Masser af aktiviteter for kommunikatører – kun få møder op

DJ Kommunikation har i 2017 brugt næsten 300.000 kroner på arrangementer for medlemmer, men opbakningen har ikke været stor, fremgik det af generalforsamlingen. Derudover savner DJ’s største specialgruppe flere unge, flere kvinder og københavnere i bestyrelsen

Syv runde borde med hvide duge, spillekort, glimmerstjerner og tryllestøv. Levende lys og champagne. Der var kræset om generalforsamlingen for kommunikatører i DJ fredag den 2. marts, hvor en tryllekunstner var hyret til at starte festen.

Formand Per Roholt bød velkommen:

”Forhåbentligt kan det være lidt magisk i dag. Normalt er det ikke det ord, man forbinder med generalforsamling. Det er måske mere manisk,” sagde formanden.

Tryllekunstneren Magic Malmstrøm underholdt de cirka 40 fremmødte i en times tid, hvorefter Per Roholt tog ordet. Formanden indledte sin beretning med at konkludere, at 2017 har været et fantastisk, men også udfordrende år.

Manglende medlemmer til dyre arrangementer 

Især et punkt i formandens beretning vakte debat: Manglende medlemmer til DJ Kommunikations arrangementer.

”Sidste år planlagde vi omkring 25 arrangementer i samarbejde med andre specialgrupper og studerende. Men det er med vilje, jeg siger planlagte. For flere arrangementer er blevet aflyst. Folk dukker ikke op,” sagde Per Roholt.

I 2017 er der brugt 111.000 kr. på netværksarrangementer, 29.500 på medlemsaktiviteter og 148.000 kr. på diverse arrangementer. I alt over 288.000 kr. ud af de 664.000 kr., der er DJ Kommunikations samlede udgiftspost. Flere af medlemmerne satte spørgsmålstegn ved den store pengestrøm.

”Til seneste generalforsamling snakkede vi om at bruge flere penge. Men hvad får vi for pengene? Hvor stor er kvaliteten i eksempelvis posten ”diverse arrangementer”, når vi bruger 150.000?” spurgte et kvindeligt medlem.

Hun efterlyste flere detaljer om, hvad pengene reelt går til, og påpegede, at ”diverse arrangementer” er en for løs formulering.

Per Roholt, erkendte, at regnskabet skal være mere gennemsigtigt.

”Det kan klart blive bedre. Vi har været gode til at poste flere penge i arrangementer, men nogen af dem har måske været spildte, fordi folk ikke er kommet. Derfor skal vi også have flere medlemsønsker til, hvad folk gerne vil have,” sagde han.

”Der har været mange kneb for at tiltrække flere. Indimellem rammer man guld, men det kan være svært at se, hvad det er, der brænder igennem. Vi skal i højere grad inddrage medlemmerne. Hvad har de brug for? Det kan være svært at gætte,” sagde han.

Per Roholt har tidligere selv rettet kritik mod manglende overblik over udgiftsposter.

Da DJ’s regnskab i efteråret 2017 viste, at forbundet på 11 måneder havde brugt knap 500.000 kroner på Kforum-kurser for K-medlemmer, udtalte Per Roholt:

”Jeg frygter, at der pludselig er brugt en lille million, uden at vi har sikkerhed for at få resultatet, vi vil have.”

Initiativer til mere kommunikation [factbox:0]

Per Roholt efterlyste bedre kommunikation. Han henviste til gruppens nye facebookgruppe, DJKOMsammen, som har erhvervet 326 medlemmer siden etableringen for omkring fem måneder siden.

Freelancegruppens facebookgruppe ”PingPong” har været inspirationskilde, og Per Roholt håber, at det nystartede facebookfællesskab kan give rum til at udveksle tips og tricks, dele viden og erfaringer og dermed også mere kommunikation mellem medlemmerne.

Karen Hedegaard, som er kasserer i faggruppen Visuelt Forum, spurgte ind til Per Roholts planer for at forbedre kontakten til medlemmerne. Hun spurgte, om DJ Kommunikation havde overvejet at søsætte et ringeprojekt.

”Måske vi en gang om året skulle sætte os ned og ringe rundt til alle dimittender, ligesom man gør i DJ. Finde ud af, hvad det er for type arrangementer, de vil have. Det kunne være en måde at komme tættere på medlemmerne,” svarer formanden.

En ”gumpetung” bestyrelse 

Efter gennemgang af regnskabet, vedtagelse af næste års kontingent og forslag fra bestyrelse og medlemmer var næste punkt på dagsordenen valg af bestyrelse og suppleanter.

Per Roholt blev genvalgt som formand.

Ved seneste generalforsamling i 2017 stillede kun tre personer op til bestyrelsen, på trods af, at vedtægterne dengang krævede syv.

Derfor blev der afholdt en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med delegeretmøde, hvor det blev vedtaget, at bestyrelsen kun behøvede at bestå af fire-seks bestyrelsesmedlemmer.

Det ekstraordinære møde fik yderligere fire til at stille op, og bestyrelsen bestod da af syv personer, inklusive formand Per Roholt.

Samtlige af bestyrelsens øvrige seks medlemmer stillede op til genvalg. Men Per Roholt appellerede til, at bestyrelsen skulle have nye ansigter.

”Vi har en fin bestyrelse med søde mennesker. Men den nuværende bestyrelse har en åbenlys svaghed. Vi er lidt provinstunge. Ingen bor i København. Og bestyrelsen er også en smule gumpetung bestående af en overvægt af ældre mænd,” sagde formanden.

Bestyrelsesmedlem Finn-Arne Hansen stemte i:

”Kom nu med jer, unge. Vi har sådan brug for et ungdomsoprør. Det ville være lækkert med et kampvalg. Ud med os gamle jyder,” sagde han.

Udover flere unge, flere københavnere og flere kvinder, efterlyste Per Roholt også en suppleant. Og hans bønner blev hørt.

Andrea Hofmann stillede op som suppleant, og Torben Dan Petersen stillede op til bestyrelsen.

”Jeg melder mig. Jeg er fra København,” sagde Torben Dan Petersen.

Det betød kampvalg.

Eneste kvinde i bestyrelsen, Kir Klysner, vandt med flest stemmer, og derefter fulgte Torben Dan Petersen, Jeppe Locht, Allan Boye Thulstrup, Peter Lundblad og Finn-Arne Hansen. Det betød, at Paul Brasso ikke blev genvalgt til bestyrelsen, og han fik derfor posten som 1. suppleant. Andrea Hofmann blev 2. suppleant.

 

0 Kommentarer