MÅSKE NY MØDEFORM

Delegeretmødet i Journalisternes A-kasse blev ultra kort. Det varede kun en halv time.

Delegeretmødet i Journalisternes A-kasse blev ultra kort. Det varede kun en halv time. Forklaringen var, at Journalistforbundet som noget nyt – for at opprioritere beskæftigelses-diskussionen – havde valgt at lade A-kassens beretning indgå som en del af beretningsdiskussionen på selve forbundsdelegeretmødet.
Derfor var det kun valg, budget og regnskab på selve A-kasse-mødet.
Den tynde dagsorden vakte undren blandt de A-kasse-delegerede, som ikke også havde været med på forbundets delegeretmøde.
Marianne Hofstätter, der er freelancer i Kreds 4, ærgrede sig over at have brugt så lang tid på at tage til A-kasse-mødet, når der stort set ingen punkter og debat var.
Rene Simmel, formand i Kreds 1, foreslog, at de A-kasse-delegerede også fik lov til at deltage i forbundets delegeretmøde.
Og den ide fik opbakning af A-kassens formandskab, som består af Christian Kierkegaard og Mogens Blicher Bjerregård.
Valgt til A-kassens hovedbestyrelse blev Annette Breuning, formand i Kreds 2, Per Hansen, TV/Midt-Vest, Carsten Lorenzen, DR i Aalborg, Steffen Lilmoes, JydskeVestkysten, Martin Vestergaard, formand i Kreds 4 og Jens Peder Østergaard, formand Kreds 5.

0 Kommentarer