Mecom advarer mod fagforeninger

Virksomheder bør se tillidsfolk som et aktiv, siger eksperter. Men Mecom, ejerne af det Det Berlingske Officin, advarer sine investorer om organisering, der udgør en 'risikofaktor'.

Virksomheder bør se tillidsfolk som et aktiv, siger eksperter. Men Mecom, ejerne af det Det Berlingske Officin, advarer sine investorer om organisering, der udgør en 'risikofaktor'.

I et 400 sider langt prospekt advarer Mecom sine investorer om, at ansattes medlemskab af fagforeninger udgør en 'risikofaktor'.

Konkrete virksomheder fremhæves ikke, men Det Berlingske Officin er Mecoms største investering, og her har formuleringerne vakt opsigt.

»Det første, jeg tænkte, var: 'Det var dog satans!' Det er flabet at fremstille fagforeningens og tillidsfolkenes arbejde som en risikofaktor,« siger Steffen Lilmoës, formand for de journalistiske tillidsmænd i Det Berlingske Officin.

Prospektet er udarbejdet, fordi Mecom skal tiltrække investorer til opkøbet af en stor gruppe regionalaviser i Holland, Koninklijke Wegener N.V. En handel, der er større end købet af Officinet sidste år.

Mecom understreger, at hvis en række risikofaktorer indtræffer 'kan prisen på aktierne falde, og aktionærerne kan miste hele eller dele af deres investering.'

Den høje organisering er blandt de områder, investorerne advares om, sammen med en lovgivning, der stiller de ansatte bedre end i Storbritannien, hvorfra Mecoms investeringer kontrolleres.

Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fremhæver, at Mecom med sine forbehold og advarsler foretager en juridisk gardering.

»Prospektet viser, at Mecom betragter fagforeningerne som en risiko, de skal være åbne og ærlige om. Ellers risikerer de, at investorerne rejser en sag om prospektansvar, hvis de ansatte strejker og indtjeningen falder,« siger Per Nikolaj Bukh.

Eksperterne vurderer, at Mecom har lært noget nyt om Danmark efter opkøbet af Officinet.

Mecoms signaler viser, at ledelsen har set, at Mecom ikke er enerådig, påpeger Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori.

»Den daglige ledelses muligheder for at regulere er minimeret, fordi medarbejderne per tradition kan gøre helvede hedt for deres ledelser. Den nye ledelse kan ikke bare fyre sig til ændringer,« siger Steen Hildebrandt.

Danmark udfordrer dermed Mecoms værktøjer. Gennemgribende rationalisering og omkostningsreduktion.

»Mecoms fordel ved at samle virksomheder inden for den samme branche fra forskellige lande, er, at de kan opnå synergieffekter. Men bagsiden er, at hvis noget ikke virker i ét land, så spreder det sig til de andre lande,« forklarer Per Nikolaj Bukh.

Prospektet kan dermed læses offensivt – med fagforeningsøjne: Mecom erkender, at man ikke bare kan tromle hen over Danmark.

»De har fået det, vi kalder et 'ufejlbarlighedssyndrom'. De plejer at sætte hårdt mod hårdt. De sætter deres egne folk ind. Det plejer at virke. Men det virker ikke mere. Og dét har de set,« siger Per Nikolaj Bukh.

Mecom bør forstå, mener eksperterne, at en moderne virksomhedsejer i dag bruger organiseringen som et aktiv. Mecom bør forstå

»Det sted, der har den højeste organiseringsgrad – Skandinavien – er et af de rigeste,« understreger professor Henrik Holt Larsen, ekspert i ledelse og arbejdsmarked.

Han ser en tendens til, at ledelser tager menneskelige ressourcer mere alvorligt.

»Derfor kommer de faglige organisationer og tillidsrepræsentanter ind i billedet. Progressive tillidsrepræsentanter har meget stor indflydelse.«

Henrik Holt Larsen mener, at den danske model er forbilledet for Europa. Blandt andet rejser den danske erhvervsminister rundt med en tale, hvori han forklarer modellen.

»Ledere i Skandinavien vil ofte sige, at deres gerning lettes af tillidsrepræsentanter,« fastslår Henrik Holt Larsen, der samtidig påpeger, at mediebranchen i et historisk lys tidligere har været en hård modspiller.

»Den er rundet af to stærke, men traditionelt set noget betontænkende fagmiljøer: Typografer og journalister. Tiderne har ændret sig, og der er også sket ændringer, men det har været en hård mental, psykologisk og praktisk omvæltning.«

Journalisten har stillet fire spørgsmål via Mecoms sekretariat i Danmark, men har ikke modtaget svar.

I Norge har formuleringerne betydet, at koncerntillidsmand for Mecom Europe Marianne Østlie har protesteret over for Mecoms leder David Montgomery. Det har ikke ændret ordlyden i prospektet, men hun vurderer, at Mecom forstod kritikken.

»David Montgomery har udtrykt ønske om et fortsat godt samarbejde med fagforeninger og tillidsvalgte,« siger hun. /