Mandefald på RUC

Der er strid om blandt andet adgangsprøven til den ny journalistuddannelse på RUC. Først sagde lederen Preben Wilhjelm op. Så forlod medieforsker Jørgen Poulsen det udvalg, der skal planlægge RUCs journalistuddannelse.

Der er strid om blandt andet adgangsprøven til den ny journalistuddannelse på RUC. Først sagde lederen Preben Wilhjelm op. Så forlod medieforsker Jørgen Poulsen det udvalg, der skal planlægge RUCs journalistuddannelse.

Preben Wilhjelm holdt kun tre måneder på RUC, som planlægger af den ny journalistuddannelse, der skal lukke de første studerende ind til september.
Blandt flere forklaringer på det hurtige farvel, der effektueres 1. februar, nævner Preben Wilhjelm, at han frygtede, at der skulle gå universitetspolitik i den, så snart planerne for uddannelsen blev lagt frem. Og sådan gik det.
»Det er langt værre, end jeg nogensinde frygtede. RUCs ledelse er begyndt at kritisere de planer, vi har skitseret. Det sker endnu inden, planerne overhovedet er overdraget til dem,« siger Preben Wilhjelm.
Han er frustreret over, at RUCs ledelse ikke har udvist større tillid til ham og den gruppe, der har udtænkt planerne for den ny uddannelse.
»Vi er faktisk fire ganske kompetente mennesker, vi er ikke totalt idioter. Vi har selvfølgelig gjort, hvad vi kan for at tilpasse planerne til RUCs specielle struktur. Men ikke alt kan tilpasses. Centret må også overveje, om ikke tiden er moden til, at RUC forsøger at forny sig. Alt er ikke godt, blot fordi man har gjort det længe,« påpeger Preben Wilhjelm.
RUCs rektor Henrik Toft Jensen erkender over for JOURNALISTEN, at han har markeret sig i debatten, allerede inden han har set planerne. Det skete blandt andet på et pressemøde i sidste uge. Her afviste Henrik Toft Jensen, at der kunne blive tale om en egentlig adgangsprøve til journalistuddannelsen.
»Når de planer, der endnu ikke er havnet på mit bord, udløser en intern debat og skriverier i pressen, som er baseret på misforståelser om RUC, så er jeg nødt til at gå ud og korrigere. Derfor blandede jeg mig,« siger Henrik Toft Jensen.

Drejebog skudt ned
Et af stridspunkterne er, om der skal være en optagelsesprøve på uddannelsen, så den bliver sammenlignelig med uddannelserne i Odense og Århus. I dag kan alle, der har passeret optagelseskravet til basisuddannelsen, i realiteten blive optaget på et hvilket som helst overbygningsfag. Det betyder blandt andet, at der er så lang ventetid på Kommunikationsstudiet, at mange undervejs opgiver og i stedet vælger et andet fag.
Henrik Toft Jensen afviser tanken om en selekterende adgangsprøve til journalistuddannelsen:
»Lige siden vi på RUC sagde ja til journalistuddannelsen, har det stået fast, at vi ikke ville indføre adgangsregulering for denne ene uddannelse. Vi ved, at op mod 60 procent af de studerende skifter studieønske, mens de går to år på basisuddannelsen. Den fleksibilitet vil vi fastholde.«
»Jeg forstår det simpelthen ikke,« siger Preben Wilhjelm. »Hvad er der galt i at måle, om folk er egnede til et bestemt studium? Hvorfor er det bedre at sortere de studerende på deres eksamensgennemsnit eller at lade dem stå og vente i en håbløs lang kø. Jeg synes, begge dele er lige uanstændigt. Tænk på, hvis folk har ventet i årevis, og det så viser sig, at de slet ikke kan blive gode journalister,« siger Preben Wilhjelm.
Også kommunikationsforsker Jørgen Poulsen mener, det er vigtigt, at de studerende kommer gennem en adgangsprøve.
»Som journalist skal du mestre et godt sprog. Det må vi måle, om de har inden optagelse. Jeg tror ikke på, at de studerende kan lære godt sprog fra bunden på den ret korte journalistuddannelse,« siger Jørgen Poulsen, der har forladt planlægningsgruppen. »RUC ledelsen og dele af gruppen står langt fra hinanden,« som han siger.
Rektor Henrik Toft Jensen er ikke afvisende over for en sprogprøve, men den skal ikke være adgangsregulerende, siger han – og fortsætter:
»Det er rigtigt, at køsystemet i dag ikke fungerer hensigtsmæssigt. Det skal udvikles så folk ikke skal vente så længe på at komme ind.«
Der er også positive historier om RUC. Undervisningsministeriet har givet centret en ekstra bevilling på to millioner. Det sker ifølge Preben Wilhjelm efter, at JOURNALISTEN har påpeget, at Odense havde fået syv og RUC kun tre millioner i startbevilling.
Kommunikationsuddannelsen på RUC skal den 9. februar tage stilling til forslaget om studieordning for den ny journalistuddannelse.

0 Kommentarer