MASSEFYRING TRUER LORRY

Op imod 12 stillinger er i farezonen efter at TV 2/ Lorrys bestyrelse har underkendt direktionens budget og forlangt besparelser på fire millioner kroner i år 2001.
Op imod 12 stillinger er i farezonen efter at TV 2/ Lorrys bestyrelse har underkendt direktionens budget og forlangt besparelser på fire millioner kroner i år 2001.

“Katastrofe!”
Sådan lyder det blandt journalister på TV 2/ Lorry, hvor krisestemningen er ved at indfinde sig. TV 2/ Lorrys ledelse har over for Arbejdsmarkedsrådet varslet mulige massefyringer inden for alle personalegrupper.
Risikoen for massefyring skyldes, at TV 2/ Lorrys bestyrelse sidst i august sendte et budgetudspil med et underskud på to millioner kroner tilbage til stationens ledelse med besked om at gøre arbejdet om.
“Vi har fået forelagt et bud-get, som vi har bedt direktionen revurdere. Vi kunne ikke acceptere, at de budgetterede med underskud,” siger Jørgen Juul, formand for TV 2/ Lorrys bestyrelse.
Det ligner en direkte kritik af Lorrys direktør Dan Tschernias økonomiske dispositioner. Over for JOURNALISTEN ønsker Dan Tschernia dog ikke at kommentere, hvorvidt han opfatter bestyrelsens underkendelse af budgettet som en mistillidserklæring.
“Jeg har fået besked på, at der skal spares penge, derfor gør jeg det,” siger Dan Tschernia, der understreger, at det nu handler om at begrænse skaderne mest muligt.

Alternative besparelser
Bestyrelsen har dikteret, at den vil have fjernet det budgetterede underskud på to millioner kroner. Oven i det ønsker bestyrelsen, at budgettet for 2001 får en sikkerhedsbuffer på to millioner kroner, der ikke er øremærket på forhånd.
“Økonomien må ikke være så låst, at der ikke er mulighed for at udvikle stationen,” forklarer bestyrelsesformand Jørgen Juul – og dermed er der udsigt til, at der skal spares fire millioner kroner i forhold til budgetudspillet. Det svarer til mellem 8 og 12 stillinger alt efter hvilke afdelinger, der rammes.
Der har været afholdt medarbejdermøde om sagen, og tillidsfolkene forsøger at anvise direktionen løsninger, der får færre hoveder til at rulle.
Ledelsen har dog hidtil afvist medarbejdernes forslag. Og onsdag den 6. september nedlagde medarbejderne arbejdet i protest mod, at Lorrys ledelse i et revideret budgetudspil ville fyre ni medarbejdere.
Torsdag morgen gik medarbejderne tilbage til forhandlingsbordet. Ledelsen har accepteret nedsættelsen af en ‘regnegruppe’ med repræsentanter fra medarbejderne.
“Det er glædeligt, at vi endelig har fået lov at sammensætte en regnegruppe,” siger Tina Løvbom, tillidsmand på TV 2/Lorry. “Jeg håber, det kan bringe antallet af fyringer ned.”
TV 2/ Lorrys budget er allerede ret udsultet efter en sparerunde sidste år, hvor stationen fandt besparelser på cirka seks millioner kroner blandt andet ved at undgå genbesættelser af stillinger, brug af orlovsordninger og nedsat tid. Desuden har stationen sparet lønkroner ved at bruge mange praktikanter – for tiden har TV 2/ Lorry 12 praktikanter.
TV 2/ Lorry er på indtægtssiden ramt af, at TV 2/DANMARK selv har redaktion i København, hvorfor Lorry kun kan sælge en begrænset mængde stof til moderstationen. Desuden risikerer _TV 2/ Lorry at miste sendetiden til det faste formiddagsindslag ‘TV 2-job’ med stillingsopslag fra arbejdsformidlingen.
Direktionens nye slankede budgetforslag blev fremlagt for bestyrelsen den 12. september, efter JOURNALISTENs deadline.

0 Kommentarer