MANGE SMÅÆNDRINGER

Med seks ændringer og en enkelt tilføjelse blev uddannelsesafsnittet i Journalistforbundets handlingsprogram ændret på lige så mange punkter, som alle de andre afsnit – tilsammen.

Med seks ændringer og en enkelt tilføjelse blev uddannelsesafsnittet i Journalistforbundets handlingsprogram ændret på lige så mange punkter, som alle de andre afsnit – tilsammen.

Efter at navlestrengen mellem Journalisthøjskolen i Århus og Journalistforbundet blev klippet over på sidste års delegeretmøde, skal uddannelsesafsnittet tilpasses den ny virkelighed.

Odense Universitet og Roskilde Universitetscenter er på banen med deciderede journalistuddannelser og Medieskolerne i Viborg med mere tv-tekniske uddannelser.

De fleste ændringer var småjusteringer i forhold til at ligestille de to nye journalistuddannelser i Roskilde og Odense med den gamle i Århus. For eksempel ændres en henstilling til hovedbestyrelsen om at sikre de fornødne ressourcer til journalistuddannelserne »uden at det sker på bekostning af DJH« til, at »det skal sikres, at journalistuddannelserne kan konkurrere på lige vilkår«.

Desuden blev det pålagt hovedbestyrelsen at arbejde for at få lagt uddannelserne til AV-assistent og medieteknik-mekaniker sammen til én uddannelse. I dag har de to uddannelser i Viborg forskellige eksamener, men ellers adskiller de sig kun fra hinanden ved en fem-ugers skoleperiode, hvor AVerne har et filmforløb, og MTMerne har et mere teknisk forløb.

»Det er en god idé at slå de to uddannelser sammen,« siger AV- & MTM-kredsens formand Rasmus Skaarup.

»Det kan være svært at gennemskue forskellen på AV- og MTM-uddannelsen, og i praksis er de to uddannelser også så ens, at der ikke er noget i vejen for, at de kan lægges sammen.«

0 Kommentarer