Mathias Bay Lynggaard: »Jeg synes ikke, DJ gør nok i forhold til kommunikationspraktikanterne«

Mathias Bay Lynggaard er skeptisk over for overvågningen af journalister, kilder og borgere. Han vil kæmpe for ordnede forhold for kommunikationspraktikanter. »Denne sag er blevet gemt, glemt og syltet, mere end det er rimeligt«


Mathias Bay Lynggaard, 24 år, opstiller til hovedbestyrelsen, hvor han har siddet siden sommerferien 2014 som suppleant. Arbejder freelance på DR. »Selv om resten af min årgang har dimitteret, er jeg stadig studerende, fordi et interessant jobtilbud kom i vejen, da jeg skulle skrive min hovedopgave.«
Foto: Kristian Basballe

 

Hvad tror du vil give mest debat på årets møde?

»Fusionen og hvem der skal være næstformand.«

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de øvrige kandidater?

»Den digitale udfordring. Dansk Journalistforbund skal i højere grad forholde sig til, at internettet er kommet for at blive. Journalistforbundet.dk skal ligne noget, der er blevet lavet i 2015 i stedet for i 2005. DJ må også stille sig mere kritisk over for den overvågning af internettet, der truer både journalisters mulighed for at beskytte kilder og almindelige borgeres mulighed for at færdes frit og fri fra statens øjne på internettet. Oven på det forfærdelige terrorangreb i København er der afsat mere end en halv milliard til at øge en i forvejen yderligtgående og af EU kritiseret overvågning af borgere i Danmark. Uanset at flere politikere fra Christiansborg vil have det til at lyde, som om det kun kommer til at ramme potentielle terrorister, er det løgn. Det er et problem, som DJ bør tackle. Jeg så også gerne, at det blev sjovere end nu at lave fagligt arbejde. Jeg siger ikke, at det hele skal gå op i fester, men jeg så gerne en større social dimension, når fagligt aktive samles.«

Sidst havde du blandt andet praktikløn som mærkesag. Hvordan er det gået med den?

»På seneste delegeretmøde smed jeg tøjet på talerstolen. Det gjorde jeg til dels for at lave noget sjovt. Men så sandelig også for at skabe opbakning til et forslag om, at DJ skulle arbejde for, at alle praktikanter bør lønnes for deres arbejde. Forslaget blev vedtaget med et stort flertal. Kort tid efter besluttede vi i fagpolitisk udvalg, hvor jeg har været medlem siden, at vi konkret skulle starte med at fokusere på, hvordan kommunikationspraktikanter kunne få ordnede forhold i deres praktiktid.

Siden da er denne sag blevet gemt, glemt og syltet, mere end det er rimeligt. Det er langtfra godt nok. Det må DJ se at få indhentet i en fart. Alle AC-praktikanter skal have løn, så de ikke kun er gratis arbejdskraft. Men først skal kommunikationspraktikanter have ordentlige løn- og arbejdsforhold. Det kan forhåbentligt også være med til at bane vejen for de færdiguddannede kommunikatører.«

Fusionen med Kommunikation og Sprog

Er fusionen med KS død for altid?

»Nej, det håber jeg da ikke.«

Hvad er din holdning til en fusion med Kommunikation og Sprog?

»Det er oplagt, at DJ skal blive den fagforening, der effektivt kan dække hele mediebranchens arbejdsmarked. Det opnås mest effektivt gennem en fusion med KS.«

Ingen i HB er imod en fusion, men mange medlemmer af DJ er. Hvordan forklarer du det?

»Jeg skal ikke redegøre for, hvorfor andre mener, som de gør. Men det virker oplagt at pege på, at de bekymringer, man kan have i forbindelse med en fusion, primært er blevet forklaret for gruppen af HB-medlemmer. Jeg fornemmer, at der lever myter om både fusionen, KS og medlemmerne af KS blandt nogle grupper af medlemmer. Det er selvfølgelig både HB og formandskabets opgave at få aflivet de myter, så folk ved, hvad de går ind til.«

Flere gange har DJ’s ledelse understreget, at fusionen er afgørende for DJ’s udvikling, ellers kan medlemstallet falde drastisk. Er det overhovedet forsvarligt at vente mindst to år mere, KS kan jo finde andre at lege med?

»Ja, det kan KS, og derfor kan vi heller ikke blive ved med at sparke fusionen til hjørne.«

Afgørelsen er udskudt, fornemmer du, at det er, fordi nogen i DJ frygter et nej?

»Det er fakta, at nogen frygter et nej. Spørgsmålet er, om man skal gå videre med at forsøge at få en aftale, hvis der ikke er et flertal blandt medlemmerne. Vi skal også passe på, at det ikke kommer til at betyde en splittelse i DJ.«

DJ vil i de kommende år udvide samarbejdet med KS, men samtidig vil DJ også gerne optage og betjene flere kommunikationsmedlemmer. Er KS lige nu mest en konkurrent eller en samarbejdspartner?

»Lige nu ser jeg KS som en samarbejdspartner, der kan blive en konkurrent.«

Journalister og kommunikatører

Siden seneste delegeretmøde er gruppen Journalisterne blevet dannet, blandt andet fordi de ønsker mere fokus på DJ’s oprindelige værdier som demokratiets vogtere. Gør DJ nok for journalisterne i dag?

»Ja, det synes jeg, men jeg synes også godt om, at Journalisterne er blevet dannet. Alle de forskellige fagligheder i DJ bør have deres egne grupper, hvor de kan diskutere deres faglighed.«

Synes du, at DJ gør nok for kommunikatørerne?

»Det kan jeg være i tvivl om. Jeg synes i hvert fald ikke, at DJ gør nok i forhold til kommunikationspraktikanterne.«

Hovedbestyrelsen har slået fast, at det er helt afgørende, at mediebrugerne kan sondre mellem uafhængige journalistiske produkter og kommunikation og information. Er den sondring tydelig nok i mediebilledet i dag?

»Nej, det synes jeg ikke, og de klassiske ”luderture” går også over min grænse for, hvad man kan definere som uafhængig journalistik.«

Hvordan skal det sikres bedre fremover, synes du?

»Jeg er for den hårde linje, hvor alle artikler, hvor journalisten, der har skrevet den, har modtaget en gave eller et sponsorat, skal markeres som en annonce. Der må overhovedet ikke være nogen tvivl om, hvad der er hvad.«

Risikerer DJ ikke at overse en masse medlemsgrupper, fordi alting i dag handler om journalistik og kommunikation?

»Jo, den risiko er der da, men det er måske ikke et problem. DJ er jo indrettet på den måde, at der er plads til mange specialgrupper.«

Ligestilling

DJ skal vedtage ny ligestillingsstrategi. I dag er der ikke ligeløn. Mandlige medlemmer af DJ tjener ifølge lønstatistikken i dag 2.100 kroner mere om måneden i gennemsnit. I de bedst lønnede jobs tjener mænd 8 procent mere end kvinder i lignende jobs. Mænd får gennemsnitligt 2.400 kroner mere i personlige tillæg. Er forskellene et problem, eller er lønforskel mellem kønnene kommet for at blive?

»Det er et problem. Jeg vil arbejde for mere ligeløn.«

Tror du, at ligestillingsstrategien løser problemet?

»Jeg er for en ligestillingsstrategi. Der må ikke være lønforskelle på baggrund af ansattes køn. Men jeg tror ikke, at strategien alene kan løse problemet. Det er jo et strukturelt problem i samfundet.«

DJ’s kontingent har i mange år været uforandret, men ligger stadig højt i forhold til andre fagforeninger. Skal det sættes ned?

»Jeg vil have hele DJ's økonomi kigget efter i sømmene for at se, om der er råd til en sænkning, men nej, kontingentet skal ikke sættes ned på det kommende delegeretmøde. Hvis jeg bliver valgt ind, så vil jeg også gerne have kigget på kontingentet for de studerende, hvor DJ ligger over andre, mens det i nogle forbund er gratis for studerende at være medlem.«

Kan man være chef, der kan hyre og fyre, og være medlem af DJ?

»Ja, hvis man er selvstændig eller freelancer.«

De nye regler, der skal drøftes på delegeretmødet, lægger op til, at selvstændige, der er medlem af DJ, gerne må ansætte andre medlemmer. Er du enig i den formulering?

»Ja.«

Må de også forhandle honorar/løn?

»Ja.«

Hvilken af de opstillede næstformandskandidater vil du selv stemme på?

»Det har jeg ikke besluttet endnu.«

Skal der være mere end en kandidat til formandsposten?

»Ja, jeg har altid gået ind for kampvalg.«

 

Fagligt CV

»Jeg mangler stadig papir på min faglighed. Jeg kan godt lide livet som freelancer, men jeg vil gerne prøve at være fastansat på et tidspunkt, så jeg kan få lov at være tillidsrepræsentant.«

»Før jeg blev formand for Danske Mediestuderende, har jeg været bestyrelsesmedlem og formand for KaJ Medie- og Journaliststuderende og formand for De Studerendes Råd på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.«

»Jeg blev valgt som førstesuppleant til hovedbestyrelsen på sidste delegeretmøde. Da der i sommer blev en ledig plads, sprang jeg derfor ind og har siddet med ved bordet siden.«

0 Kommentarer