Støtte

Markant flere studerende får særlig støtte: ”Man kan godt tale om et boom”

I 2019 var det 32 DMJX-studerende, der fik specialpædagogisk støtte. Sidste år var tallet 120

Langt flere studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) gør brug af tilbuddet om såkaldt specialpædagogisk støtte end tidligere.

I 2019 var det 32 studerende hos DMJX, der gjorde brug af tilbuddet. Sidste år var tallet helt oppe på 120.

”Jeg tror godt, man kan tale om et boom,” siger Hanne Bjerg Andersen, som er en af fire studie- og karrierevejledere på DMJX.

Den specialpædagogiske støtte er en slags mentorordning, hvor studerende med forskellige lidelser – psykiske såvel som fysiske – kan få hjælp til ting som at strukturere sin studietid.

På DMJX er det blandt andet studerende med ordblindhed, men i langt overvejende grad studerende med psykiske lidelser eller funktionsnedsættelser, der er på SPS-ordningen.

Det kan være alt fra studerende med bipolare lidelser, skizofreni eller angst. Og der er også en del iblandt med ADD, ADHD eller autisme. Det kan også være studerende, som har følger efter en hjernerystelse.

Spørger man Hanne Bjerg Andersen, er den dramatiske udvikling ikke udtryk for et problem. DMJX har nemlig gjort sig umage med at reklamere med, at tilbuddet er der:

”Det er jo fantastisk, at man kan få hjælpen. Det er jo tit studerende i starten af 20’erne, der både skal i gang med en faglig uddannelse og også lære sig selv at kende og skabe strukturer, der ikke er der på samme måde, som når man går i gymnasiet og bor hjemme,” siger hun.

Vil ruste de studerende

Ordningen fungerer ved, at den studerende, der har behov for det, bliver knyttet sammen med eksempelvis en underviser, medarbejder eller en, der er uddannet fra DMJX. De yder så en form for hjælp til selvhjælp til de studerende.

”Det kan være noget så simpelt som energiforvaltning, hvis man har stress eller hjernetræthed. Det kan være, hvordan man indgår i gruppearbejde,” siger Hanne Bjerg Andersen og fortsætter:

”Det kan også være råd til, hvad man gør, hvis man energimæssigt er helt brugt op, fordi man er overstimuleret efter at have siddet i et auditorium hele dagen.”

Målet med ordningen er at ruste de studerende til at lære sig selv og sine kompetencer bedre at kende og være langtidsholdbare, når de kommer i praktik – for i sidste ende at komme godt ud på arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel være, at de kan være nødt til at tage en halv times pause i løbet af en dag, hvor hjernen får lidt ro.

Men fagligheden fejler ikke noget, selv om man kan have brug for lidt ekstra hjælp til at holde styr på hovedet, understreger Hanne Bjerg Andersen:

”Mange af dem er virkelig skarpe fagligt, og nogle af dem med ADHD kan jo lave en ugeopgave på en dag. Andre kan tænke i billeder og tv-klip på højt niveau, og nogle har hjerner, der kan overskue sammenhænge fra en stor bunke materiale fra en række interviews, der skal sættes sammen.”

Tænker anderledes

På mange måder er den type studerende en gave for arbejdspladser og for gruppearbejde, mener Hanne Bjerg Andersen. Simpelthen fordi de er vant til at tænke anderledes.

”Der bliver talt meget om diversitet i forhold til etnicitet. Men det her er hjerner, der kan tænke anderledes, og det gør de i høj grad brug af ude på redaktionerne.”

At der er folk i branchen med forskellige lidelser eller funktionsnedsættelser, eller rettere sagt en anden form for hjerne-design, er ifølge Hanne Bjerg Andersen langtfra nyt.

”Men der er et større pres i samfundet i dag, og der er en større opmærksomhed på det. Og de studerende er heldigvis gode til at bede om hjælp i stedet for at ride rundt som lonely cowboys.”

DMJX har ikke tal på, hvilken betydning SPS-ordningen har for, hvor mange flere der gennemfører uddannelsen, afslutter praktik og ender på arbejdsmarkedet.

”Men generelt kan man sige, at dem, der lærer sig selv godt at kende undervejs i en uddannelse, har nemmere ved at gennemføre og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er jo egentlig logik, at du står bedre i livet og i arbejdslivet med en god selvindsigt.”

0 Kommentarer