Mange kommuner går imod stramning af åbenhed

I en række af landets kommuner ønsker man at sikre sig mod, at den nye offentlighedslov svækker borgernes mulighed for at kigge politikere og embedsmænd i kortene

Byrådene i både Aarhus og Odense har nu vedtaget forslag der betyder, at den nye offentlighedslov så vidt muligt ikke fører til begrænsninger af borgernes ret til at få aktindsigt i kommunen.

»Et enigt byråd synes, at man skal have mest muligt offentlighed, og det kommer juridisk kontor med nogle principper for, hvordan man kan efterleve i praksis,« fortæller Karina Elbrønd, chefkonsulent i Odense Kommunes Politisk Økonomiske Stab, til Journalisten.

I går fortalte forslagsstilleren i Aarhus, Thomas Medom (SF), Journalisten, at forslaget kommer, fordi de opfatter aktindsigt som et vigtigt redskab til at undgå magtmisbrug.

De to kommuner slutter sig dermed til København og Roskilde, der vedtog lignende forslag henholdsvis den 23. maj og 29. maj.

De kommunale forslag om øget åbenhed bygger på det såkaldte meroffentlighedsprincip der betyder, at myndigheder altid skal overveje muligheden for at give mere aktindsigt, end det loven konkret forpligtiger til. Det giver altså mulighed for, at kommunerne kan vedtage forslag, der eksempelvis sikrer, at man også fremover kan få aktindsigt i borgmestres kalendere. Det var den type aktindsigt, der førte til, at Peter Brixtofte måtte skifte borgmesterposten ud med en fængselsstraf.

 

Flere undervejs

Byrådet i Gladsaxe behandlede i går et forslag, der minder om dem, København, Aarhus, Odense og Roskilde har vedtaget, men man traf ikke nogen endelig beslutning. Sagen er overgivet til økonomiudvalget, der skal undersøge, hvad offentlighedsloven konkret kommer til at betyde i kommunen.

Det er umiddelbart tilfredsstillende for forslagsstiller Trine Henriksen (Ø).

»Jeg vurderede det som en positiv tilkendegivelse, og jeg ser det ikke som, at den er skudt til hjørne,« siger Trine Henriksen.

Hun hæfter sig ved, at byrådet virkede støttende i forhold til forslaget, og at kommunen allerede nu på sin hjemmeside henviser til princippet om meroffentlighed.

Desuden er der blevet stillet tilsvarende forslag i Randers og Helsingør.

I Randers Kommune er det Kasper Fuhr Christensen, repræsentant for Velfærdslisten, der har stillet forslaget. Han er optimistisk i forhold til afstemning den 17. juni.

»Umiddelbart kunne jeg forestille mig, at den går igennem, men jeg har ikke fået nogle helt klare tilbagemeldinger,« siger Kasper Fuhr Christensen.

Han frygter, at opbakningen kan svigte fra nogle partier, fordi de ikke ønsker at gå imod deres politiker-kolleger i Folketinget.

I Helsingør er det Enhedslistens Allan Berg Mortensen, der har stillet forslaget sammen med Socialistisk Folkeparti. Han er også forsigtig optimist.

»Jeg har hørt en fra socialdemokraterne, en fra de konservative og en fra SF tale positivt om forslaget,« siger Allan Berg Mortensen.

Forslaget kommer til afstemning på næste byrådsmøde, som finder sted den 24. juni.

I Skanderborg og Aalborg har byrådskandidaterne for Enhedslisten sagt, at de vil stille lignende forslag, hvis de bliver valgt ind ved kommunalvalget i november.

0 Kommentarer