Medarbejdere i oprør på Berlingske Tidende over ny struktur

En voldsom vrede og frustration præger medarbejderne på Berlingske Tidende, efter at ledelsen har spillet ud med en ny plan for omfattende forandringer. Blandt andet skal der fyres for siden at kunne ansætte nye, hedder det. »Uacceptabelt,« siger de ansatte.  (opdateret)

En voldsom vrede og frustration præger medarbejderne på Berlingske Tidende, efter at ledelsen har spillet ud med en ny plan for omfattende forandringer. Blandt andet skal der fyres for siden at kunne ansætte nye, hedder det. »Uacceptabelt,« siger de ansatte.  (opdateret)

Forholdet mellem de ansatte på Berlingske Tidende og ledelsen er lige nu temmelig spændt. Det sker, efter at ledelsen i starten af ugen præsenterede medarbejderne for et udspil til en række fundamentale forandringer af arbejdsvilkårene.

Blandt andet skal der indføres en ny femdages-aftenordning, som ifølge medarbejderforeningen er i strid med den gældende husaftale.

Samtidig skal stort set alle stillinger ændres med krav til nye kompetencer i forhold til de eksisterende job. I alt ventes det at berøre omkring 50 kollegaer. Endelig lægger ledelsen op til at fyre folk for at kunne hyre nye.

"Vi er stærkt bekymrede over, at ledelsen afviser at give garanti for, at omlægningen i newsroom ikke resulterer i fyringer. Vi kan under ingen omstændigheder acceptere en model, hvor nogle af vores kolleger bliver afskediget og der efterfølgende bliver ansat nogle andre," skriver medlemmerne af Berlingske Tidendes medarbejderforening i udtalelsen afleveret til chefredaktionen i onsdags.

Siden har stemningen været mat og nedtrykt på bladet, oplyser flere kilder til Journalisten.dk. Foreløbig er der ingen trusler om at protestere, men en medarbejder oplyser, at det kan ikke udelukkes, at der senere i forløbet kan komme trusler om at gå hjem.

Tillidsmand for journalisterne på Berlingske Tidende, Frederik M. Juel, satser på forhandlinger med ledelsen om det videre forløb for at undgå problemer.

»Men medarbejderforeningen har sagt klart til mig, at de kan ikke acceptere en model, hvor der bliver afskediget nogen – for så at ansætte andre. Det er en helt uacceptabel adfærd set fra medarbejderforeningens side,« udtaler Frederik M. Juel til Journalisten.dk.

Medarbejderne raser tillige over, at der lægges op til at indføre en femdagesuge med aftenarbejde i en mindre del af det nye sekretariat, som skal etableres.

»At begynde på sådan noget vil være ødelæggende for mine kollegaers familieliv. Så det kan medarbejderne helle ikke leve med.«

Men skal man tro udtalelsen fra medarbejderforeningen sendt til ledelsen, så kan hun se frem til ganske hård konfrontation.

Medarbejderne skriver blandt andet:

"Vi mener, det er stærkt kritisabelt, at både skrivende og redigerende med stor faglig indsigt og kildenet med den nye omlægning kommer til at fungere som generalister. Det er dårlig udnyttelse af vores faglighed og til skade for avisens kvalitet."

Kommentaren henviser til, at alle medarbejdere fremover også skal indgå i en ny vagtordning, der skal styrke Berlingske Tidendes website. Ordningen indebærer, at alle skal til at have to morgenvagter om måneden fra klokken syv. I forvejen har de fleste også to aftenvagter om måneden samt til tider weekendvagter. Til sammen betyder det, at mange fagmedarbejdere må bruge op på 25 procent af deres tid på at være til rådighed og dermed blot være generalister, som det udtrykkes.

Tanken om at indføre uger med femdages-aftenvagter får medarbejderne helt op i det røde felt:

"Vi mener, at det er foruroligende, at der vil være kolleger, der skal arbejde fem aftener om ugen. Det vil også være i modstrid med aftalen om søn- og helligdagsarbejde. Vi kræver, at disse stillinger bliver i maksimalt firedagesuge for at sikre disse mennesker muligheden for et privatliv ved siden af jobbet," skriver medarbejderforeningen videre i deres udtalelse til ledelsen.

Hvornår der videre sker noget i sagen, er endnu ikke afgjort, men medarbejderforeningen har fået tilsagn om, at der angiveligt vil blive indkaldt til møde i næste uge.

Et krav står dog allerede klart. Medarbejderne vil have tilbud om en generel fratrædelsesaftale, som det allerede er sket i tidligere tilfælde. Eksempelvis i forbindelse med oprettelsen af de såkaldte vertikaler i organisationen.

"Det vil sige, at alle der berøres af forandringerne, indenfor tre måneder efter den nye struktur er trådt i kraft kan gå, hvis de ønsker det på samme vilkår som i vertikalaftalen," lyder medarbejderforeningens krav.

Den nye struktur og de nye arbejdsvilkår skal efter ledelsens ønske træde i kraft efter sommerferien.

Læs også Lisbeth Knudsens svar: "Vi vil gå meget meget langt for at undgå fyringer"

(opdateret 21. juni )

0 Kommentarer