Mand hængt ud for utroskab af dameblad

”Signes mand var utro med hendes veninde”, skrev Femina – uden at høre manden. Men parret var separeret, og så kan man juridisk ikke være utro. Klar injuriesag, vurderer mediejurist. Femina beklager, men freelancer risikerer at måtte tage hele skraldet

En fredag eftermiddag i begyndelsen af februar sidder 37-årige Stefan Facius på sit kontor i hjertet af Aarhus, da han får en sms af sin søster.

Hun spørger, om Stefan og hans kæreste er ok. Hun sender samtidig et billede af en overskrift fra et opsigtsvækkende interview i det nye nummer af Allers ugeblad Femina: ”Signes mand var utro med hendes veninde. Jeg tror stadig på kærligheden.”

Manden, der bliver refereret til i overskriften, er Stefan Facius. Og veninden er hans nuværende kæreste. 

»Så blev jeg vred. Jeg bliver hængt ud for noget, som jeg aldrig har gjort,« siger Stefan Facius.

Han og Signe blev separeret i december 2009, cirka halvanden måned før han blev kærester med hendes veninde gennem 15 år. Det bekræfter begge parter over for Journalisten. Men at Signe og Stefan er separeret på tidspunktet for "utroskaben", bliver slet ikke nævnt.

 

 

Troskabspligten bortfalder ved separation

Juridisk bortfalder troskabspligten, når der er tale om separation. Femina kan derfor umuligt dokumentere påstanden om utroskab. Og Femina har ikke spurgt hverken eksmanden eller veninden om deres version af sagen.

»Jeg vil ikke finde mig i at blive hængt ud for utroskab offentligt gennem en artikel i et ugeblad. Jeg har aldrig været nogen utro. Hvis artiklen hed "min eksmand blev kærester med min veninde", så havde jeg ikke haft noget problem med det. For det er rigtigt. Og det har selvfølgelig været en stor sorg for min ekskone,« siger Stefan Facius.

Interviewet er lidt af en kioskbasker for et dameblad som Femina. Problemet er bare, at artiklen ifølge mediejurist Peter Lind Nielsen både bryder straffelovens bestemmelser om æreskrænkelser (injurier) og de vejledende regler for god presseskik.

Stefan Facius’ navn fremgår ikke af artiklen. Men da hans ekskone står frem med navn og billede, ved familie, venner og bekendte, hvem den angiveligt utro eksmand er.

»Det er noget bøvl at blive forelsket i sin ekskones veninde og omvendt, at hun blev forelsket i mig. Det er en vej, jeg ikke ønsker at sende nogen ned ad. Det medfører en masse rod, og jeg anerkender al den smerte, det har forvoldt. Men vores fælles søn og mine venner og bekendte skal ikke gå rundt i den forkerte tro, at jeg har været hans mor utro, og at det var årsagen til skilsmissen,« siger Stefan Facius.

Cirka en halv time efter at Stefan Facius har fået sms’en fra sin søster, ringer han til Feminas redaktionschef, Dorthe Kandi.

»Redaktionschefen bliver overrasket over, at jeg ikke er bekendt med artiklens indhold. Da jeg fortæller, at skribenten i øvrigt er min ekskones veninde og ekskone til min tidligere forretningspartner, bliver der helt stille i den anden ende af røret,« siger Stefan Facius.

 

Femina bragte denne beklagelse i magasinets kolofon, et par uger efter at artiklen blev udgivet.
Grafik: Femina

 

Femina bringer beklagelse

Ordet utroskab fremgår kun af rubrikken. Den er lavet af Feminas redaktion. Freelancejournalisten bruger ikke ordet utro i sin brødtekst, men Stefan Facius bliver ret konsekvent omtalt som ”Signes mand”. Også da han finder en ny kæreste. Den betegnelse er faktisk korrekt, fordi man juridisk set stadig er mand og kone under en separation, selv om troskabspligten forsvinder.

Femina lægger sig helt fladt ned. Et par uger senere bringer ugebladet denne markante beklagelse og trækker artiklen tilbage:

I Femina nummer 5 bragte vi artiklen ”Signes mand var utro med hendes veninde. Jeg tror stadig på kærligheden”. Den artikel trækker vi hermed tilbage. Artiklen var ikke tilstrækkeligt faktatjekket. Desuden var artiklen ikke blevet forelagt alle de involverede. Femina beklager dybt, at artiklen ikke var kildetjekket grundigt nok. Vi er kede af de gener, det har medført for de involverede, og har straks taget skridt til at sikre, at sådanne fejl ikke kan gentage sig. Vi beklager også, at skribenten ikke har været ærlig omkring den relation, hun har og har haft til kilderne, og at de presseetiske regler ikke er blevet overholdt.”

Redaktionschef ærgrer sig

I dag ærgrer Feminas redaktionschef sig over, at artiklen gik glat igennem redigeringen.

»Formålet var at fortælle, hvordan man kommer videre efter sådan en oplevelse. Men nu kom der noget helt andet i fokus,« siger Dorthe Kandi.

Hvorfor spurgte I ikke ind til dokumentation for jeres påstand om utroskab? 

»Vi var ikke i tvivl om, at det var sådan, det var, da vi læste artiklen. Det river vi os selv i håret over nu. Vi havde den naive tro, at når man står frem med navn og foto med den slags historier, så er det selvfølgelig rigtigt. Ellers bliver det jo opdaget. Men det viser sig, at kilden bagefter siger, at ja vi var godt nok separerede, men vi var ikke skilt endnu. Vi skulle have sikret os, at eksmanden var enig i hendes udlægning,« siger Dorthe Kandi.

Som redaktionschef læste hun selv artiklen, før den gik i trykken. Men selve redigeringen stod en af bladets fagredaktører for. Feminas ansvarshavende chefredaktør, Camilla Kjems, har derimod ikke læst artiklen, før den blev bragt. Den opgave står andre på bladet for, oplyser Dorte Kandi. 

Hvorfor sørgede I ikke for, at de involverede parter blev hørt, før I bragte artiklen? 

»Vi forventer, at den slags sker hos de journalister, som skriver for os. Men denne sag understreger, at det kan vi ikke forvente. Derfor må vi påtage os ansvaret for, at det sker. Enten ved at vi selv gør det, eller at vi beder journalisten om at gøre det og sikrer os, at det er blevet gjort ved at bede om dokumentation i form af en mail eksempelvis,« siger Dorthe Kandi. 

I skriver, at skribenten ikke har været ærlig om sin relation til kilderne. Hvad mener I med det?  

»Det kan være svært at undgå i lille Danmark, at man skriver om nogen, man kender. Men det skal være tydeligt for os, når en journalist foreslår en historie, at der er en eller anden form for relation. For så kan vi forholde os til den. Men her kom det os først for øre bagefter,« siger Dorthe Kandi.

I skriver i beklagelsen, at I straks har taget skridt til at sikre, at sådanne fejl ikke kan gentage sig. Hvad gør I konkret for at undgå, at det sker igen? 

»Vi vil grundlæggende være mere opmærksomme. Desuden har vi lavet et etisk charter til vores journalister, som understreger, hvordan man gør det her. Det vil vi dele internt på redaktionen og med de mange freelancere, som vi samarbejder med,« siger Dorthe Kandi.

 

 

Freelancer mener, at Femina tørrer sagen af på hende

Freelanceren, som har skrevet historien, ærgrer sig også. Hun mener, at Femina forsøger at tørre hele sagen af på hende. 

»Jeg er træt af, at Femina har strammet rubrikken på min historie. Intet sted har jeg skrevet, at nogen er utro. Jeg har spurgt min kilde ind til, i hvilken rækkefølge tingene er sket. Men jeg har ikke bedt om dokumentation. Man går jo ud fra, at folk taler sandt. Men det er klart min fejl, at jeg ikke selv kontakter Stefan Facius. Den opgave overlader jeg desværre til min kilde. Jeg tænkte, at det var et ømtåleligt emne, og at hun havde kontakten til ham i forvejen,« siger Sara Pape.

Femina mener, at din relation til kilderne er problematisk. Hvad er din kommentar til det? 

»Det kan være problematisk at kende sine kilder. Det erkender jeg. Men jeg har ikke løjet over for Femina. De har ikke spurgt ind til min relation til kilderne. Det er voldsomt, at de tørrer tilbagetrækningen af artiklen af på mig. Som journalist finder man ofte gode historier gennem nogle, man kender. Og jeg har på ingen måde haft en agenda om at udstille ham som utro. Jeg har ikke noget horn i siden på ham,« siger Sara Pape.

Signe Kjær Høiberg fortæller, at hun ikke var helt skarp omkring tidslinjen over for Feminas journalist, der altså samtidig er hendes veninde. 

»For mig handler det om moral og ikke om jura. Journalisten spurgte ret præcist ind til, hvad der skete hvornår. Men det var jeg ikke helt skarp på. For mig var det hele en tåge af sorg, fordi jeg blev svigtet af de to, som stod mig nærmest. I mine øjne skete der noget moralsk forkert, selv om der juridisk set ikke var tale om utroskab. Men journalisten kunne godt have brugt den information om, at vi var blevet separeret en hel måned før, at han blev kæreste med min veninde,« siger Signe Kjær Høiberg.

Takkede ned til gennemlæsning

Før artiklen gik i trykken, blev Stefan Facius tilbudt at læse den. Signe Kjær Høiberg ringede til sin eksmand og orienterede ham om, at der var en artikel på vej i Femina om hendes oplevelse af bruddet, og hvordan hun kom videre. 

Begge parter bekræfter, at han blev tilbudt at læse artiklen, og at han takkede nej. Men de er ikke helt enige om, hvorfor Stefan Facius takkede nej. 

Ifølge Stefan Facius takkede han nej, fordi han fik at vide, at historien ikke handlede om ham, men kun om tiden efter bruddet. Den artikel følte han ikke noget behov for at læse. Men ifølge Signe Kjær Høiberg virkede han bare generelt uinteresseret i at læse artiklen.

»Vi har alle lavet fejl. Femina har ændret overskriften. Det er dem, der bruger ordet utroskab. Jeg har ikke været skarp på tidslinjen over for journalisten, og hun har ikke fortalt om sin relation til mig og Stefan, som har været så fjollet at sige nej til at læse artiklen igennem. Jeg har ikke haft en intention om at hænge ham ud. Det var meningen, at artiklen skulle handle om, hvordan man kommer videre efter sådan et svigt,« siger Signe Kjær Høiberg. 

 

 

Juridisk ansvar

Spørgsmålet om, hvem der kan gøres ansvarlig, hvis Stefan Facius vil anlægge en injuriesag, er mere mudret. 

Han har på mail spurgt Femina, hvordan hans juridiske muligheder ser ud. 

”Jeg har drøftet det med vores jurist. Han siger, at du har mulighed for at anlægge sag mod Sara (freelancejournalisten, red.). Fordi artiklen er bragt i Femina, kan du også forsøge at gøre chefredaktøren medansvarlig. Det sidste er meget usikkert, fordi redaktøren så enten skal have haft viden om, at indholdet var retsstridigt, eller det skal have været en fast medarbejder ved skriftet. Vi ville være meget kede af, hvis Femina bliver inddraget yderligere i sagen. Men lad mig vide, hvad du tænker omkring den del,” skriver Dorthe Kandi i sit svar til Stefan Facius. 

Her ser det ud til, at Femina lidt for smart forsøger at tørre en mulig retssag af på deres freelancer. Men der står faktisk ikke noget i mailen, som er i direkte strid med lovgivningen på området, mener mediejurist Peter Lind Nielsen, partner i advokatfirmaet Bird & Bird og underviser i mediejura på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Den mail er selvfølgelig et partsindlæg fra Femina. Men den er sådan set i overensstemmelse med medieansvarsloven. Det er som udgangspunkt altid skribenten, der er ansvarlig. Chefredaktøren kan have medansvar, hvis han eller hun har sat artiklen i gang, har læst den eller godkendt den,« siger Peter Lind Nielsen.

»Hvis Femina har strammet rubrikken, så er bladet ansvarlig. Men hvis retten skønner, at der i brødteksten er dækning for brugen af ordet utroskab i rubrikken, så er det skribenten, der er ansvarlig, selv om vedkommende ikke har brugt ordet utro,« siger Peter Lind Nielsen. 

Jeg har ellers altid fået at vide, at den ansvarshavende chefredaktør står juridisk til ansvar for alt, hvad der bliver bragt i deres avis eller blad?  

»Det er en udbredt opfattelse, at chefredaktøren tager skraldet for det hele. Det gør de ofte også i praksis for at beskytte deres medarbejdere. Men rent juridisk er det ikke sådan, at chefredaktøren altid skal tage hele skraldet,« siger Peter Lind Nielsen. 

Men er det korrekt, når Femina skriver, at det har betydning, om medarbejderen er freelancer eller fastansat? 

»Der er i lovgivningen større krav til chefredaktørens viden om, hvad de fastansatte medarbejdere render rundt og laver. Hvis en chefredaktør skal gøres medansvarlig for en freelancers artikel, så er der simpelthen større krav til, hvor meget chefredaktøren skal have været inde over artiklen,« siger Peter Lind Nielsen.

Overvejer at lægge sag an mod freelancer og ekskone

Stefan Facius oplyser, at han ikke vil lægge sag an mod Femina. Men han overvejer at hive freelancejournalisten og ekskonen i retten. 

»Femina har været meget fair bagefter ved at beklage, trække artiklen offentligt tilbage og give mig en stor undskyldning. Det er umiddelbart nok for mig. Jeg kan ikke se, hvad jeg skal få ud af at anlægge en injuriesag mod Femina. Jeg har ikke brug for deres penge. Men jeg overvejer stadig at anlægge sag mod journalisten og min ekskone. Jeg vil ikke finde mig i, at vores privatliv udlægges på denne måde uden min accept,« siger Stefan Facius. 

 

 

2 Kommentarer

Jan Dyberg, journalist og DMJX-lektor
6. MAJ 2016
Freelancejournalisten skal
Freelancejournalisten skal naturligvis sikre sig, at omtalte kilder (fx eks-manden) er orienteret om artiklen og får mulighed for at fremlægge sin version over for journalisten. Ikke mindst når det er så følsomt et emne. Basta.
Lars Sundling
4. MAJ 2016
Fin reaktion fra ex-manden.

Fin reaktion fra ex-manden.
Der er ingen grund til at skabe et helvedes hus over nærmest ingenting - det er jo blot et par frustrerede kvinder, som er lykkedes med at få deres caffe latte kvider ind som artikel i et helt ligegyldigt damemagasin.
En rigtig mand, ham Stefan.