Maria Rørbye Rønn: DR skal lave bedre nyheder

DR's nye generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, lover oprustning på både den globale og regionale journalistik. Hun vil ikke forholde sig til, hvor der skal nedrustes. »Det vil jeg trygt overlade til nyhedsafdelingen,« siger hun i et interview med Journalisten.dk.

DR's nye generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, lover oprustning på både den globale og regionale journalistik. Hun vil ikke forholde sig til, hvor der skal nedrustes. »Det vil jeg trygt overlade til nyhedsafdelingen,« siger hun i et interview med Journalisten.dk.

I dag har DR præsenteret sin nye generaldirektør, Maria Rørbye Rønn. Journalisten.dk fangede hende til et kort interview.

Du sagde på pressemødet i dag, at DR skal satse på kvalitet. Hvad betyder det mere konkret?

»Der er mange forskellige dimensioner i det, men det, jeg mener, er, at alt det indhold, vi laver i DR, skal være væsentligt og relevant for danskerne. Vi kommer både til at fokusere på at lave – ikke flere, men – bedre nyheder end i dag, og så kommer vi til at satse på en øget regional tilstedeværelse for at samle danskerne i højere grad,« siger Maria Rørby Rønn.

Hun fortsætter: 

»Vi vil også fokusere på kunst og kultur og gøre det mere relevant for danskerne. Og så vil vi gribe fat i den store udfordring, vi har med at nå de unge.«

Hvordan kommer det til udtryk i DR – hvad er det, der skal gøres anderledes?

»Det kommer alle de dygtige programmedarbejdere jo til at arbejde med. Det vigtigste er at få sat en ramme og en retning. Og der er noget retningsdækkende i at sætte kvalitet på dagsordenen.«

Hvad betyder det, at I skal lave bedre, men ikke flere, nyheder?

»Det betyder, at vi skal vælge historierne og vinklerne med omhu og gøre nyhederne endnu mere væsentlige og relevante for danskerne. Det betyder også, at vi gennemfører en oprustning af både den globale og den regionale dækning.«

Hvis I opruster på både det globale og det regionale niveau, hvor nedruster I så?

»Det handler meget om, hvilke kriterier man bruger, når man vælger sine nyheder. Det vil jeg trygt overlade til nyhedsafdelingen at arbejde nærmere med. Det vigtige for mig er at sætte retningen. Det kan jeg ikke gå dybere ind i.«

Maria Rørbye Rønn har allerede været konstitueret generaldirektør i fire måneder, inden hun per dags dato tiltræder som permanent chef.

En ting er, hvad du vil lave om fremadrettet. Hvad har du allerede lavet om som konstitueret chef?

»Jeg har i min tid som konstitueret generaldirektør fokuseret på at sørge for at holde ro i hele virksomheden, så alle har ro til at lave det, det drejer sig om, nemlig programmer. Så har det været vigtigt at få public service-kontrakten på plads, der er med til at regulere DR de næste fire år. Nu er jeg ansat permanent, og så ændrer opgaven karakter.«

Hvordan kommer opgaven til at ændre karakter?

»Nu er det vigtigt både at tænke i, hvad der skal gøres inden for det næste år, men samtidig er det også vigtigt at have fokus på, hvad for en udvikling DR er en del af fem år frem.«

DR's planer om at styrke både dækningen af internationalt og regionalt stof stemmer fint overens med den public service-aftale, som Maria Rørbye Rønn har været med til at forhandle på plads for de næste fire år. I aftalen står:

"DR skal styrke formidlingen af internationale perspektiver, europæiske perspektiver, herunder i relation til EU, samt nyheder for hele landet."

I public service-aftalen er det også eksplicit understreget, at DR skal sikre en fair valgdækning:

"DR's nyhedsudsendelser skal tage særligt hensyn til alsidighed og upartiskhed, herunder særligt i forbindelse med valgdækningen, som skal være fair."

Hvorfor understreges det i public service-aftalen, at særligt DR's valgdækning skal være fair?

»Jeg mener, vi har en fair valgdækning, og det mener jeg også, mange uafhængige analyser viser, at vi har. Så jeg betragter det bare som, at vi skal holde kursen.«

0 Kommentarer