“Man taler om at hæve kvaliteten, men vil have færre medarbejdere”

DJ-formand Lars Werge roser DR for de høje journalistiske ambitioner i den nye plan, som netop er præsenteret, men han ærgrer sig over, at DR samtidig vil nedlægge 55-65 stillinger

”Planen har jo den konsekvens, at ledelsen lægger op til at fjerne nogle DJ-medlemmer. Det er vi ikke særlig glade for. Det kan virke barokt, at man taler om at hæve kvaliteten, men vil have færre medarbejdere til at lave det.”

Sådan sammenfatter Lars Werge, formand for Dansk Journalistforbund, sin holdning til den omfattende omlægning, som DR netop har præsenteret for medarbejderne.

Planen kommer til at betyde et stærkere digitalt fokus i organisationen, styrkede fagredaktioner og mere journalistisk indhold på P3. Samtidig skal der produceres færre nyheder, og der kommer mere fokus på kulturstoffet.

Men planen vil i alt koste cirka 100 mio. kr. årligt, og ledelsen har varslet mellem 55 og 65 stillingsnedlæggelser forude.

Håber på frivillige fratrædelser

Tidligere på året indgik Dansk Journalistforbund en ny overenskomst med DR’s ledelse. Aftalen skulle ifølge DJ’s beregninger spare 20-25 mio. kr. ved at fryse lønningerne i to år og give en mindre lønstigning det tredje år.

Til gengæld fik medarbejderne en såkaldt ”tryghedsaftale”, som skulle sikre et ordentligt forløb i den kommende sparerunde. Ifølge aftalen skal medarbejderne tilbydes frivillige fratrædelser, som ledelsen ”så vidt muligt” skal acceptere. Der er samtidig aftalt minimumsvilkår for frivilligt fratrådte.

På stormødet i dag meldte ledelsen ud, at der vil blive mulighed for frivillige fratrædelser. Lars Werge mener, det tyder på, at overenskomsten var en god ide, selvom man betalte en høj pris i form af de fastfrossede lønninger.

”Vi aftalte, at i stedet for råt og brutalt at fyre folk, så skulle der gives plads til frivillige fratrædelser. Det har ledelsen tilkendegivet, at de vil gøre, så de lever op til aftalen. Det er jeg glad for. Det viser, at det var en god aftale, vi lavede, når det nu skulle være. Alt andet lige er det bedre for den enkelte selv at beslutte, at man vil gå, end at blive fyret.”

Men han ærgrer sig samtidig over, at DJ gik så langt for at finde penge i overenskomstforhandlingerne – for nu at se, at sparemålet er hævet til cirka 100 mio. kr. årligt.

”Vi gik meget langt for at finde de penge. Når de så laver denne plan og iværksætter en masse nye ting, har det yderligere konsekvenser for vores medlemmer. Man kan godt have veneration for målet om at øge kvaliteten, men det er ærgerligt, at det skal gå ud over mine kolleger i DR,” siger Lars Werge.

Roser de journalistiske ambitioner

Lars Werge ser også positive takter i DR’s nye plan.

”Meget af det er noget, vi godt kan lide. Det er altid rart at se, at man har høje journalistiske ambitioner, som rækker ud over at nå frem til jul. Det ligner en langsigtet plan. Der er elementer, som bærer præg af, at de har kigget i egne og andres undersøgelser af især de unges medievaner. Det kan jeg kun kvittere for.”

Desuden mener Lars Werge, at DR’s plan bør mane til besindighed hos de politikere, der snart skal forhandle næste medieforlig.

”Jeg håber, at nogle af de politikere, som lægger kabalen op til forhandlingerne, kvitterer for den ansvarlighed, som DR viser her,” siger han.

Hvad gør DJ nu for kollegerne i DR?

”Vi gør det, som vi desværre har god træning med. Vi har tillidsfolk på alle redaktioner, og vi har vores egne folk i DR til at svare på spørgsmål. De medarbejdere, som vælger en frivillig fratrædelse, vil opleve at komme foran i køen til karrieresamtaler og så videre. Om man har været i DR i 7 eller 27 år, så har vi viden om, hvordan man kan komme bedst videre.”

Han tilføjer, at DJ’s tillidsfolk desuden vil gå i forhandlinger for at prøve at påvirke udspillet, for eksempel ved at kæmpe for færre stillingsnedlæggelser.

Du kan læse mere om DR's plan her.

Journalisten forsøger at få en kommentar fra DR's ledelse.

0 Kommentarer