»Markedet er ekstremt presset«

Dialogmøde om DJ's freelancestrategi endte med at handle om, hvordan DJ kan hjælpe freelancerne med at begå sig i et stadig mere presset marked.

Dialogmøde om DJ's freelancestrategi endte med at handle om, hvordan DJ kan hjælpe freelancerne med at begå sig i et stadig mere presset marked.

Næstformand Lars Werge indledte mødet med at sige undskyld til de fremmødte freelancere: »Jeg har fået en røffel for at sige, at der ikke er nogen strategi. Den er der, den ligger bare ikke særligt langt fremme på frontallappen.«

Dermed blev tonen slået an til et par timers dialog om, hvordan DJ kan hjælpe freelancerne med at begå sig i et marked, der bliver presset fra alle sider.

Freelancer Ebbe Fischer rettede kritik af DJ's vejledende lister over freelancetakster. Han mener, at det er godt, at de vejledende takster findes, men at de er svære at bruge i praksis – hvis ikke de bliver fulgt op af forbundet:

»Når jeg møder redaktører, der ikke vil betale taksten, så mangler jeg, at … det er min oplevelse, at forbundet bare henviser til, at der er lavet nogle vejledende takster,« sagde Ebbe Fischer.

»Jeg har bl.a. et eksempel med en redaktør, der blankt afviste de takster, som DJ lægger op til. De takster er ofte til grin i den virkelige verden.«

Hertil sagde næstformand Lars Werge:

»Ja, for aviser er de vejledende takster for høje. Men fx for kommunikation er de alt for lave. Så måske er der brug for en differentiering af de vejledende takster.«

DJ's dialogmøde i Aarhus havde ikke samme store fremmøde som det tilsvarende møde i København. I alt var der 16 fremmødte.

Det tema, der prægede hele dialogaftenen, var det pres, der ligger på freelancemarkedet netop nu. Et pres, der breder sig.

»Markedet er ekstremt presset,« sagde hovedbestyrelsesmedlem Lars Lindskov.

»Avismarkedet har altid været dårligt betalt. Det, der er ved at ske – og som denne debat også handler om – er, at det breder sig til de øvrige markeder. At de økonomiansvarlige vågner op og siger, "hvis dagbladsfreelancere skal have 1.500 kroner for en dag, hvorfor skal vi så betale så meget mere?" Så jeg er nervøs for den afsmitning, som debatten medfører. Alle er trykket på prisen. Fotograferne er også trykket, bl.a. på grund af ny teknologi.«

Et af de emner, der blev bragt op igen og igen, er den interne konkurrence, hvor freelancere mere eller mindre frivilligt underbyder hinanden og de fastansatte.

Per Henrik Hansen skriver primært om fødevarer, landbrug og økologi:

»Freelancestrategien skal bygge på mange søjler. Vi skal udvide markedet. Det vil være godt, hvis DJ begynder at se freelancere som selvstændige virksomheder. Forbundet skal ikke se os som løsarbejdere, ligesom havnearbejdere i gamle dage. Men vi har ikke arbejdsgivere. Vi har kunder.«

Et af forslagene fra salen var, at DJ etablerer en virksomhedskonsulent, der kan hjælpe freelancere med rådgivning om virksomheden.

»Det var et godt møde,« sagde Per Henrik Hansen bagefter.

»Der var en god og konstruktiv stemning. Det var ikke noget med at dunke hinanden oven i hovedet.«

5 Kommentarer

Lasse Glavind
10. AUGUST 2012
Re: »Markedet er ekstremt presset«
Og de grundlæggende spørgsmål blafrer stadig i vinden: Er DJ en brancheforening eller en fagforening? Kan kvalitet betale sig - vil nogen betale for kvalitet (og jeg mener ikke bare ved festlige lejligheder og i skåltaler)? Og 'dealer' man bedst med markedsmekanismen og profitratens tendens til fald gennem individuelle strategier, mindfullness og karriereplanlægning, eller gælder *Dansk Rakkerpaks' intro-bonmot stadig: "Mange mennesker sammen kan meget"?
Helle Broberg Nielsen
10. AUGUST 2012
Re: »Markedet er ekstremt presset«

Næh, Per Henrik Hansen rammer på ingen måde udenfor skiven; hvis man deltog i forbundets første møde med vrede, frustrerede freelancere i København i juni, står det rystende klart, at der eksisterer en udtalt forventning om, at de (- de fleste, der løftede røsten, i alt fald) via fagforenings-forordninger, arbejdsgiverblokader, eventuelle medlemseksklusioner og andet fra samme hylde kan få sig en "løn, jeg kan leve for", som en deltager formulerede det. Vedkommende skriver filmanmeldelser for et dagblad!

Whoever promised you a rosegarden...?

Som rubrikken lyder, er mediemarkedet under pres. Det har den flere gange været i de 24 år, jeg selv har tjent min løn som freelancer. Denne gang er det strukturelt betinget og går ikke over igen. Freelancere skal i dén grad finde noget - hver især - der gør dem unikke og værd at betale for. Betale godt for.Og de skal holde op med at bilde sig ind, at de lige om lidt bliver fastansatte. Hvis dét er det hede ønske, skal man slet ikke vandre op ad den allé; har man først leveret sine ting for billigt, hvorfor i alverden skulle en redaktør så ansætte en?

Men bliv for Guds (og din egen) skyld ved med at bede om bedre honorarer, hvis du mener, at du er det værd. Overstiger frustrationen lydhørheden, så gør dig den tjeneste at finde noget andet at leve af. 

Desværre benyttede formand Bjerregaard ikke lige dén lejlighed på Gl. Strand til at kalde medlemmerne til earth control. Jeg tror faktisk, at mange gik opløftede fra det møde med en komplet tåbelig forestilling om, at NU kommer der andre boller på suppen.

Jeg foretrækker, at forbundet fortsætter - som Geert Mørk henviser til - med at tilbyde kurser, der - som Per Henrik formulerer det - gør det begribeligt, at freelancere ikke har arbejdsgivere - altså er lønmodtagere. At de har kunder. At de selv har handlekraft, initiativ og ret til at sige nej til en uanstændig hyre.

Derfor bør den klassiske fagforeningsretorik hurtig blive pandet ned. Men se om den gør det.

At være freelancer er som at skulle bestige en klatremur, hvor man med kreativitet, held, et skønsomt udvalg af kompetencer og allerhelst et fravær af "fine fornemmelser",  kan klavre sig opad. Via forskellige arbejdsgivere. Forskellige former for journalistiske opgaver. Nogle vælger at give op undervejs. 

At tro, at der er andre, der hiver en op; ja, det er altså ikke særligt kløgtigt. Den solidaritet, jeg mener, at vi skal udvise over for hinanden, er, at vi ruster nuværende og kommende freelancere til at se den virkelige (medie)verden; som den er og som den bliver.    

Geert Mørk
9. AUGUST 2012
Re: »Markedet er ekstremt presset«

"Per Henrik Hansen skriver primært om fødevarer, landbrug og økologi: »Freelancestrategien skal bygge på mange søjler. Vi skal udvide markedet. Det vil være godt, hvis DJ begynder at se freelancere som selvstændige virksomheder. Forbundet skal ikke se os som løsarbejdere, ligesom havnearbejdere i gamle dage. Men vi har ikke arbejdsgivere. Vi har kunder.«"

Det giver altid anledning til undren, når kritik fremsættes fuldstændig grundløst. Per Henrik Hansens kritik af DJ´s freelance-strategi overfor freelancere er komplet grundløs.

Jeg var 2007-2010 ansat i DJ´s karriereafdeling, og i de knap 3 år gennemførte jeg et tocifret antal kurser med titlen "Fra daglejer til professionel freelancer", hvor fokus netop var på at blive en lille professionel virksomhed - og ikke være daglejer. Flere gode kolleger kørte andre lignende kurser målrettet freelancere, bl.a. vores dygtige kollega Helle Jørgensen.

Så kære Per Henrik Hansen: undgå at falde i den klassiske journalistfælde der handler om ikke at tjekke fakta før man ryger ud med lidt for skarpe kritikpunkter. Du rammer 100% forbi i denne case.

Mvh
Geert Mørk, mulighedsskaber og underviser på Tietgen Kompetence Center 

Karin Bech
9. AUGUST 2012
Re: »Markedet er ekstremt presset«

Øhhhh, Lars, hvad ved du om priserne på "kommunikation"? Grundlæggende aner forbundet/Freelancegruppen ikke, hvad det er, I har puttet ind under den hat. De fleste bruger ordet kommunikation i flæng ud fra eller anden tåget forestilling om, at vi "kommunikatører" alle er en slags spindoktorer ... men vi laver jo alt muligt forskelligt.

Personligt skriver jeg mest reklamemateriale for virksomheder og reklamebureauer, og hverken jeg eller de lige så erfarne og professionelle tekstforfatter-kollegaer inden for mit felt kommer op i nærheden af de takster, der er i vores prisliste. Det ville i øvrigt heller ikke være rimeligt, for vi skal selvfølgelig være billigere end de bureauer, der skal fakturere vores tid videre.  

 Hvad med at starte med at undersøge, hvad "kommunikatørerne" virkelig laver - og differentiere priserne derefter? Så kan de måske blive et reelt arbejdsredskab.

Bodil Rohde
8. AUGUST 2012
Markedet er ekstremt presset - og frontallappen

Kære Lars Werge

 Jeg er glad for at høre, at det nu går bedre med frontallappen, - det er jo den forreste del af storhjernen, og den er afgørende for at samordne tankevirksomhed, intellektuelle funktioner og følelser, - med hensyn til DJs freelancestrategi.

 Nu har du foreløbig lært en masse freelancere at kende, og det kan godt være, at nogle af os giver dig nogle hug. Men vi vil også gerne have et godt samarbejde med dig. En højdespringer af den kaliber kan lave en masse godt arbejde for DJs medlemmer og garanteret se lange perspektiver.

 De bedste hilsner

Bodil Rohde

Flere