Mangel på talenter

Chefredaktørerne efterlyser journalister med lederuddannelse, men har ingen selv. Ældre medarbejdere rejser, fordi lederne ikke uddelegerer nok ansvar.

Chefredaktørerne efterlyser journalister med lederuddannelse, men har ingen selv. Ældre medarbejdere rejser, fordi lederne ikke uddelegerer nok ansvar.

En ny chef kommer ind. Magten er flyttet til en ukendt. Eller til en kendt, som man ikke ved, hvordan vil reagere på at få magten.

I en del tilfælde går det godt, og resultaterne viser sig efterhånden. Går det skidt, er der spildt en masse energi og menneskelige ressourcer i eksperimentet. Historierne kan alle bidrage med:

"Han skal dælme ikke komme her og indkalde til samtale, bare fordi jeg har kritiseret avisen i kantinen, man har vel ret til at mene noget."

"Hun har ingen grænser. Hun fortæller personlige detaljer om lederne til medarbejderne."

I en del tilfælde forklarer lederne det selv med, at det er svært at være chef. Journalisterne er så kritiske, at de vil skælde ud, uanset hvad man gør. Det skal man ikke tage sig af. De brokker sig og forstår ikke, at der er en plan med det hele. På den måde lægges grunden til en konfliktspiral.

Kristian Lund har været chefredaktør i 15 år, de seneste 2 1/2 år på B.T. Han mener, at medie-branchen "i den grad" mangler ledertalenter.

"Det er ved at gå op for folk, at der er behov for uddannelse, når man bliver udnævnt som chef. Men der er lang vej igen," siger Kristian Lund.

Ledelsesopgaven er ifølge Kri-stian Lund blevet vanskeligere. Det kræver en høj grad af økonomisk sans og evne til at planlægge langsigtet.

"Vi har en tendens til at tro, at de økonomiske problemer går over. Prøv bare at se på journali-sters privatøkonomi. Det er ikke det, vi er bedst til. Jeg er selvfølgelig en undtagelse," griner Kristian Lund ironisk.

Han har ikke selv en lederuddannelse, og det har han dårlig samvittighed over.

"Jeg har nok ikke tålmodighed nok til at sidde på skolebænken efter først en cand.polit.-uddannelse og senere journalistuddannelsen. Der har ikke været tid til det. Men det er klart en af de ting, jeg mangler," siger Kristian Lund.

 

Viden går tabt
Michael Ulveman, ny chefredaktør på Den Liberale Presse, har heller ikke umiddelbart planer om lederuddannelse:

"Jeg vil først koncentrere mig om journalistikken og om at ekspandere bureauet. Jeg har ikke planer om at skulle på skolebænken, før det er på plads. Den Liberale Presse har en overskuelig redaktion, der nogenlunde svarer til den, jeg stod i spidsen for som chef for JPs Christiansborgredaktion," siger Michael Ulveman.

Han mener i øvrigt, at medierne har et ledelsesproblem i forhold til at skaffe udfordringer og løn til erfarne journalister:

"Der er en kolossal afvandring af journalister med 10-15 års erfaring. De flytter i mange tilfælde over på den anden side af skrivebordet som informations-, pr- eller kommunikationsjournalister. Overenskomsterne har noget af skylden – man starter som nyuddannet kanonhøjt og ender lidt højere. Det er et problem, at medierne ikke kan fastholde den viden og erfaring, der er opsamlet. Forklaringen er også, at mange medier er unødvendigt topstyrede.

Cheferne formår ikke at uddelegere ansvar. Derfor er man elendig til at skabe perspektiv og udvikling for egne medarbejdere. Tabet af viden er næsten hjerteblod for især avisbranchen, der netop skal overleve på at give læserne indblik," siger Michael Ulveman.

 

NEWSPAPER MANAGEMENT PROGRAM
– I nordisk regi findes en toplederuddannelse, Newspaper Management Program, der strækker sig over fire uger med opgaver og web-kontakt i mellemtiden. Uddannelsen kører for 15. gang i år og har otte deltagere fra hvert af de nordiske lande.

– "Det er en uddannelse med fokus på pressen, udvikling, visioner og personaleledelse. Til september er der en uges seminar i København med Human Resource og personaleledelse på programmet," fortæller Svend Aage Linde, afdelingschef i Danske Dagblades Forening, der varetager den danske del af uddannelsen.

– Uddannelsen retter sig til niveauet lige under topledelsen i avisbranchen. Den går på tværs af avisernes afdelinger og koster 34.000 norske kroner.

Ledelse og samarbejde
Modul under Merkonomuddannelsen, Handelsskolerne.
For eksempel: Niels Brock, tlf: 33 41 91 00
www.brock.dk

Ledelse og Samarbejde
Center for FjernUndervisning (CFU), underafdeling af Handelsskolen Randers. Pris: kr. 1350,- (inkl. komplet kursusmateriale samt eksamen)
www.merkonom.cfu.dk/merkonomfag/ledelse_og_samarbejde.

Grundlæggende Lederudvikling
DIEU, Grundlæggende Lederudvikling, fem kurser for nye ledere. 16.200 per kursus.
Tlf: 45 17 60 00
www.dieu.dk

Redigering og Ledelse
CFJE, Center for Journalistik og Efteruddannelse i samarbejde med Syddansk Universitet. Redigering og ledelse er en diplomuddannelse, modulopbygget deltidsuddannelse på to år, kan strækkes over seks år. Pris: 54.000 for hele forløbet.
Tlf: 89 44 05 50
www.cfje.dk

Leaders
International avislederuddannelse. Oprettet i samarbejde med SIMI (Scandinavian International Management Institute) og World Association of Newspapers (WAN).
SIMI
Oluf Palmes Gade 8
2100 København N
Tlf: 35 25 30 00 http://www.simi.dk/diploma

Yderligere link med uddannelsestilbud specielt til journalister:
– European Journalismcentre, www.ejc.nl
– The Poynter Institute, http://www.poynter.org/
– American Press Institute, www.newspaper.org

Læs også: Alt for mange ledere, Svag ledelse rammer journalister, Opfostrer selv lederne, Kritik kan være positivt og Medierne er bagud af dansen.

0 Kommentarer