Manglende fagkundskab

VALGDÆKNING. Mediernes håndtering af det politiske stof har ved dette valg været kritiseret hårdere, end jeg kan erindre, det er sket før.

VALGDÆKNING. Mediernes håndtering af det politiske stof har ved dette valg været kritiseret hårdere, end jeg kan erindre, det er sket før. Det gælder ikke blot den norske kollega, som i Journalisten nummer 19 stemplede landet som en bananrepublik, men også en dansk kollega, Kristian Ditlev Jensen, i en kronik i Politiken 27. november. Han, der var opstillet af Ny Alliance på Fyn, taler ikke blot om uvidenhed hos de journalister, der kontaktede ham, men også – og værst af alt – om dem, der på forhånd havde lagt en plan for, hvilken historie de skulle have hjem, og bare blev ved at stille de samme spørgsmål til forskellige kandidater, indtil en eller anden gik i fælden. Så var historien hjemme. Med andre ord: Både useriøst og moralsk forkasteligt. Man skal selvfølgelig være varsom med at tage aktivt medvirkende spilleres ord for pålydende, men som læser, lytter og seer vil jeg give kritikerne ret et langt stykke ad vejen. Det, der rystede mig mest, var manglen på politisk indsigt – ikke mindst på selve valgaftenen, da resultatet forelå. "Hvad føler du nu?", lød det begavet. Ak ja.

For mig at se har mediernes chefer i en årrække nedprioriteret det politiske stof; det har ikke den prestige, man tillagde det tidligere. Derfor neddrosler man bemandingen på Christiansborg, og færre får lejlighed til at erhverve sig indsigt i lovgivningen og kendskab til de mennesker, der arbejder med den. Frygten for sammenspisthed mellem journalister og politikere er til tider blevet angivet som årsag til at holde medarbejdere væk fra det politiske centrum, men denne højest prisværdige – men stort set grundløse – frygt har tilsyneladende medført, at man nu er havnet i den modsatte grøft.

Man kan ikke med 14 dages frist uddanne en journalist med et andet speciale til politisk medarbejder, men man burde i takt med planlægningen af valgkampens dækning gennemføre lynkursus for de involverede. Det behøver ikke at hæmme det forfriskende pust, som folk "udefra" kan give den politiske reportage, men det kan løfte niveauet og begrænse den del af partiernes og kandidaternes kritik, der er usaglig. Det kunne også profilere mediernes egentlige opgave: At give vælgerne reel besked om politikernes holdninger og konsekvenserne af deres beslutninger.

Der skal værnes om folkestyret og ikke pisses på det. /

Carl Otto Brix, Køge

1 Kommentar

Bjarke Talamona
28. DECEMBER 2007
De danske medier er en farce

Her siger Bhutto at Osama er blevet dræbt og attentatet mod hende har rod højt oppe i det pakistanske politiske system som nu peger på de skyldige.

Hvor er den nyhed i de ukritiske danske medier?

http://www.youtube.com/watch?v=oIO8B6fpFSQ