Massefyringer på Politikens Lokalaviser

40 stillinger skal nedlægges på Politikens Lokalaviser. Der vil være flest fyringer blandt salgsmedarbejdere og redaktionelle medarbejdere. »40 medarbejdere er rigtig, rigtig mange mennesker,« siger tillidsmanden

Politikens Lokalaviser nedlægger ifølge administrerende direktør Søren Riis 40 stillinger i Danmark og Sverige i løbet af maj.

»De fleste stillinger er i Danmark, og flest vil være inden for salg og redaktionelle medarbejdere, fordi det er der, vi har flest ansatte,« siger han.

Medarbejderne på Sjælland blev præsenteret for sparerunden på et møde i Hørsholm tidligere i dag. Stedfortrædende tillidsmand Jens Berg Thomsen siger, at nedskæringerne berører mange.

»Jeg fornemmede et lille sug gennem salen. 40 medarbejdere er rigtig, rigtig mange mennesker. Ledelsen har dog sagt, at det ikke bliver 40 fyringer, men at de også kigger på andre løsninger, og det synes jeg er positivt.«

Svært at planlægge ferie

Jens Berg Thomsen siger, at journalisterne blandt andet er optaget af, hvordan de skal klare produktionspresset med færre kolleger.

»På mange aviser er der ikke særligt mange journalister. Nogle steder er de to ansatte til at lave to aviser om ugen, på andre sidder der en enkelt journalist. Kollegerne oplever, at det allerede nu er svært at planlægge ferie. Hvordan skal det kunne gøres, når de bliver færre? Og hvordan bliver de produkter, de leverer i dag og føler en stolthed over, fremover.«

Der er i alt 130 redaktionelle medarbejdere i Politikens Lokalaviser i Danmark og Sverige. Heraf er 90 redaktionelle medarbejdere ansat i Danmark.

Det skal ske på en god måde

Jens Berg Thomsen oplever, at ledelsen er imødekommende og lytter til, hvad medarbejderne siger.

»Vi håber, at vi kan finde så mange stillinger og andre gode løsninger som muligt. Det er jo det, vi skal forhandle om i den kommende tid. Vi er meget tidligt i processen, og der er i mine øjne god tid. Hvis ledelsen vil være med, kan nogle af mulighederne for eksempel være frivillig aftrædelse, eller at folk finder et andet arbejde, vælger at gå freelance eller noget helt fjerde. Det vil tiden vise.«

»Det er alvorligt, fordi det er så mange, der skal fyres. Vi skal ind og sørge for, at det sker på en god måde, og der venter et stort stykke arbejde forude.«

Mere fællesstof

Søren Riis håber, at en del af nedskæringerne kan klares ved at nedlægge for eksempel ledige stillinger. Han ser også nogle rationaliseringsmuligheder i et nyt CMS-system, der skal gøre det lettere at publicere historier på både net og print.

Samtidig er det planen at have mere fællesstof i nogle udgaver.

»Vi må se i øjnene, at de steder, hvor vi både har en ugeavis i weekenden og en i midt-ugen, kan vi ikke garantere, at vi har lige så meget lokalt stof i weekenden. Det er et sted, hvor vi vil skære ned i fremtiden og for eksempel få mere servicestof levereret fra en fællesredaktion. I dag er 80 procent af stoffet lokalt. Og det tal bliver lidt mindre i weekenden,« siger han.

Seks ledere fyret

Søren Riis siger, at Politikens lokalaviser i går afskedigede seks ledere, hvoraf fire af stillingerne ikke bliver genbesat.

»Vi ønsker en slankere ledelse med hurtigere beslutningsgange. Vi skal ligesom alle andre på printmarkedet fremtidssikre os ved at have den rigtige organisation.«

I december 2015 afblæste Politikens Lokalaviser tre varslede fyringer.

Dengang sagde tillidsmand Claus Beyer:
»Vi har en ledelse, som har lyttet og nu reagerer på det, de har hørt. Det er dejligt«. 

Nedskæringerne sker et halvt år efter, at Politikens Lokalaviser har udvidet med en ugeavis i Odense og samlet redaktionerne i Sverige i færre områdekontorer.

I Danmark udgiver Politikens Lokalaviser 46 titler og har et ugentligt oplag på mere end 1,2 mio. eksemplarer. I Sverige udgives 39 titler med et gennemsnitligt oplag på godt 0,8 mio. eksemplarer, skriver Politikens Lokalaviser på sin hjemmeside.

Medarbejderne i Jylland bliver orienteret på et møde i Kolding i morgen.

0 Kommentarer