MANGE LEDIGE PÅ FYN

Der er ikke noget at råbe hurra for i Kreds Fyn. Sparerunder og nedskæringer er blevet en del af dagligdagen. På godt et år er arbejdsløsheden fordoblet.
Der er ikke noget at råbe hurra for i Kreds Fyn. Sparerunder og nedskæringer er blevet en del af dagligdagen. På godt et år er arbejdsløsheden fordoblet.

Et skidt år.
Det var kredsformand Claus Falkenbys karakteristik af det forløbne år, da Kreds Fyn holdt generalforsamling den 12. marts. Bortset fra kredsens egne arrangementer, nemlig den årlige Berlin-tur, et godt møde med fynske chefredaktører og vellykkede internetkurser, var der da heller ikke meget at råbe hurra for. På godt et år er antallet af ledige blevet næsten fordoblet fra 29 til 50.
På alle de større arbejdspladser, TV 2, TV 2 Fyn, Radio Fyn, Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende, har medarbejderne mærket sparerunder og nedskæringer. På Fyens Stiftstidende gik det så hårdt ud over to journalister, at Claus Falkenby i sin beretning sagde, at han aldrig i sine 25 år i bladhuset havde oplevet en lignende hekseproces mod medarbejdere, som ikke ville makke ret. Hans vurdering var, at fyringer og fratrædelser endnu ikke er slået igennem med fuld styrke.
Situationen bliver heller ikke bedre af, at Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis kommer til at betale for Jyllands-Postens indtog på det fynske arbejdsmarked med EjendomsAvisen. Samme dag, som Kreds Fyn holdt generalforsamling, udkom Morgenposten Fyens Stiftstidende med et nyt boligtillæg, som nærmest var ribbet for de sædvanlige husannoncer. De var gået til EjendomsAvisen, som kunne tilbyde annoncerpriser, der lå 20-25% under Fyens Stifstidendes priser.
Der kom for alvor gang i debatten, da kredsformanden – på baggrund af beskæftigelsessituationen – opfordrede Dansk Journalistforbund til at lægge pres på Undervisningsministeriet for at få skåret ned på antallet af studiepladser.
Finn Arne Hasen, Fyns Amts Avis, og Peter Birch Jensen, freelancer, mente ikke, man skal skære ned på uddannelsesaktiviteterne i en tid, hvor arbejdsløsheden i faget stiger, og de mente ikke, det kunne være Journalistforbundets opgave at hindre unge i at komme ind i faget.
Kredsens beskæftigelsesansvarlige Bent Skougaard-Jørgensen var af den opfattelse, at antallet af ledige – som nu svarer til 40 fuldtidsledige – vil stige. Derfor foreslog han ledige journalister at søge over i andre brancher.
Kreds Fyns faglige hæder Kæphesten med tilhørende check gik til Frede Jakobsen, nu JydskeVestkysten, for fremragende journalistik i den tid, han var reportagechef på Fyns Amts Avis.
Først på året fik kredsen næsten 70 nye fotograf-medlemmer fra Grafisk Forbund, og deres repræsentant i kredsbestyrelsen blev Lotte Lund, som er klinisk fotograf på Odense Universitetshospital; hun afløser Per Andersen. Formanden hedder fortsat Claus Falkenby, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Ulrik Borgermann, freelancer, Susanne Andersen, Fyns Amts Avis, Margrethe Schmidt, Fyns Amts Avis, Peter Schmidt, Fyns Amts Avis, Bent Skougaard-Jørgensen, beskæftigelsesansvarlig, Susanne Ove, freelancer, Holger Koefoed, Fyens Stiftstidende, og Kurt Hardi, freelancer.

0 Kommentarer