Trivsel

Medarbejdere mistrives på Flensborg Avis

Den første trivselsmåling i mindst 30 år får alarmklokkerne til at ringe på Flensborg Avis, der modtager millionstøtte fra den danske stat. Stemningen beskrives som ”ikke god” og ”til tider demotiverende”. Opdateret 18. april kl 08:38 med oplysning om øvrig millionstøtte fra den danske stat via Sydslesvigudvalget)

Flensborg Avis får årligt et millionbeløb udbetalt af den danske stat til at producere dansksprogede nyheder fra det danske mindretal i Sydslesvig og det grænsenære Sønderjylland.

Men bag facaden har forholdet mellem medarbejdere og den redaktionelle ledelse udviklet sig i den forkerte retning.

Det viser en usædvanlig trivselsmåling, som Journalisten er kommet i besiddelse af.

Her fremgår det blandt andet, at redaktionens forhold til den redaktionelle ledelse på alle punkter scorer under gennemsnittet. Det gælder i forhold til anerkendelse, åbenhed, tillid, rammer for godt fællesskab, videndeling og lydhørhed.

”Der ønskes mere positiv, retningsanvisende og også mere personlig kommunikation. Der er en fortælling om, at ledelsen primært fornemmes, når der er uenigheder,” lyder det blandt andet i trivselsmålingen, som blev afsluttet i midten af januar, men fremlagt for medarbejderne i midten af marts.

”Ledelsen beskrives som ofte fraværende i det daglige, særligt i ydertimerne. Der er et udtalt ønske om en ledelse, der er mere synlig i hverdagen og til stede, indtil lyset slukkes (særligt når store begivenheder står på),” tilføjes det i en opsummerende skrivelse, hvor det også konstateres, at der sker forskelsbehandling på avisen.

”Demotiverende”

I de overordnede kommentarer til trivselsmålingen fremgår det også, at ”den overordnede stemning i huset beskrives som ikke god og til tider demotiverende”.

Omvendt viser trivselsmålingen, at der mellem kollegerne er et positivt forhold. På alle parametre scorer det interne forhold mellem kollegerne højere end gennemsnittet.

Ifølge Journalistens oplysninger har utilfredsheden i kølvandet af trivselsmålingen også afstedkommet et brev fra en stor gruppe redaktionelle medarbejdere. Brevet er sendt til avisens bestyrelse, hvor kritikken mod den redaktionelle ledelse uddybes.

Forud for resultatet af trivselsmålingen og brevet fra medarbejderne blev administrerende direktør og chefredaktør Jørgen Møllekær i begyndelsen af marts sygemeldt efter et ildebefindende.

Han er stadig sygemeldt, og derfor er redaktionschef Søren Munch indtrådt som stedfortrædende chefredaktør i mellemtiden.

Søren Munch bekræfter i en mail til Journalisten, at der er gennemført en trivselsundersøgelse ”efter en længere periode med ubesatte stillinger i den redaktionelle ledelse og på redaktionen”.

“Når Flensborg Avis endnu ikke selv har omtalt trivselsundersøgelsen, skyldes det ikke et ønske om at hemmeligholde undersøgelsens resultater, men et hensyn til en langtidssygemeldt chefredaktør, som på grund af sin sygemelding er afskåret fra at kommentere undersøgelsen,” lyder det videre i det skriftlige svar.

Søren Munch tiltrådte først Flensborg Avis i marts i år og har derfor ikke været på ledelsesgangene i den periode, som trivselsundersøgelsen omfatter. Han tilføjer dog i sit skriftlige svar, at han har noteret sig undersøgelsens resultater:

”Og jeg kan sige, at vi nu har alle stillinger i ledelse og på redaktionen besat, og at vi dagligt arbejder hårdt på at skabe et stærkt fagligt og socialt fællesskab på Flensborg Avis, der kan lede til god journalistik og tilfredse læsere i print og online.”

I en opfølgende mail har Journalisten forsøgt at få Søren Munch til at forholde sig til de konkrete problematikker, der nævnes i trivselsundersøgelsen, og hvorvidt de blot skyldes, at der har været ubesatte stillinger. Han svarer, at han ikke ønsker at kommentere yderligere på de konkrete punkter.

Første trivselsmåling i 30 år

Dansksprogede Flensborg Avis er formelt set en tysk virksomhed, der agerer under tysk lovgivning, men mediet modtager hvert år et millionbeløb i produktionsstøtte fra den danske stat. I år lyder tilsagnet på lige over 3,6 millioner kroner i mediestøtte. Hvert år modtager avisen også et større tilskud fra den danske stat via Sydslesvigudvalget. I 2022 lød beløbet på 28 millioner kroner.

I Tyskland har man ikke ligesom i Danmark et lovkrav om at foretage trivselsmålinger, og derfor er trivselsmålingen i sig selv opsigtsvækkende.

Derudover har man ikke samme system med egentligt tillidsvalgte repræsentanter på arbejdspladsen. I stedet har man et medarbejdervalgt driftsråd.

Avisens kulturredaktør, Hans-Christian Davidsen, er formand for driftsrådet og derudover repræsenteret i avisens såkaldte ’aufsichtsrat’, som svarer til en dansk bestyrelse. Han ønsker ikke at kommentere Journalistens konkrete oplysninger om utilfredsheden blandt medarbejdere, da han som formand for driftsrådet ikke må medvirke til at forstyrre freden på arbejdspladsen jævnfør tysk lovgivning.

Han vil dog gerne sige, at medarbejderne er glade for, at der er blevet gennemført en trivselsundersøgelse, og at han ved, at det er den første trivselsmåling på avisen de seneste 30 år:

”Det bringer os på niveau med de forhold, der eksisterer nord for grænsen,” siger han.

0 Kommentarer