Søgsmål

“Man skal leve med meget som embedsmand, men…”: Direktør ville have leder slettet

Ingeniørens leder fra april, der har fået By & Havn til at sagsøge mediet, har fået Trafikstyrelsens direktør til gentagne gange at opfordre Ingeniøren til helt at trække udskældt leder tilbage

Det er ikke kun i byggeselskabet By & Havn, at man er stærkt utilfreds med den leder om projektet på Lynetteholmen, som Ingeniøren udgav i slutningen af april.

Også i Trafikstyrelsen, der holder tilsyn med By & Havn, har direktør Carsten Falk Hansen været på dupperne:

”Træk beskyldninger om korruption tilbage,” lød emnefeltet på en henvendelse sendt fra Carsten Falk Hansen, direktør i Trafikstyrelsen, til fagbladet Ingeniøren den 28. april i år. Det viser en aktindsigt i Trafikstyrelsens korrespondance med Ingeniøren, som Journalisten har fået udleveret.

Samme dag havde Ingeniøren udgivet en lederartikel under overskriften ”Lynetteholm-undersøgelse endte i et korrumperet mørkekammer”. Det er den leder, der har fået By & Havn til at stævne Ingeniøren og kræve 50.000 kroner i erstatning og indtil videre bruge omkring 140.000 kroner på advokatregninger, mens selskabet også har klaget til Pressenævnet.

”Man skal leve med meget som embedsmand, men dagens lederartikel i Ingeniøren om Lynetteholm-undersøgelsen er helt uhørt,” skrev Carsten Falk Hansen til chefredaktionen på Ingeniøren.

”Vi kan på ingen måde leve med at blive hængt ud med beskyldninger, der mere end insinuerer over for læserne, at vi som ansvarlig myndighed skulle have medvirket til korruption og magtmisbrug i en miljøundersøgelsesproces, der i din leder bliver beskrevet som ’et middelalderligt mørkekammer’,” skrev han videre.

Rettelse var ikke nok

Ingeniørens ansvarshavende chefredaktør, Trine Reitz Bjerregaard, har i forbindelse med By & Havns stævning forklaret til Journalisten, at man foretog rettelser i lederen, efter Trafikstyrelsen havde henvendt sig. 14 dage efter udgivelsen blev der også bragt en notits med en rettelse og beklagelse af, at man fra Ingeniørens side havde brugt ordet ‘korrumperet’.

”Jeg medgiver, at det er et skrapt begreb i denne sammenhæng, særligt hvis man forstår korruptions-referencen derhen, at enkeltpersoner skulle have beriget sig personligt i denne forbindelse i strid med straffelovens bestemmelser om korruption. Det har ikke været hensigten, hvorfor vi trækker brugen af dette begreb tilbage,” skriver redaktionschef Henning Mølstad i sit svar til Trafikstyrelsen.

Disse formuleringer fik By & Havn til at reagere

  1. ”Lynetteholm-undersøgelse endte i et korrumperet mørkekammer”
  2. ”Udenrigsministeriet har defineret korruption som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”. Uundgåeligt er det begrebet, der trænger sig på, når man læser Ingeniørens nylige afsløring af, hvordan Trafikstyrelsen, udviklingsselskabet By & Havn og det ellers meget anerkendte private konsulentfirma DHI har håndteret en undersøgelse, der uvildigt skulle undersøge propeffekten af Lynetteholm.”
  3. ”Det er sigende, at det er Udenrigsministeriet, der arbejder ud fra en antikorruptionspolitik. Fordi vi netop her til lands forventer – og tager for givet – at korruption ikke har sin gang på jord indenrigs. Desværre bør vi genbesøge den opfattelse…”
  4. ”Det øger alene mistanken om magtfordrejning, når vi ikke kan få svar på centrale spørgsmål: Hvorfor ville man gennemføre en præfabrikeret undersøgelse, og hvilket formål skulle det tjene?”

Han mener samtidig, at Ingeniørens afdækning af sagen berettiger kritikken i lederen, hvorfor den ikke bliver trukket tilbage.

Den 5. maj sendte Carsten Falk Hansen en ny mail med emnefeltet ‘Henvendelse til Ingeniøren med ny opfordring til at trække leder tilbage, der beskylder Trafikstyrelsen for magtfordrejning’.

I den skriver han, at han har noteret sig, at Ingeniøren på baggrund af den første klage har trukket beskyldningerne om korruption tilbage, men at man fortsat ikke kan leve med, ”lederartiklens vildledende billede af Trafikstyrelsen som en myndighed, der har medvirket til ’magtfordrejning’ i en ’præfabrikeret miljøundersøgelsesproces’, der i din leder bliver beskrevet som nordkoreansk og ’et middelalderligt mørkekammer’.”

”Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at Ingeniøren trækker hele den misvisende leder tilbage og bringer en undskyldning på en fremtrædende plads på Ingeniørens platforme,” skrev Carsten Falk Hansen.

Den 9. maj rykkede Trafikstyrelsens presseansvarlige for svar. I svaret til Trafikstyrelsen fremhæver Trine Reitz Bjerregaard og redaktionschef Henning Mølsted, at lederen bygger på artikler i Ingeniøren, ”som dokumenterer forløbet omkring den uvildige vurdering af beregningen af Lynetteholms propeffekt i Øresund.” Hun understreger samtidig, at Trafikstyrelsen ikke har påpeget faktuelle fejl i artiklerne, og at der er indkaldt til samråd i Folketinget om forløbet omkring rapporten.

Her henviser hun til, at Ingeniøren har beskrevet, at et hollandsk konsulentfirma tilsyneladende havde fået at vide, at de skulle komme frem til en bestemt konklusion, da de skulle stå for en uvildig undersøgelse af, hvordan Lynetteholmen vil påvirke miljøet i Østersøen.

”Vi læser derfor din henvendelse som, at det er vores sprogbrug i lederen, der reageres på. En leder er en meningstilkendegivelse, og som sådan er det oplagt, at man kan være uenig både i vores holdning og sprogbrug,” skriver Trine Reitz Bjerregaard.

Hun anerkender samtidig, at det ”er skarpt at bruge Nordkorea og et middelalderligt mørkekammer som billede”. Hun henviser 0gså til, at Ingeniøren er tilmeldt Pressenævnet, og at der er mulighed for at klage den vej igennem.

Tilbydes replik

I samme svar bliver Trafikstyrelsens direktør – ligesom By & Havn er blevet det – tilbudt at komme med et modsvar.

”Vi vil med glæde lægge spalteplads til en replik fra jer, hvor I kan argumentere for, hvorfor I ikke mener, der er noget at komme efter og at vores kritik er skudt forbi,” skriver redaktørerne.

Den replik kom aldrig. Til gengæld sendte Carsten Falk Hansen den 25. maj en tredje henvendelse til Ingeniøren, hvor han gør det klart, at hans henvendelse ikke alene drejer sig om sprogbruget i lederen.

”Jeg vil gerne tydeligt understrege, at vi opfordrer Ingeniøren til at trække lederartiklen tilbage og bringe en undskyldning, fordi den bygger på usaglige og udokumenterede påstande om ’magtfordrejning’ og en ’præfabrikeret miljøundersøgelsesproces’,” står der i mailen.

Sideløbende med korrespondancen med Trafikstyrelsen har Ingeniøren også en dialog med By & Havn, hvor By & Havn bliver inviteret på kaffemøde, så selskabets ledelse kan få forklaret, hvordan Ingeniøren arbejder. Derudover bliver også By & Havn opfordret til at sende en replik til lederen. Ingen af delene sker.

Den 29. juni sendte By & Havn så en stævning og en klage til Pressenævnet. Af stævningen fremgår det, at man anser det som en æreskrænkelse efter straffelovens § 267 at have frembragt anklager om korruption, og at der kræves 50.000 kroner i erstatning.

Så vidt kommer Trafikstyrelsen ikke til at gå, oplyser vicedirektør Christian Vesterager i et skriftligt svar til Journalisten.

”Vi har i flere breve gjort Ingeniøren opmærksom på, at vi som myndighed ikke kan acceptere en lederartikel, der bygger på artikler med usaglige og udokumenterede påstande. Ingeniøren har efter vores henvendelse trukket ordet ’korrumperet’ tilbage, men afvist at trække lederartiklen tilbage i sin helhed og bringe en undskyldning.”

”Vi er derfor stadig stærkt utilfredse med Ingeniørens håndtering af sagen, men vi har vurderet, at vi, efter By & Havns klage til Pressenævnet, ikke kan bidrage med yderligere til en sag, der har fået større medieopmærksomhed i forhold til presseetikken end det journalistiske indhold. Vi finder derfor ikke anledning til at foretage os yderligere,” lyder det skriftlige svar.

0 Kommentarer

Læs også

Søgsmål

By & Havns sagsanlæg mod medie koster indtil videre 140.000 kroner

27. JULI 2023
Søgsmål

Ingeniøren tilbød flere gange modsvar og kaffemøde inden stævning

06. JULI 2023
Stævning

By & Havn sagsøger Ingeniøren

29. JUNI 2023
Søgsmål

Parti vil have stoppet By & Havns retssag mod medie

03. JULI 2023