Med Grundtvig på job

NYT JOB ∞ BIRGITTE STOKLUND LARSEN, 48 ÅR16. februar 2009 fra Liv & Sjæl-redaktør på Kristeligt Dagblad til akademileder og redaktør, Grundtvigsk Forum.

NYT JOB ∞ BIRGITTE STOKLUND LARSEN, 48 ÅR

16. februar 2009 fra Liv & Sjæl-redaktør på Kristeligt Dagblad
til akademileder og redaktør, Grundtvigsk Forum.

Du får hele to titler i din nye stilling hos Grundtvigsk Forum.
Hvad bliver dine arbejdsopgaver?

Som akademileder skal jeg holde tov med Grundtvig-akademiet, som er et inspirationsforum, der sætter folk fra forskellige dele af samfundslivet sammen for at tænke højt. Min redaktøropgave bliver for månedsmagasinet Dansk Kirketidende, hvor jeg vil arbejde med at tematisere det mere, end det er tilfældet nu.

Hvorfor har du valgt at arbejde så specifikt med den grundtvigske tanke?
Jeg er født og opvokset i den grundtvigske tradition, og det er et selskab, som jeg befinder mig godt i. Hans tanker var meget vidtfavnende, og nogle er stadig fantastiske, mens andre ikke rigtigt holder til en nærmere efterprøvning i dag. For mig personligt er han især spændende, fordi han på mange måder er grundpillen i den danske frihedstradition.

Du har på Kristeligt Dagblad arbejdet med kritiske journalistiske briller.
Hvordan ser du jobbet hos Grundtvigsk Forum adskille sig?

I min nye stilling er jeg på en måde organisationsansat, men jeg er blevet forsikret mange gange om, at der vil være højt til loftet, og det har jeg ingen grund til at betvivle. Men det er klart, at jeg får en anden rolle, for Grundtvigsk Forum er også en formidlingsinstitution.

Tror du, at du vil komme til at savne flere aspekter af tro og religion, når du
fremover udelukkende skal arbejde med udgangspunkt i Grundtvigs tanker?

Ja, bestemt. Jeg er helt sikker på, at jeg vil komme til at savne pulsen på et dagblad. Det er jo et fantastisk miljø at være i. Men selv om mit felt bliver snævrere, så tænkte Grundtvig tanker inden for så mange områder af samfundslivet, at jeg også vil komme til at arbejde med et bredt felt.

Hvorfor valgte du at skifte til Grundtvigsk Forum?
Fordi jeg straks følte, at det kunne blive en spændende udfordring, da jeg hørte om stillingen. På Kristeligt Dagblad har jeg skrevet ledere om alt muligt mellem himmel og jord, og man kan sige, at i mit nye job kommer jeg til at arbejde for nogle af mine holdninger. På et dagblad arbejder man jo ikke for, at tingene skal flytte sig i en bestemt retning, så her er jeg i en ny situation.

Hvordan kan du bruge dine journalistiske erfaringer i dit nye job?
Noget, jeg har gjort rigtig meget ud af på Kristeligt Dagblad, er idéudvikling. Det forestiller jeg mig, at jeg vil komme til at arbejde videre med i nye sammenhænge på Grundtvigsk Forum. I min nye stilling vil der også være behov for at undre sig og være i stand til at læse tiden og den offentlige dagsorden. Så jeg tror på, at jeg kan tilføre min nye arbejdsplads et mere aktuelt blik på tingene.

Hvad tror du, at du vil komme til at savne i forhold til at arbejde på et dagblad?
Helt klart det sus, det er, når en hæsblæsende notits løber ind fra Ritzau om eksempelvis Stein Bagger. Følelsen af, at nu sker det, nu rykker det. Men det er min ambition at fastholde den grundlæggende evne til at være til stede i den offentlige debat.


CV: Birgitte Stoklund Larsen startede som kronik- og debatredaktør på Kristeligt Dagblad i 1996, og var fra 1997 kulturredaktør, inden hun i 2004 blev Liv & Sjæl-redaktør. Før tiden på Kristeligt Dagblad var hun forlagsredaktør på forlaget ANIS. Hun er uddannet teolog og har taget en suppleringsuddannelse i formidling på Københavns Universitet.

0 Kommentarer