Med faget i centrum

Var det fremtiden, der blev parkeret, da DJ’s hovedbestyrelse i november besluttede at sænke farten frem mod en fusion med forbundet KS?

Nej. Men sådan bliver det udlagt rundt omkring i disse uger, hvor de første sonderinger frem mod delegeretmøde 2015 bliver foretaget. Valgforbund bliver annonceret, potentielle kandidater vurderer deres politik og muligheden for at opnå stemmer nok til at blive valgt eller genvalgt.

Og lige om et øjeblik venter en lang række generalforsamlinger og valgmøder i medarbejderforeninger, kredse, grupper og foreninger landet over. 

Her vil oplæg til delegeretmødet blive diskuteret. Og ikke mindst vil fusionen blive vendt og drejet. Var det et skridt frem, tilbage eller til siden, at HB lettede foden fra speederen?

Jeg ærgrer mig over, at den beslutning skulle træffes. Men jeg står inde for, at den blev truffet, for det var den eneste mulige udgang i en situation, hvor forbundet for mig at se var truet af dyb splittelse og store bekymringer.

Én bekymring går på, at journalisterne mister indflydelse. At det faktisk allerede længe har været sådan, at kommunikatører og andre faggrupper er i færd med at overtage DJ.

Det passer simpelthen ikke. I de seks år, jeg har siddet i DJ’s hovedbestyrelse, har der ikke været ét møde, hvor vi ikke har diskuteret talrige problematikker med udgangspunkt i journalistikken. Der har ikke været ét møde, hvor vi ikke har skullet godkende forhold omkring overenskomster på journalist-området, eller hvor vi ikke har været forbi emner af journalist-etisk karakter.

Journalister er den traditionelle rygrad i DJ. Sådan vil det også være i fremtiden.

En anden bekymring, jeg har mødt, er, at journalisterne i en fusion vil komme til at dele forbund med deres modpart – eller i hvert fald med ”de grimme kommunikatører” fra ”den mørke side”.

Det er en klar vision for mig, at forbundet kan rumme både de positioner og stole, vi sidder på, og de fagligheder, vi bærer med os.

Med andre ord er det tåbeligt, hvis DJ skal sige farvel til et medlem, fordi han skifter fra journalistarbejde til kommunikationsarbejde.

Sådan er det ikke i dag – og sådan vil det ikke blive i et fremtidigt fusioneret forbund!

Til gengæld vil dette forbund have mere styrke og flere muligheder for at lave aftaler og sætte standarder også på områder, der i dag ikke ligger inden for DJ’s rækkevidde. Det skyldes alene størrelsen. Nogle gange er stort også godt.

Og så er der en helt grundlæggende vision for et stort, fusioneret forbund, der også handler om det samlede arbejdsliv: Med et fælles forbund, med fælles fagligheder og fælles udfordringer, så giver det rigtig god mening igen at samle vores a-kasse og lægge den ind i det fælles forbund, hvor beskæftigelsesvejledning, karriererådgivning, forretningsudvikling og netværk blot er variationer af den samme melodi.

På den måde kan helheden styrkes i et fælles forbund, hvor der er plads til individualisme og fællesskab. Med faget i centrum. 

 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right