Mangler tid og penge

En travl hverdag på en lille redaktion levner meget få muligheder for dage og uger i efteruddannelsens tegn. Løsningen skal findes i kortere kursustilbud.

Sygdom havde ramt O-gruppens generalforsamling, men blandt de 11 fremmødte var der bred enighed om, at efteruddannelse – eller mangel på samme – er et udbredt problem på de ofte små fagbladsredaktioner.

"Vi har kolleger på ene- og aleneredaktioner, der tidsmæssigt er så bundne, at de kan have svært ved at komme på efteruddannelse. Derfor bør efteruddannelse fortsat være et højt prioriteret emne i O-gruppen," sagde den afgående formand Britta Lundqvist i sin beretning på Organisationsgruppens generalforsamling.

En undersøgelse fra sidste år om O-gruppens medlemmer og deres arbejdsvilkår viser, at de formelle muligheder for at komme på efteruddannelse ofte er til stede i overenskomsterne, men at det kniber med de reelle muligheder.

Skrabede budgetter og arbejdspres på redaktionerne er tilsyneladende hovedårsagen til, at O-gruppens medlemmer tørster efter den længe savnede efteruddannelse.

Inger Abildgaard, Danmarks Amtsråd, pegede på, at pengene burde findes i DJs Ophavsretsfond, som giver tilskud til efteruddannelse.

Det var Hans Jørgen Dybro, faglig sekretær i DJ, uenig i.

"Vi skal da gå til problemets rod og finde en løsning. Og den ligger hovedsageligt i tidspresset. Det gælder om at få Den journalistiske Efteruddannelse til at lave kortere kurser, som er lettere at få passet ind i en travl hverdag."

Lucas Vagn Engell, medlem af O-gruppens bestyrelse, kunne love forsamlingen, at arbejdet med bedre efteruddannelsestilbud vil ligge bestyrelsen meget på sinde i den kommende periode.

"Vi vil tage det her op på de kommende bestyrelsesmøder og arbejde på, at DjE tilbyder minikurser i fremtiden."

Tidligere formand Britta Lundqvist, FOA bladet, træder helt ud af bestyrelsen. Ny formand for O-gruppen er tidligere næstformand Toril Due Madsen fra Kvindernes Fagblad, der før har beklædt formandsposten. Den nye næstformand er Anne Marie Kjeldset fra Tidsskrift for Jordemødre. Kasserer Ingrid Pedersen, Erhvervsbladet, og bestyrelsesmedlem Lucas Vagn Engell, City Pressekontor, er genvalgt, og Elisabeth Lange, LFS Nyt, er nyvalgt til bestyrelsen.

 

 

 

0 Kommentarer