de.

Ifølge Niels-Chr. Jönsson har man på Viborg Stifts Folkeblad gentagne gange over årene argumenteret for, at der ikke skal spares mere på avisen, og fremlagt data for underbemandingen. Medarbejderne har ifølge Niels-Chr. Jönsson meget svært ved at se, hvordan situationen skal blive bedre.

”Vi bliver ikke hørt. Det er den frustration, som er baggrunden for den udtalelse. Det er som at slå i en dyne.”

Det er helt vanvittigt at budgettere med lønstigninger på to procent, som man ved ikke holder.
Niels-Chr. Jönsson, tillidsrepræsentant

Ifølge tillidsrepræsentanten er Viborg Stifts Folkeblad langt hårdere ramt end mange andre steder i koncernen. Dermed ikke sagt, at de ønsker, det går ud over andre redaktioner.

”Men vi kan ikke blive ved. Vi har i årevis argumenteret for og fremlagt data for, hvor underbemandede vi er. Det her er jo helt vildt – og situationen ser altså anderledes ud andre steder i koncernen,” siger Niels-Chr. Jönsson.

Har glemt egne værdier

JFM’s ledelse havde forud for overenskomstforhandlingerne varslet, at der skulle spares yderligere i koncernen, hvis der kom lønstigninger over to procent. Det gjorde der som bekendt, og det burde ledelsen kunne have forudset, mener medarbejderne.

”Det er helt vanvittigt at budgettere med lønstigninger på to procent, som man ved ikke holder,” siger Niels-Chr. Jönsson.

Peter Orry er ansvarshavende chefredaktør i JFM og ønsker ikke at kommentere indholdet i brevet.

”Vi har modtaget brevet, og vi behandler det. Og så svarer vi på det. Ellers er det en intern sag,” siger han.

Udtalelsen fra medarbejderne slutter med en appel til den øverste ledelse.

”I har bedt os om at indprente JFM’s værdier: Mod. Tillid. Ansvar. I har tilsyneladende glemt dem selv.”

”Vi lader en lille rest af tvivl komme jer til gode og beder jer ændre jeres beslutning, som åbenlyst må være truffet på et fejlagtigt grundlag.”

0 Kommentarer

Læs også

Sparerunde

Uro præger medarbejdere på JFM: Seks har sagt op siden januar

16. MARTS 2023
Sparerunde

57 medarbejdere hos JFM er direkte berørt af besparelser

20. JANUAR 2023