Massiv kritik af dagbladsstøtten

Fordelingen af støttekroner blandt de danske aviser bliver beskudt fra alle sider. Formanden for det udvalg, der fordeler pengene, ser en risiko for nærdemokratiet. Han bakkes op af både gratisaviser og SF.

Fordelingen af støttekroner blandt de danske aviser bliver beskudt fra alle sider. Formanden for det udvalg, der fordeler pengene, ser en risiko for nærdemokratiet. Han bakkes op af både gratisaviser og SF.

Flere penge til de største, færre penge til de små. De mindre aviser er stærkt kritiske, efter at den årlige dagbladsstøtte er blevet fordelt, fordi de mister mange penge på bundlinjen, imens de store koncerner JP/Politikens Hus og Det Berlingske Officin høster milliongevinster.

Det er ikke heldigt, at de små aviser får et reduceret tilskud. Den kritik kommer nu fra professor Peter Blume, der selv er formand for det fordelingsudvalg under Kulturministeriet, som deler de 321 millioner kroner mellem aviserne:

»Jeg kan godt se problemet. Det er klart, at der er en risiko for, at der bliver færre og færre små aviser,« siger han til Journalisten.dk.

Peter Blume understreger, at han generelt er tilfreds med ordningen, som den er, men at der ligger et demokratisk problem i det, hvis udviklingen betyder færre lokalaviser:

»Grunden til, at man er interesseret i, at Danmark har et rimeligt stort antal dagblade, er jo først og fremmest af hensyn til demokratiet. Lokale medier tager naturligt ting op, som har betydning i lokale områder, men som de landsdækkende medier ikke interesserer sig for,« siger han.

Også fra Christiansborg lyder der skarp kritik af den skæve fordeling.

»Det forekommer mig underligt, at de store velpolstrede aviser scorer så meget støtte. Det aktualiserer i hvert fald behovet for, at man foretager en gennemgribende reform af det her,« siger medieordfører Holger K. Nielsen fra Socialistisk Folkeparti.

Han kritiserer også, at ordningen ikke er indrettet til at tilgodese nye medier.

Det er gratisaviserne meget enige i. Fordi de bliver delt ud på gaden, opfylder de ikke distributionskravet og får dermed ikke del i puljepengene.

»Man må enten afskaffe ordningen eller gøre den lige for alle. Allerhelst så vi ordningen afskaffet øjeblikkeligt,« siger chefredaktør på Nyhedsavisen, Simon Andersen. Også gratisavisen MetroXpress er stærkt kritiske.

Men Nyhedsavisens retorik er for skarp til at vinde genklang hos både professor Peter Blume og SF's Holger K. Nielsen.

»Det er ikke så enkelt, og man skal ikke begive sig ud i noget, der ikke er ordentligt gennemtænkt. Det er ikke bare Nyhedsavisen over for de store aviser, det er jo det samlede mediemarked, vi skal kigge på,« siger Holger K. Nielsen.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right