Mecom har købt Wegener

Mecom har nu den afgørende majoritet af aktierne i Hollands store udgiver af regionalaviser. For de ansatte i koncernen er udfordringen at få overblik over den samlede strategi.

Mecom har nu den afgørende majoritet af aktierne i Hollands store udgiver af regionalaviser. For de ansatte i koncernen er udfordringen at få overblik over den samlede strategi.

»Handlen er en realitet, selv om der stadig er en del formaliteter, der skal falde på plads.«

Sådan lyder det fra Marianne Østlie, koncerntillidsmand i Mecon Europe, der også ejer Det Berlingske Officin.

Købet i Holland ligger i forlængelse af Mecoms hidtidige opkøb. Strategien er at købe grupper af aviser, hvor værdien kan løftes gennem benhård økonomisk rationalisering og sammenlægninger. Wegener udgiver en række regionalaviser i Holland.

I 2006 havde Mecom en omsætning på knap ni milliarder kroner, heraf kom næsten halvdelen fra Danmark. Wegener løfter samlet omsætningen til 15 milliarder kroner. Dermed bliver Det Berlingske Officin finansiel lillebror til Wegener.

Marianne Østlie understreger, at den største udfordring på kort sigt er at få etableret et samarbejde mellem Mecoms mange aktiviteter i Europa, der også favner blandt andet Polen, Tyskland og Norge. 

»Det er vigtigt at få skabt et forum for tillidsfolk, som kan arbejde sammen på tværs af landegrænserne,« siger Marianne Østlie.

Mecom har i forbindelse med købet af Wegener gjort sig bemærket med en meget kritisk vurdering af fagforeninger, som Mecom har vurderet kan true investeringens sikkerhed.

»Ledelsens holdning er altafgørende for vores arbejdsbetingelser. Vi er opmærksomme på, hvordan de møder os som tillidsfolk,« siger Marianne Østlie.

Slutdato for køb af aktier i Wegener er først fredag den 19. oktober. Mecom har ikke officielt meddelt købet som afsluttet.

0 Kommentarer