Medarbejdere i Midtjyske mister to ugers ferie

100 medarbejdere på Midtjyske Mediers mister en række rettigheder. De skal blandt andet gå fra otte til seks ugers ferie om året. (opdateret)

100 medarbejdere på Midtjyske Mediers mister en række rettigheder. De skal blandt andet gå fra otte til seks ugers ferie om året. (opdateret)

»Vi har økonomisk krise i Danmark, og vores annoncesalg viser konstant tilbagegang. Derfor er vi nødt til at udvise rettidig omhu.«
Sådan begrunder administrerende direktør i Midtjyske Medier Per B. Jørgensen, at man har opsagt husaftalen for 100 medarbejdere ansat på Århus Stiftstidende. Ifølge en gammel aftale har de haft ret til otte ugers ferie. Men det er slut nu.
»Der er masser af medarbejdere i Midjyske Medier, som har været ansat i lige så lang tid, og de har ikke samme rettigheder. Og vi kan ikke forsvare at have et a-hold og et b-hold,« siger Per B. Jørgensen til Journalisten.dk

Medarbejderne mister ud over ferien tilskuddet til tv-licens, får beskåret telefontilskud og kan kun abonnere på Berlingske Tidende i weekenden eller Weekendavisen. Tidligere kunne medarbejderne modtage en af Berlingske Medias aviser hele ugen. Personalegoderne var en del af den tidligere husaftale i Århus Stiftstidende K/S, som de daværende medarbejderne bevarede som personlige goder i forbindelse med fusionen med De Bergske Dagblade.

Fællestillidsmand Per Schultz-Knudsen siger, at medarbejderne i Midtjyske Medier også har ønsket ens regler. Men det var de samme gode vilkår, ikke en forringelse.
»Folk er noget ophidsede over det, der er sket. I Randers synes man for eksempel, at ledelsen i denne sag handler i skærende kontrast til den indsats, som samme ledelse har bedt medarbejderne om at yde i de seneste måneder for at vende udviklingen.«

Og forringelser var ikke det, medarbejderne blev stillet i udsigt i forbindelse med fusionen.
»Da blev kollegerne i de tidligere Bergske Blade stillet i udsigt, at de med tiden ville få samme goder som kollegerne i øst,« siger han, og henviser til, at medarbejdere i blandt andet Holstebro og Viborg også har protesteret mod, at deres kolleger i øst mister de særlige personalegoder.

De ekstra fridage blev i sin tid givet som kompensation for en udvidet fleksibilitet omkring registrering af overarbejde.
»De nye vilkår betyder, at folk i højere grad vil begynde at registrere deres overarbejde. Så selv om ledelsen har sløjfet den gamle aftale for at ”udnytte ressourcerne bedre”, vil det bare føre til mere afspadsering,« siger Per Schultz-Knudsen.

Opsigelsen af aftalen bliver af ledelsen præsenteret som et ultimatum. Hvis medarbejderne på Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende ikke skriver under, bliver de fyret.

0 Kommentarer