Martin Lehmann: ”Politiet udstiller, hvor svag deres sag er”

En politiassistent forklarede i retten i Sønderborg, at der ikke var politifaglig begrundelse for at fjerne pressen fra en motorvej i 2015. Fotograf Martin Lehmann: ”Den udtalelse er ekstremt vigtig”. Politiets ledelse: Pressen opmuntrede flygtningene til at fortsætte marchen

”Jeg ser det som et billede, der eksponerer, og jo længere tid der går, desto svagere står modparten. Politiet udstiller, hvor svag deres sag er.”

Sådan lyder det fra Martin Lehmann, fotograf på Politiken, efter mandagens retsmøde ved byretten i Sønderborg. Journalisten fangede ham tirsdag morgen, kort før sagen fortsætter i dag.

Martin Lehmann blev anholdt og er nu tiltalt for ikke at følge politiets besked om at fjerne sig fra motorvej E45 i Sønderjylland den 9. september 2015, hvor anslået 200-300 flygtninge vandrede op gennem Danmark med retning mod Sverige.

Martin Lehmann filmede anholdelsen, som Politiken senere publicerede.

Sagen er blevet berammet flere gange, men udskudt.

Har du nogen fornemmelse af, hvordan din sag står?

”Det er svært at sige, men jeg tager det helt roligt. Den betjent, der anholdt mig, siger, at han ikke brød sig om det. Hvad skal jeg sige mere.”

Hvordan tror du, den ender?

”Jeg er fortrøstningsfuld. Selvfølgelig vinder vi – men måske ikke i dag,” siger Martin Lehmann.

Han understreger, at sagen bliver anket til landsretten, hvis han taber.

Politiassistent bakkede Lehmann op

Politiassistent ved Østjyllands Politi Dan Søberg udtrykte på mandagens retsmøde kritik af ledelsens beslutning om at fjerne pressen.

”Det er børnelærdom på politiskolen, at pressen skal have fri og uhindret adgang til at dække begivenheder af offentlig interesse, og derfor oplevede vi situationen som på alle måder dybt frustrerende, for der var ingen politifaglig begrundelse for at forlange pressens repræsentanter fjernet fra motorvejen,” sagde betjenten ifølge Jyllands-Posten.

Har du en kommentar til den opbakning?

”Hvordan kan man undgå at sprudle? Den betjent siger det, som det var. Det er jo helt straight, det han siger. Endelig er der en, der siger sandheden,” siger Martin Lehmann – og fortsætter:

”Den udtalelse er ekstremt vigtig. En politibetjent, der giver et retvisende billede af de faktiske forhold.”

To en halv time i arresten

Gruppen af pressefolk gik ad motorvejen fra Padborg mod Kolding. Ved Aabenraa Syd blev gruppen stoppet, og journalister og pressefotografer får besked om at forlade stedet.

Martin Lehmann har tidligere forklaret Journalisten, at han gentagne gange spørger en betjent om årsagen. Betjenten kunne ifølge Martin Lehmann ikke forklare andet end, at det har ledelsen besluttet.

Martin Lehmann, der havde vandret med gruppen i cirka halvanden time, trodsede forbuddet og blev anholdt og placeret i en celle i arresten i Aabenraa, hvor han sad i to en halv time.

”Da jeg kom ud klokken 19.07, tog jeg ud for at fotografere igen,” har han tidligere forklaret Journalisten.

Politiet udsendte dengang en pressemeddelelse om anholdelsen, hvor de forklarede, at Martin Lehmann "gentagne gange nægtede at efterkomme politiets anvisninger".

Principiel sag

Hvis Martin Lehmann bliver dømt i dag tirsdag, risikerer han en bøde på 1.500 kroner, men der er mere på spil. Det er et spørgsmål om presse- og informationsfrihed og journalisters pligt og ret til at dokumentere vigtige begivenheder.

Hvorfor var det principielt vigtigt, at du blev sammen med flygtningene?

”Det var fysisk 120 procent umuligt at dække det fra andre steder end motorvejen. Derfor var jeg NØDSAGET – med store bogstaver – til at blive på motorvejen, for det var der, begivenheden indfandt sig. Jeg ville meget gerne dække det fra en mark eller fra rabatten som en ren nødløsning, men terrænet lukker sig 100 procent. Der er en strækning på to timer, hvor flygtningene gik, uden at pressen har nogen mulighed for at vide, hvad der skete,” siger Martin Lehmann.

Har du ændret opfattelse efter at have hørt politiets forklaringer mandag?

”Ja, det kan man godt sige. Det er gået op for mig, at det var vigtigere for mig at blive der, end jeg havde forstået i første omgang. Det er gået op for mig, at væsentligheden var meget større, end jeg forstod i første omgang.”

Hvorfor?

”Fordi der ingen politifaglig begrundelse var for at fjerne pressen. Der var ingen grund til det overhovedet,” siger Martin Lehmann – og tilføjer:

”Det første, jeg sagde i sin tid – i mit første interview, som var til Journalisten – var, at det er meget alvorligt ikke at følge politiets påbud. Men jeg tog en ekstraordinær beslutning. Og det ved jeg godt, det er.”

Politiet har afvist interview

Journalisten har gennem forløbet forsøgt at få et interview med politidirektør Jørgen Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi om årsagen til beslutningen om at bortvise pressen fra motorvejen.

Interviewanmodningen et blevet afvist. Efterfølgende har Syd- og Sønderjyllands Politi udsendt en to sider lang redegørelse for forløbet og beslutningen til Journalisten.

I denne redegørelse er politiets hovedargument, at pressen og andre udefrakommende personer forstyrrede politiets dialog med flygtningene.

”Politiets forsøg på ved dialog at få gruppen af flygtninge og migranter til at forlade motorvejen, så den kunne genåbnes for den almindelige trafik, blev alvorligt forstyrret af tilstedeværelsen af andre personer end gruppen af migranter og flygtninge, herunder også pressens repræsentanter,” skriver Syd- og Sønderjyllands Politis stabschef, Lene Volke Roesen, i redegørelsen og uddyber:

”Politiet ville ikke hindre pressen i at dække situationen. Pressen blev derfor også på forespørgsel vejledt om, at de uden problemer kunne følge situationen fra marker og grønne områder langs motorvejen, hvilket flere medier faktisk valgte at gøre.”

Klage blev afvist

Daværende chefredaktør Bo Lidegaard klagede i et brev til Statsadvokaten over Martin Lehmanns anholdelse som et overgreb mod pressefriheden, men klagen blev afvist i november 2015.

I sin afgørelse i klagesagen skrev Statsadvokaten, at politiets anholdelse af Martin Lehmann var berettiget. Samtidig blåstemplede Statsadvokaten politiets beslutning om at bortvise pressen.

Lars Werge, formand i DJ, udtrykte stor skepsis over sagen.

”Det ændrer ikke noget ved, at beslutningen var principielt forkert, og at der i situationen bør være højere hensyn end god ro og orden. Det element var der jo allerede styr på, fordi politiet havde fjernet al trafik og spærret motorvejen,” sagde Lars Werge.

Politiet: Pressen påvirkede flygtningene

På mandagens retsmøde forklarede politiets ledelse, at pressens tilstedeværelse opmuntrede flygtningene til at fortsætte marchen. Og Indsatsleder Michael Qvist Frederiksen – her refereret fra Politiken – forklarede, at pressens tilstedeværelse også fik flygtningene til at ændre adfærd.

”Hver gang, der var journalister i nærheden af migranterne, kunne vi mærke, at de ændrede adfærd. De lagde sig ned og havde det pludselig meget dårligt. De kunne ellers gå i rask tempo. (…) Jeg oplevede primært, at det var, når tv var der. Så fik den på den der tangent på hav-det-dårlig-barometeret,” forklarede han.

”Pressen havde en negativ indflydelse på det … show … som det jo rent ud sagt var. Det opmuntrede dem,” sagde han.

Hvad er din kommentar til det?

”Det siger ekstremt meget om den politileders indstilling til vores demokratiske samfund. Selvfølgelig er pressen en del af samfundet. Men jeg har ikke fået dem til at lægge sig ned ved at være der,” siger Martin Lehmann.

Kritik af kollegerne

Både Politikens daværende chefredaktør, Bo Lidegaard, og Martin Lehmann kritiserede efter anholdelsen af Martin Lehmann den øvrige presse for at følge politiets opfordringer om at fjerne sig.

Martin Lehmann understregede over for Journalisten, at der var tale om en historisk begivenhed, hvor politiet ifølge ham overvejede at bruge fysisk magt til at fjerne flygtningene.

”Jeg er professionelt rasende på mine kolleger over, at de gik til kaffepause, mens danmarkshistorien rullede lige forbi dem. Man er ikke journalist, hvis man går fra en begivenhed, når man har fyldt sin blok, så er man bare en forretning, der har produceret sin vare,” sagde Martin Lehmann dengang.

Flere af de øvrige medier har afvist kritikken over for Journalisten.

Brian Karmark, fotochef på Jyllands-Posten, sagde følgende:

”Vi kan godt stå inde for vores beslutning. Vi gik på ingen måde til kaffepause. Vi følger politiets anvisning, selv om vi er uenige i den. Men vi bliver i området og følger fortsat gruppen af flygtninge fra skovstier og marker. Vi er i stand til at dokumentere hele forløbet alligevel,” sagde han.

Informations fotochef, Sigrid Nygaard, mente heller ikke, at hendes udsendte var gået på kaffepause.

”Vores freelancer var en af dem, der fulgte politiets ordre, men hun fulgte derefter flygtningestrømmen 17 kilometer igennem marker og åer langs med motorvejen. Det kalder jeg sgu ikke at gå til kaffepause, mens danmarkshistorien ruller forbi,” sagde hun og pegede på, at freelancere står svagere end fastansatte.

”Martin glemmer én ting. Blandt ham stod freelancefotografer, der ringede til deres forbund for at få råd og vejledning i situationen, og som blev vejledt til at følge politiets ordre. Jeg forstår godt, at man som freelancer ikke bare trodser det råd,” sagde Sigrid Nygaard, der understregede, at Informations fotograf senere fortrød beslutningen.

”Jeg ved, at hun efterfølgende ville ønske, at hun var blevet på motorvejen ligesom Martin Lehmann,” sagde Sigrid Nygaard.

Martin Lehmann gentog mandag i retten, at begivenheden krævede, at han trodsede politiets opfordringer.

Du har været meget kritisk over for dine kolleger. Er det en kritik, du fastholder?

”Den vil jeg lade ligge, mens sagen kører. Den tager vi senere. Men i retten forklarede jeg, at jeg er fotograf for Politiken. Det er mit hovedfokus. Hvad andre gør, står for deres egen regning. Og det er en dyr regning.”

Sagen er trukket ud

Politiet rejste den 8. februar 2016 tiltale mod Martin Lehmann for at forstyrre den offentlige orden. Retssagen blev først fastsat til 3. maj 2016, men blev udskudt og derpå berammet til den 22. marts 2017. Dengang med forklaringen om, at man ikke kunne finde en anklager til at føre sagen.

"Det er fuldkommen vanvittigt," sagde DJ-formand Lars Werge om udsættelsen.

"Martin Lehmann har haft denne sag hængende over hovedet i over halvandet år – det er simpelthen ikke i orden, at den nu bliver udskudt for anden gang."

Og formand for Pressefotografforbundet Lars Lindskov var mindst lige så kritisk:

"Lige nu er jeg for rasende til at blive citeret for noget," sagde han.

Der er gået næsten to et halvt år: Hvordan har ventetiden været?

”Jeg ser det ikke som ventetid, men som arbejdstid. Mit billede af, hvad der skete, eksponerer stadig. Jeg venter ikke på noget. Jeg er i det. Det er livet, det her. Det er arbejdet, det her. Jeg er sat i verden for at passe mit arbejde. Og mit arbejde har medført, at jeg slår et slag for pressefriheden.”

1 Kommentar

Peter Ernstved Rasmussen
18. JANUAR 2018
Martin Lehmann føjede ikke
Martin Lehmann føjede ikke bare politiet, da det åbenlyst forbrød sig mod loven om pressefrihed. Det kræver ekstraordinært mod at modsætte sig ordenmagten, når denne misbruger sin magt. Det mod havde Martin Lehmann, og det har han min dybeste respekt og taknemmelighed for.